Slovo “autotelický” sa skladá z dvoch gréckych slov: auto znamená “samo-“ a télos znamená “cieľ”.

Čo je teda autotelizmus? V prípade, že tento pojem použijeme na popísanie nejakej činnosti, ide o nejakú aktivitu, ktorú nevykonávame s očakávaním budúceho prospechu alebo úspechu, ale jednoducho preto, že jej samotné vykonávanie má pre nás vysokú hodnotu. Môže ísť napríklad o turistiku, ponorenie sa do neplatenej práce či čítanie kníh. Ako môžeme tento poznatok aplikovať na ľudí?

Pomerne jednoducho. Autotelikov spoznáte podľa týchto 10 vlastností.

#1 Autotelici sa pozerajú na svet úplne inými očami, než bežný človek. Vo väčšine prípadov nie sú motivovaní vonkajšími odmenami, akými sú napríklad úspech či peniaze, ale tými vnútornými, akými sú napríklad nadobudnutie skúseností či využitie kreativity.

#2 Autotelici nevyhľadávajú materiálne majetky a nemajú záujem o pre tento svet tak typické odmeňovacie systémy.

#3 Autotelici sú veľmi nezávislí. Systém, ktorý vládne dnešnému svetu považujú za monotónny a príliš konformný.

pexels.com

#4 Keď ich niečo zaujme, absolútne sa do toho ponoria. Veľakrát ide napríklad o umenie alebo o nejakú dobročinnú činnosť.

#5 Majú iné hodnoty, než väčšina dnešnej populácie. Preto im mnohí nerozumejú a považujú ich za “čudákov”.

#6 Autotelici majú radi výzvy. Neboja sa prijať nové v podobe úloh, ktoré ešte nikdy predtým nevyskúšali.

#7 Dokážu sa veľmi intenzívne koncentrovať. Keď ich “kopne múza”, do svojej činnosti sa úplne ponoria a neexistuje nič, čo by ich rozptýlilo. Aj v tomto sa líšia od väčšiny dnešných ľudí, ktorí sa dnes na nič nedokážu plne sústrediť viac než 10-15 minút.

pexels.com

#8 Niekedy sa vo svojej práci stratia. Či píšu novú knihu alebo vyvíjajú nejaký nový program, vo fáze najväčšej tvorivosti sa vám môžu “stratiť z dosahu”. Fyzicky budú pri vás, ale psychicky budú niekde úplne inde.

#9 Majú vynikajúcu intuíciu. A keďže to vedia, často sa na ňu spoliehajú. Vedia totiž, že ich nesklame.

#10 Sú slobodní. To, že sa neženú za materialistickým uspokojením a za mocou, slávou a peniazmi ich neskutočne oslobodzuje. Necítia sa byť viazaní žiadnymi spoločenskými schémami.

Pozri aj: Ľudia nevedia, že týchto 10 vecí robíte preto, že ste alfa osobnosť

learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy