agamona / /
Bolesť, neistota, zraňujúce zážitky z obdobia raného detstva, rozptýlená identita. Batoh problémov, ktoré si nesie človek trpiaci hraničnou poruchou osobnosti. Ako sa táto život komplikujúca porucha prejavuje?

Čo si predstavíte pod slovom „hraničný“? Pre mnohých ľudí toto slovo znamená „rozštiepený“, „labilný“, „neistý“ alebo „zmätený“. Ľudia s hraničnou poruchou osobnosti (HPO) majú problém s ovládaním emócií, vytváraním a udržiavaním zdravých vzťahov, nevedia kontrolovať svoje impulzy a všímať si detaily. Túto poruchu je niekedy ťažké zadefinovať, lebo jej príznaky závisia od rôznych kultúr, pohlavia, ekonomického postavenia a je podobná mnohým iným psychózam. Vo všeobecnosti sa však HPO najčastejšie charakterizuje nasledovnými 8 príznakmi. 

  • Citový chaos a premenlivosť nálad

Osoby s HPO nevedia interpretovať svet a emócie tak, ako bežní ľudia. Voči ostatným sú predpojatí a mnohé vyhlásenia iných vnímajú ako kritické a negatívne. To prispieva k ďalším problémom. Emocionálna nestabilita, dysfória, obavy z opustenia, zmätenosť identity ako osoby (častý problém napr. so sexuálnou orientáciou), nízka sebaúcta, pocity nedostatočnosti, prázdnoty a chronická úzkosť alebo depresia sú často charakteristickými znakmi HPO.

unsplash.com
  • Podráždenosť a neprimeraný hnev

Keďže ľudia trpiaci HPO nedisponujú schopnosťou narábať s emóciami, aj malý podnet môže u nich vyvolať neprimeraný nával agresie. Táto impulzívnosť môže mať za následok stratu zamestnania a poškodenie vzťahov. Výbuchy hnevu môžu prichádzať aj na verejných priestranstvách, napr. v obchodných centrách, kde je potrebné riadiť sa istými pravidlami, dlhšie čakať a pod.

  • Samovražedné myšlienky a pokusy

 Sem patrí aj iné sebapoškodzujúce správanie, ako napríklad problémy s príjmom potravy, spôsobovanie si rezných rán a podobne. Zvlášť všímaví by sme mali byť k osobám inklinujúcim k hudbe alebo inému umeniu, ktoré idealizuje a „propaguje“ smrť.

  • Nestabilné vzťahy

V jednej chvíli milujú a v inej nenávidia. Pritom nevedia, ako sa druhým priblížiť. Sú nedôverčiví voči susedom, šéfom i priateľom a ťažko ovládajú pocity závisti alebo žiarlivosti. Často mávajú problém aj s vlastným psychoterapeutom.

  • Impostorov syndróm – syndróm podvodníka

Niektorí ľudia trpiaci HPO vysvetľujú svoje pocity tak, že si myslia, že ich život je len akýmsi vystupovaním na pódiu alebo hraním istej roly v ich živote. Necítia sa tak, ako si myslia, že by sa cítiť mali a často si nevedia určiť svoje miesto vo svete.

pixabay.com
  • Neistota

Je dôležité pochopiť, že osoba s HPO často zápasí s obrazom o svojom tele, nízkym sebavedomím, potrebuje utvrdenie (hlavne od opačného pohlavia) a nekriticky preberá vzory, ktoré považuje za atraktívne. Tým, že nedokáže uchopiť akékoľvek hranice, mnohokrát ani nevie, čo vlastne robiť.

  • Nezrelý štýl pripútanosti

Človek, ktorý chce byť milovaný, si môže vytvoriť puto aj k niekomu, kto ho ponižuje a uráža. Ľudia trpiaci HPO sú taktiež často obeťami domáceho násilia, kontroly, ba dokonca aj obeťami sexuálneho zneužívania.

  • Hazardovanie a sebapoškodzovanie

Záťažové situácie riešia promiskuitou, drogami či rezaním a pálením vlastného tela. Ich impulzivita môže spôsobiť napríklad trieskanie vlastnej hlavy o múr v prípade, že majú pocit, že ľudia ich chcú opustiť, alebo sú proti nim. V dobe vykonávania tohto druhu „úľavy“ prichádzajú príjemné pocity, no po jej ukončení upadnú väčšinou do depresie.

Príznaky hraničnej poruchy osobnosti sú vážne a okolím zaiste neostanú nepovšimnuté. Treba ich samozrejme posudzovať celostne, pretože človek, ktorý trpí len napr. sebapoškodzovaním, nemusí mať automaticky HPO. Preto je dobré navštíviť odborníka, ktorý vie dať kúsky roztrieštenej skladačky osobnosti opäť dokopy.

Pozri aj: Derealizácia vs. depersonalizácia: keď neviete, čo je sen a čo realita

blogs.psychcentral.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)