Lukáš Mužla / / Zviera
Na svete stále existujú ľudia, ktorí žijú spätí s prírodou. O jednom zaujímavom spojení ľudí a zvierat sme vám už v minulosti písali. Išlo...

Na svete stále existujú ľudia, ktorí žijú spätí s prírodou. O jednom zaujímavom spojení ľudí a zvierat sme vám už v minulosti písali. Išlo o ženy z amazonského kmeňa Awá, ktoré dojčia veveričky a opice a tie im potom pomáhajú v každodenných činnostiach. Teraz sa ale presunieme oveľa ďalej, na africký kontinent do Mozambiku. Práve odtiaľto totiž prichádza správa o tom, že vedci potvrdili spojenie medzi ľuďmi a istým druhom vtákov. Vytvorili si totiž systém komunikácie, ktorý používajú pre obojstranne výhodnú spoluprácu.

Zoológovia potvrdili veľmi zaujímavé spojenie medzi ľuďmi a prírodou. Ide o spojenie medzi obyvateľmi Mozambiku z kmeňa Yao a Medozvestkou krikľavou (Indicator Indicator). Kmeň Yao je veľké etnikum ľudí, ktorí obývajú Východnú Afriku, a to najmä krajiny Malawi, Mozambik a Tanzániu. Títo ľudia majú bohatú kultúru a sú dôležitým prvkom histórie Východnej Afriky.

journeymart.com
journeymart.com

Podľa dôkazov zoológov títo ľudia úzko spolupracujú s jedným drohom vtákov, a to Medozvestkou krikľavou. Ako už napovedá názov tohto živočícha, spolupráca spočíva v hľadaní a získavaní medu. Tento vzťah funguje už viac ako 500 rokov, no až nedávno sa vedcom podarilo skutočne potvrdiť, že medzi ľuďmi a vtákmi sa skutočne vytvorila forma komunikácie, ktorej rozumejú obe strany.

abc.net.au
abc.net.au

Aj keď je bežné, že človek naučí nejakého živočícha komunikovať, toto je však celkom iné. Táto komunikácia je úplne prirozdená. Ide o komunikovanie s divými zvieratmi a nejde o žiadne učenie, ale o prirodzenú schopnosť, ktorú majú obe strany už viac ako pol tisícročia. Ľudia a vtáky komunikujú pomocou rôznych zvukov. Medozvestky vyhľadajú úle s medom a ľudia potom med pozbierajú a so svojimi pomocníkmi sa spravodlivo rozdelia.

abc.net.au
abc.net.au

Odborníci z Cambridgskej univerzity spolu s zoológmi z Juhoafrickej republiky predpokladajú, že takéto spojenie medzi ľuďmi a zvieratami sa vytváralo tisícky rokov. Medozvestky žijú takmer v celej subsaharskej Afrike a po celom kontinente nájdete mnoho komunít, ktoré s nimi spolupracujú. Tieto vtáky veľmi obľubujú včelí med, no bodnutia divých afrických včiel sú pre nich oveľa nebezpečnejšie ako pre ľudí. Práve preto vznikla symbióza s človekom. Medozvestky hniezda vyhľadajú, ľudia včelie hniezda vydymia a na mede si pochutnajú všetci spoločne.

abc.net.au
abc.net.au

Spolupráca je podľa zoológov vytvorená obosjtranne. Niekedy vták vyhľadá včelí úľ a potom zvoláva najbližšieho človeka, aby mu pri zbere pomohol. Inokedy je to zas naopak. Skupina ľudí sa vydá na zber a pomocou zvukov verbujú Medozvestky, aby im pomohli nájsť vhodné včelie úle. Zvuk, akým sa dorozumievajú, znie asi takto.

Poznáte aj inú prirozdenú spoluprácu medzi človekom a divými zvieratami?

zdroj: interez.sk (Lukáš M.), sciencealert.comKomentovať (0)