Ilutračná foto: Pixabay

Je možné podľa telesného pachu zistiť, či je muž slobodný?

Pach je v živočíšnej ríši mimoriadne dôležitý. Dokáže prenášať informácie ako v rámci jedného druhu, tak aj medzi inými živočíchmi. Je preto možné, že aj ľudský pach môže mať nejakú komunikačnú funkciu a nie je to len niečo, čoho sa chceme zbaviť (väčšina z nás). 

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako však uvádza dávnejšia štúdia publikovaná v časopise Frontiers in Psychology, slobodní muži majú výraznejší pach ako tí, ktorí sú zadaní. Portál IFLScience uvádza, že práve výrazný pach môže signalizovať ženám svoju dostupnosť.

Spotené tričká

Aby vedci otestovali vplyv telesného pachu, poskytli 91 mužom obyčajné biele tričko (čisté) a požiadali ich, aby ho deň nosili. Taktiež im odporučili, aby vykonávali aj miernu fyzickú aktivitu, aby sa zabezpečilo, že tričko absorbuje značnejšie množstvo potu.

45 slobodných mužov a 46 zadaných mužov svoje tričká odovzdali a vedci požiadali 82 heterosexuálnych žien, aby tieto tričká ovoniavali. Každá žena dostala 6 kusov tričiek, a tiež fotografie ich nositeľov.

Ženy, v súlade s hypotézou vedcov, hodnotili tričká od slobodných mužov ako aromatickejšie. Zistili tiež, že aj slobodní muži na fotografiách sa im javili viac mužnejší.

Ilustračná foto: Unsplash

Evolučná výhoda

Vedci uvažujú, že z evolučného hľadiska môže byť pre ženy výhodné zistiť pomocou chemických signálov, či je muž vhodný na párenie a môžu sa tak vyhnúť tým, ktorí žijú s partnerkou a majú záväzky v podobe detí, čím majú obmedzené zdroje, ktoré môžu ponúknuť či zabezpečiť pre rod, ktorý by mali s inou ženou.

Pach slobodných mužov ale nemusí zvyšovať šance na nájdenie si partnerky, pretože ich aróma nebola hodnotená ako viac sexi či atraktívnejšia v porovnaní so zadanými mužmi. Vedci tiež poznamenávajú, že zadané ženy hodnotili fotografie zadaných mužov ako dôveryhodnejších a lojálnejších ako tých slobodných. Toto sa u slobodných žien neobjavilo.

Ilustračná foto: Pixabay

Môže to byť aj inak

Na záver tu máme jedno možné zdôvodnenie, ktoré celú evolučnú myšlienku zvýšeného pachu rúca. Slobodní muži môžu totižto len menej dbať o hygienu. Vedci sami priznávajú, že existujú výskumy, ktoré hovoria o tom, že slobodní muži majú horšie výsledky v oblasti fyzického a duševného zdravia ako tí zadaní a to sa môže prejaviť aj v zhoršenej hygiene.

Najnovšie články