Často zabúdame, že reč tela je súčasťou komunikácie, ktorá nám poskytuje najviac informácii a prezradí za nás často aj to, čo nechceme povedať.

Reč tela využívajú ľudia (a niektoré zvieratá) na získavanie informácii pomocou vedomých, ale aj podvedomých pohybov tela a výrazov tváre. V skutočnosti, neverbálna komunikácia je práve tá časť komunikácie, ktorá nám ponúka najviac informácii. Tento komplexný systém znakov máme často problém vedome čítať a okrem toho sa nám jeho prejavy kontrolujú oveľa ťažšie. Tieto náhodné fakty o reči tela vám pripomenú jej dôležitosť a poučia vás o pravých významoch maličkostí, ktoré často robíme bez toho, aby sme si ich uvedomovali.

#1: Ženy majú lepší rozsah periférneho videnia, a to im dovoľuje niekoho si premerať očami oveľa nenápadnejšie, ako mužom. Problém teda nie je v tom, že by si muži častejšie premeriavali ľudí, ide o to, že si to ľahšie všimneme, keďže musia vykonávať nápadnejšie pohyby.

#2: Ľudia si často podvedome ovoňajú ruku po tom, ako si ju s niekým podali. Niektorí vedci veria, že práve táto výmena pachov je pravý dôvod, prečo si ľudia vlastne ruky podávajú.

#3: V komunikácii prebieha najväčšia výmena informácii práve neverbálne, a to až 55%. Iba 7% prebieha verbálne a 38% paralingvistikou (zvuková stránka verbálnej komunikácie).

#4: Zo všetkých výrazov tváre je práve úsmev ten najzradnejší. Existuje až 18 typov úsmevov, no iba takzvaný Duchennov úsmev znamená úprimnú radosť.

pixabay.com

#5: Ak sa usmievate, keď nie ste šťastní, môžete si tým aspoň trochu privodiť pocit šťastia.

#6: Ľudia v Amerike majú osobnú zónu, čiže odstup, ktorý si zvyknú držať pri komunikácii, približne 45-120 cm. Rovnako je to aj na Slovensku. Osobná zóna napríklad v takom Japonsku je však iba 25 cm. Taktiež, ľudia z vidieku si zvyknú držať väčší odstup, ako tí z mesta. Pokiaľ je toto čiastočne kultúrna záležitosť, osobná komfortná zóna do veľkej miery záleží aj od samotného jedinca a od toho, s kým komunikuje.

#7: Pozícia nôh a chodidiel prezrádza veľmi veľa o skutočných zámeroch človeka. Ľudia totižto väčšinou komunikujú v pozícii, kde majú chodidlá natočené smerom jeden k druhému. Ak jeden z nich natočí chodidlá iným smerom, alebo opakovane pohybuje chodidlom smerom preč od druhého účastníka komunikácie, vyjadruje tým, že s ním nesúhlasí a chce z danej konverzácie utiecť.

#8: Keď sedíme bok po boku, smer preloženia nôh je dôležitý indikátor pocitu z konverzácie. Pokiaľ preložená noha smeruje k druhej osobe, prezrádza to príjemný pocit a náklonnosť. Ak je to naopak, používame stehno preloženej nohy ako pomyselnú bariéru.

#9: Zakrývanie očí je hlboko zapísané v ľudskom mozgu. Dokonca aj deti, ktoré sa narodili slepé, si zakrývajú oči, keď počujú zlé správy.

pixabay.com

#10: Množstvo fyzického kontaktu, ktoré je pre jedinca znesiteľné, je tiež do veľkej miery kultúrna záležitosť. Británia, severná Európa či Ďaleký východ patria medzi krajiny s kultúrou bez fyzického kontaktu, čo znamená, že do každodenných interakcii patrí malé množstvo fyzického kontaktu. Naopak, v Latinskej Amerike či južnej Európe je fyzický kontakt veľmi veľkou a dôležitou súčasťou kultúry.

#11: Štúdie dokázali, že ženy sa často smejú na vtipoch mužov, ktorí ich priťahujú, a že takisto mužov priťahujú ženy, ktoré sa smejú na ich vtipoch. Keď teda muž o žene povie, že má dobrý zmysel pre humor, väčšinou to neznamená, že tá žena je vtipná ale to, že sa mu páči, že sa smeje práve na jeho vtipoch.

#12: Aj na tom, ako si spojíte ruky záleží. Keď si spojíte brušká prstov a dlane odtiahnete od seba, tak ako to poznáme napríklad u Mr.Burnsa zo Simpsonovcov či Angely Merkelovej, ukazuje to vysoké sebavedomie a je to veľmi silné gesto. Muži ho zvyknú robiť vo výške hrude, pokiaľ ženy skôr v oblasti bokov. Naopak, keď si stískate dlane a mädlite ruky, často to znamená znepokojenie. Tieto gestá môžu nasledovať aj tesne po sebe, ukazujúc premeny medzi sebavedomím a zneistením.

pexels.com

#13: Pozícia prstov je taktiež veľmi dôležitá. Keď nám trčia z vačkov prsty, znamená to vysoké sebavedomie. Naopak, ak ich máme ruky vo vačku celé, ukazujeme tým slabosť či nízke sebavedomie a spoločenský status. Prsty v pútkach na opasok sú silným ukazovateľom dominancie, a to predovšetkým u mužov.

#14: Podvedomé upokojujúce správanie máva mnohé formy. Ide napríklad o masáž či hladkanie krku a hranie sa s vlasmi alebo doplnkami. Niektorí ľudia sa upokojujú tým, že si zvnútra prechádzajú jazykom po lícach, alebo si rukami prechádzajú po stehnách. Tieto typy správania vypúšťajú endorfíny a tým upokojujú mozog.

#15: Keď si žena zakrýva suprasternálnu jamku, čiže priehlbinku medzi kľúčnou kosťou a krkom, tak to typicky znamená, že sa cíti v ohrození, zneistená a bojazlivá.

#16: Keď sedíme „rozvalene“, väčšinou to dokazuje komfort. Takýto typ sedenia však pri vážnych témach pôsobí jemne útočne a predovšetkým ako dokazovanie svojej autority, čo však niekedy môže byť dobré. Absolútne sa to však nehodí napríklad na pracovný pohovor, keďže veľmi ľahko môžete ukázať, že máte problémy s autoritou.

#17: Všeobecne predpokladáme, že klamári sa zvyknú vyhýbať očnému kontaktu. Opak je však pravdou. Ale zároveň treba poznamenať, že ľudia, ktorí klamú, majú tendenciu si výrazne strážiť prejavy a preto sa menej hýbu a gestikulujú.

#18: Tým, že sa cielene postavíte do sebavedomej pózy, sa dokážete prinútiť začať sa tak aj cítiť. Mení to hladinu testosterónu a kortizolu v tele. Skúšanie takejto pózy napríklad pred prezentáciou vám teda môže pomôcť cítiť sa sebavedomejšie.

pexels.com

#19: Muži, ktorí stoja vystreto, jemne rozkročene a neschovávajú si ruky, pôsobia plodnejšie.

#20: Zistilo sa, že pocity sa najskôr objavia v našom tele a až pár nanosekúnd na to prechádzajú do vedomej mysle. Mikrogéstá, ktoré prepúšťajú emócie väčšinou trvajú kratšie ako sekundu, ale preukazujú ozajstné pocity. Objavujú sa hlavne vtedy, keď chceme opačnou reakciou zakryť veľmi silné pocity.

#21: Keď sa cítime ozaj príjemne, tvárové svaly sa uvoľnia a hlava sa nakloní, čím odokryjeme tú najcitlivejšiu oblasť, ktorou je krk. Toto je silný dôkaz pocitu bezpečia a je takmer nemožné napodobniť ho, pokiaľ sa tak necítime.

#22: Dokázalo sa, že keď sa nám páči to, čo vidíme, zreničky sa nám roztiahnu. Keď nie, tak sa naopak stiahnu.

#23: Žena toho povie veľa na základe svojej kabelky. Ak si ju pri interakcii tisne k sebe, alebo si ňou chráni telo, vyjadruje to, že sa cíti nepríjemne a má averziu voči danej osobe. Keď ju však nejaký muž priťahuje, dá ju bokom a vyslovene to znamená, že nechce, aby ich niečo delilo.

#24: Ukazovanie prstom je na celej planéte uznávané ako negatívne, ofenzívne a neslušné.

pixabay.com

#25: Ženy čítajú reč tela lepšie ako muži. Pokiaľ u mužov je pri čítaní reči tela aktívnych iba 4-6 oblastí mozgu, u žien je aktívnych až 14-16. Homosexuálni muži a muži, ktorí pracujú v emocionálne založených zamestnaniach, ako napríklad učiteľstvo či herectvo, taktiež dokazovali lepšie výsledky pri čítaní reči tela, ako priemerný muž.

#26: Kývanie hlavou (u nás na znak „áno“) znamená „nie“ v Bulharsku, Turecku či niektorých oblastiach Grécka.

#27: Čím sú ľudia starší, tým sú serióznejší. Predškolák sa v priemere smeje 400-krát denne, pričom dospelý človek iba 15-krát.

Pozri aj: 10 základných tajomstiev reči tela, ktoré vám toho o človeku prezradia veľa aj bez toho, aby prehovoril

psych2go
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy