Henrieta Balázsová / /
Nie každý ho dokáže dopozerať...

Pre každého, kto netrpí autizmom, je veľmi náročné pochopiť, čím všetkým si musí takýto človek denne  prechádzať. Toto video vám to však aspoň zhruba priblíži.

Cieľom tohto len 90-sekundového videa je ukázať, ako sa cíti človek trpiaci autizmom v prostredí, kde naňho útočí až priveľa stimulov, ako napríklad svetlo, hluk, priveľa ľudí, či priveľa predmetov.

Video zobrazuje malého chlapca nachádzajúceho sa v obchodnom centre. Nakoľko však trpí autizmom, tento pre iného nevinný výlet je preňho hotovým utrpením. Pozrite si, čím všetkým si denne musí prechádzať človek trpiaci autizmom.

Cieľom videa je, aby sme týchto ľudí nikdy neodsudzovali – práve naopak. Je dôležité, aby sme ľuďom trpiacim autizmom venovali dostatok trpezlivosti a empatie.

Pozri aj: DÁ SA TO AJ INAK. MATKA PRETAVILA AUTIZMUS SVOJHO SYNA NA FOTOGRAFIE, KTORÉ UKAZUJÚ JEHO KAŽDODENNÉ VNÍMANIE SVETA

collectivelyconscious

Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)