O depresii alebo o schizofrénii už počul každý. Vedeli ste však, že existujú aj tieto duševné ochorenia?

Ľudská myseľ je neuveriteľne zložitým a komplikovaným miestom. Napriek tomu, že psychológovia a psychiatri už poodhalili je veľkú časť, stále sa objavujú nové a nové duševné poruchy. Medzi tie najneobvyklejšie a najzaujímavejšie patrí aj dvadsať nižšie menovaných, pri ktorých naozaj nebudete veriť tomu, že naozaj existujú.

#1: Syndróm Alice v krajine zázrakov

Ak ste čítali knihu od Lewisa Carrolla alebo ste videli film o Alici, možno tušíte, čím sa vyznačuje toto ochorenie. Pacient má pri ňom problém s vnímaním reálnej veľkosti predmetov a nedokáže ju odhadnúť. Niektoré predmety totiž vidí väčšie, ako v skutočnosti sú, iné sa mu zas zdajú byť menšie.

#2: Erotománia

Jedinec trpiaci erotomániou – erotoman, je hlboko presvedčený, že niekto (väčšinou niekto verejne známy) sa doňho zamiloval. Svoj názor nezmení ani vtedy, ak to daná osoba rázne popiera.

#3: Cotardov syndróm

Pri tomto desivom, ale naozaj existujúcom syndróme človek verí tomu, že je mŕtvy. Laicky sa preto nazývam aj „syndróm chodiacej mŕtvoly“. Liečba pacientov je veľmi komplikovaná a náročná, nakoľko popierajú, že žijú.

#4: Lima syndróm

Mnohí z vás už určite počuli o Štokholmskom syndróme, kedy sa obeť únosu zaľúbi do páchateľa, ktorý ju uniesol. Pri Lima syndróme ide o o podobný prípad, len s vymenenými úlohami – únosca sa až priveľmi citovo naviaže na svoju obeť.

#5: Capgrasov syndróm

Pri Capgrasovom syndróme si pacient myslí, že jeho blízky priateľ alebo rodinný príslušník bol nahradený inou, rovnako vyzerajúcou osobou. Síce vyzerá a znie rovnako, ako „zmiznutý“ človek, no podľa nich to nie je on.

#6:  Folie à deux

Ak vám tento názov znie ako nejaký chutný francúzsky dezert, mýlite sa. Ide o duševný klam zdieľaný až dvomi osobami. Ide o jav, kedy prvá (primárna) osoba zdieľa nejaký duševný klam s osobou druhou (sekundárnou), ktorá mu uverí.

pinterest.com

#7: Synestézia

Synestézia je neurologickou poruchou, pri ktorej stimulácia určitého zmyslu vyvolá automatickú reakciu ďalšieho. V praxi to potom vyzerá napríklad tak, že človek vidí číslice ako farby, vníma vône ako slová, či cíti chuť nejedlých objektov.

#8: Vkladanie myšlienok

Osoba trpiaca touto poruchou trpí utkvelou predstavou, že všetky myšlienky v jej hlave nie sú jej vlastnými – myslí si totiž, že jej ich do hlavy vkladá niekto ďalší. Veľmi často ide o sprievodný jav schizofrénie.

#9: Parížsky syndróm

Týmto zvláštnym syndróm trpia podľa štatistík predovšetkým japonskí turisti. Ide o jav, kedy navštívite nejaké mesto, no ste z neho extrémne sklamaný. Sklamanie je v tomto prípade sprevádzané úzkosťou, halucináciami, či dokonca pocitmi prenasledovania.

#10: Boantropia

V prípade boantropie pacient trpí presvedčením, že je kravou alebo volom, podľa čoho sa aj správa. Zvláštnosťou je pri tejto poruche (okrem iného) aj to, že zväčša sa začína snom, v ktorom vidíte svoju premenu na jedno z týchto zvierat.

#11: Othellov syndróm

Nejde o poruchu, kedy by pacient dookola citoval Shakespearovho Othella, ale o prípad a zničujúcej žiarlivosti. Človek trpí obsesívnymi myšlienkami o nevere svojho partnera, a to aj napriek tomu, že ho neustále sleduje a kontroluje.

#12: Taijin Kyofusho

Ako nám naznačuje už samotný názov, táto porucha sa vyskytuje najčastejšie v japonskej kultúre. Ide o fóbiu z akýchkoľvek sociálnych interakcií, ktorá je spôsobená tým, že Japonsko sa vyznačuje veľmi prísnymi nárokmi na spoločenskú etiketu a rôzne spoločenské rituály. Ľudia sa tak radšej chorobne utiahnu do seba, než by si mali pred ostatnými spôsobiť hanbu.

#13: Ekbomov syndróm

Človek trpiaci týmto syndrómom sa domnieva, že jeho telo bolo napadnuté parazitmi, konkrétne všami, blchami alebo červami. Pri tomto ochorení často dochádza k sebapoškodzovaniu, nakoľko pacient sa pokúša parazitov zbaviť napríklad doškriabaním, čo rozrezaním.

kyliesphotography.com

#14: Apotemnofília

Ide o jednu z najzávažnejších duševných porúch, nakoľko človek, ktorý ňou trpí má neprekonateľnú túžbu amputovať si jednu zo svojich zdravých končatín. Pokiaľ jeho ochorenie nie je diagnostikované a liečené včas, túžba je taká obrovská, že končatinu si nakoniec naozaj amputuje.

#15: Klinická lykantropia

Ide o zriedkavé duševné ochorenie, pri ktorom si človek myslí, že sa postupne mení na zviera. Najčastejšie ide o vlka, no boli zaznamenané aj prípady „premeny“ na mačky, vtáky, žaby, či dokonca včely.

#16: Syndróm marťanskej ruky

Človek trpiaci týmto syndrómom si myslí, že jeho ruka má svoj vlastný rozum a odmieta robiť to, čo jej prikáže. Ruka takéhoto človeka sa tak správa nekontrolovane, akoby naozaj patrila inej osobe – môže napríklad rozbíjať alebo schovávať všetky predmety, ktoré má v dosahu.

#17: Reduplikovaná paramnézia

V tomto prípade ide o poškodenie mozgu, ktoré bolo spôsobené mechanicky – teda napríklad pri úraze, alebo pri autonehode. Človek trpiaci týmto ochorením je presvedčený o tom, že sa nachádza na úplne inom mieste, ako v skutočnosti. Reduplikovaná paramnézia sa často vyskytovala napríklad u zranených vojakov, ktorí si mysleli, že boli ošetrení vo svojich domovoch, ktoré však boli vzdialené tisícky kilometrov.

#18: Syndróm dvojníka

Pacient trpiaci týmto syndrómom verí, že má dvojníka, ktorý vyzerá presne ako on, no jeho správanie je úplne iné. Tento „zlodej identity“ mu tak chce nejakým spôsobom ublížiť.

#19: Stendhalov syndróm

Ak by ste trpeli Stendhalovym syndrómom, návšteva múzea alebo galérie by vám mohla robiť dosť veľký problém. Priveľa umenia alebo priveľa „estetických objektov“ videných za krátku dobu by vám zvyšovalo srdcový tep, potili by sa vám dlane a pociťovali by ste závraty. Niektoré z najväčších svetových múzeí a galérií už dokonca majú kabínky, do ktorých sa takíto ľudia môžu zamknúť, kým sa upokoja.

#20: Autofágia

Obhrýzate si niekedy nechty? Ak už pre nič iné, mali by ste s tým prestať aspoň preto, že tento zlozvyk je zvyčajne počiatočným štádiom autofágie – teda samopojedania sa. Človek začne postupne pojedať svoje telo – najčastejšie začína práve nechtami, po ktorých nasledujú prsty a ostatné časti tela.

Pozri aj: SYNESTÉZIA: 1 Z 200 ĽUDÍ MÁ SCHOPNOSŤ POČUŤ FARBY A VIDIEŤ ZVUKY. PATRÍŠ MEDZI NICH AJ TY?

psych.sk (Henrieta Balázsová), learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )