Henrieta Balázsová / /
Sú ľudia naozaj náchylní k „šialenstvu“?

Psychológia je krásnou a fascinujúcou vedou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj psychologické experimenty toho najrôznejšieho charakteru. Niektoré však nedopadnú tak, ako by sme predpokladali. Ich výsledky sú niekedy, žiaľ, dôkazom toho, ako málo ľudskosti a ako veľa predsudkov sa v nás skrýva. Živými príkladmi takýchto experimentov je nasledovných 6 prípadov.

Experiment č. 1: Kto zachráni život skôr – náhodný okoloidúci alebo niekto z davu?

Všetky testované subjekty sa nachádzali v jednej budove. Do nej vstúpil muž a začal predstierať, že práve dostal epileptický záchvat. Zistilo sa, že čím viac ľudí v danej miestnosti bolo, tým bolo menej pravdepodobné, že by sa mu niekto pokúsil pomôcť.

Záver: Je pravdepodobnejšie, že pomoc poskytne náhodný okoloidúci, ktorý nie je súčasťou veľkého davu. Vtedy akosi nadobúdame pocit, že daná situácia sa nás týka viac.

pixabay.com

Experiment č. 2: Ktorá žena je herečka a ktorá trpí schizofréniou?

95 špičkových psychológov bolo rozdelených do dvoch skupín. Obe skupiny počúvali nahrávku herečky. Úlohou prvej skupiny bolo povedať, či žena trpí nejakou psychickou poruchou a ak áno, akou. Druhej skupine však výskumníci rovno povedali, že žena je „šialená“, a majú len odhadnúť, aká psychická porucha je u nej prítomná.

Záver: Prvá skupina neovplyvnená predsudkami žene žiadnu nemoc nediagnostikovala, no druhá skupina jej pripísala schizofréniu. Herečka však bola duševne úplne zdravá, dostala len úlohu nahovoriť daný text tak, ako keby trpela schizofréniou.

Experiment č. 3: Koľko stojí váš názor?

Zaujímavý experiment odhalil, ako sa ľudia dajú ovplyvniť úplatkom. Študenti mali napísať esej, v ktorej mali vyjadriť svoj názor na policajtov, ktorí potlačili študentský protest. Každý študent dostal za svoju prácu odmenu – buď 50 centov alebo 10 dolárov. Ukázalo sa, že študenti, ktorí dostali 50 centov, boli úprimnejší, než tí, čo dostali 10 dolárov.

Záver: Vyššiu sumu peňazí považovali študenti za úplatok, čo v nich evokovalo nutnosť vyjadriť „názor zadávateľa“. Naopak, študenti, ktorí dostali len 50 centov považovali túto symbolickú sumu ako odmenu za svoju prácu a vyjadrili svoj skutočný názor.

pixabay.com

Experiment č. 4: Ako v skutočnosti fungujú falošné spomienky?

Testovanému subjektu bola ukázaná fotografia zobrazujúca istú nehodu a následne jej o tejto nehode boli kladené otázky. Otázky však boli zámerne sformulované tak, aby testovanú osobu zmiatli a vytvorili tak dojem, že na pôvodnej fotografii je niečo úplne iné. Výsledkom bolo, že testovaný subjekt si vytvoril novú, falošnú spomienku na to, čo videl.

Záver: Experiment slúžil na spochybnenie svedeckých výpovedí a poukázal na to, že veľakrát môžu byť v rozpore s realitou.

Experiment č. 5: Spravila by z ľudí úplna sloboda krvilačné beštie?

V tomto prípade ide o naozaj zaujímavý experiment. Prebehol tak, že ženu posadili  do jednej veľkej miestnosti. Vedľa nej bol stôl, na ktorom bolo položených 72 predmetov – napríklad ruža či pierko, no rovnako aj nožnice či pištoľ. Následne bolo do miestnosti privedené publikum, ktoré mohlo žene 6 hodín rozkazovať, čo má s týmito predmetmi robiť. Už po niekoľkých minútach však ľudia voči žene začali prejavovať agresiu. Rozkázali jej vyzliecť sa, odstrihnúť si vlasy, či bičovať sa. Experiment bol predčasne prerušený, keď žena dostala rozkaz, aby sa pištoľou zabila.

Záver: Pokus ukázal, ako málo stačí človeku k tomu, aby sa odokryla jeho zvieracia tvár. Všetko, čo stačí urobiť, je odstrániť všetky normy, zákony a obmedzenia.

Experiment č. 6: Ktorá z osôb bola šialená?

Psychológ sa rozhodol poslať do psychiatrických liečební 7 hercov, ktorí psychické ochorenia len predstierali. Na jeho prekvapenie, všetci boli prijatí a lekári im našli psychické ochorenia, ktoré však samozrejme nemali.

Prekvapený a pobúrený psychológ následne začal tvrdiť, že kvôli výsledkom tohto experimentu posiela do ústavov ďalších „falošných“ pacientov, neoznámi však kedy, kam a koľkých. Následne sa mu začali ozývať zamestnanci ústavov a dokopy mu nahlásili 41 „simulantov“. Háčik však bol v tom, že on im tam už nevyslal ani jedného.

Záver: Pokus ukázal, že niektorí lekári v psychiatrických ústavoch videli šialenstvo tam, kde chceli a niekedy ho diagnostikovali aj úplne zdravým osobám.

Pozri aj: Landisov experiment: Vedec nútil ľudí zabíjať zvieratá, len aby študoval výraz ich tváre. Museli sa taktiež pozerať na pornografické fotografie, či voňať amoniak

brightside
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)