Petra Sušaninová / /
Dokument, ktorý o tomto výskume pojednáva, dostal názov Three Identical Strangers.

Vedci sa už od nepamäti zaoberajú otázkou, čo má na dieťa výraznejší vplyv, či výchova alebo genetika. Neváhajú preto občas pozabudnúť na etické zásady, ako sa to stalo v prípade týchto trojčiat. Chlapcov rozdelili tesne po narodení do rôznych rodín a skúmali, ako sa bude ich život a osobnosť vyvíjať ďalej.

Výskum dvojčiat umožňuje vedcom získať náhľad na to, ako sa líši správanie, zvyky a životný štýl ľudí, ktorí zdieľajú rovnaký genetický materiál. Dvojčatá vo svojich výskumoch využíva dokonca aj NASA, ktorá skúma, aký vplyv má na človeka pobyt vo vesmíre. Aký to má však na samotné dvojčatá dopad?

Dokument Three Identical Twins sleduje príbeh troch chlapcov, ktorí boli po narodení rozdelení do rôznych rodín a vôbec o sebe navzájom nevedeli. Všetko sa zmenilo, keď sa dvaja z nich úplnou náhodou stretli v roku 1980 v rovnakej škole. Keď zistili, že ich život je akýmsi experimentom, rozhodli sa, že nájdu aj tretie dvojča a svoj príbeh rozpovedia svetu.

Tieto trojičky však neboli jediné, nevedomky sa experimentu zúčastnilo 13 detí, medzi nimi napríklad aj dievčatá Elyse Schein a Paula Bernsteinová, ktoré o svojom živote vydali v roku 2007 memoár. Údajne sú súčasťou experimentu aj ďalšie páry dvojičiek, ktoré o existencii svojho súrodenca nemajú stále ani tušenia.

Za celým experimentom stál detský psychiater Peter Neubauer a psychologička Violet Bernardová. Spolupracovali s agentúrou, ktorá bola zodpovedná za prideľovanie židovských sirôt do náhradných rodín. Výskumníci si dávali veľký pozor na to, do akej rodiny dieťa pridelia a na to, aby sa náhradné rodiny nič o experimente nedozvedeli. Nikto tak nevedel, že dieťa, ktoré si adoptovali, má súrodenca a nevedeli nič ani o jeho biologických rodičoch. Jediné, čo rodinám povedali bolo, že plánujú dlhodobo sledovať vývin detí.

Celý experiment sa skončil v roku 1980. Neubauer sa bál, že neetickosť bude mať závažné následky, rozhodol sa preto zistenia nepublikovať. Všetky informácie boli bezpečne ukryté na univerzite Yale až do roku 2006.

Prečo sú ľudia dvojčatami natoľko posadnutí? Ako sme už spomenuli, sú ideálnym podkladom pre skúmanie odlišností u ľudí s rovnakým genetickým materiálom. Skúmanie dvojčiat umožňuje zistiť, ako na ľudí vplýva prostredie a do akej miery na nás vplýva genetika. Môžeme tak napríklad zistiť, ktoré črty a ochorenia sú závislé od prostredia a ktoré sú, naopak, dedičné. V minulosti sa skúmala na dvojčatách homosexualita, vznik obezity, porúch príjmu potravy a iných zmien.

Ukázalo sa, že na naše črty a vznik ochorení pôsobia gény a prostredie rovnakým dielom, vznik niektorých ochorení je však viac podmienený práve dedičnosťou. Výskum dvojčiat sa využíva ešte aj dnes, oveľa viac sa však dbá na etickosť výskumov. Nedávno bol napríklad vykonaný výskum, v rámci ktorého skúmali u dvojčiat vznik závislostí. Medzi najznámejšie však patria výskumy NASA. Ukázalo sa napríklad, že keď sa astronaut Scott Kelly vrátil z vesmíru, 7 percent jeho génov podľahlo zmene.

Čo si o výskumoch dvojčiat myslíte vy?

Pozri aj: Helmut Kentler a jeho zvrátený experiment: Deti zveril do starostlivosti pedofilov. Za jedlo a starostlivosť im museli platiť sexom

businessinsider
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)