Foto: pixabay.com

Podarí sa vám nájsť správne odpovede na tieto 3 otázky?

Ešte v roku 2005 vytvoril psychológ Shane Frederick ten najkratší test na vyhodnotenie úrovne intelektu. Má len 3 otázky, pri ktorých sa musíte pokúsiť nájsť na ne správnu odpoveď čo najskôr. Ako si s nimi poradíte?

Článok pokračuje pod videom ↓

O test sa so svojimi čitateľmi podelil portál Brightside.

3 otázky od psychológa

1. Tenisová raketa a loptička spolu stoja 1 euro a 10 centov. Tenisová raketa je od loptičky drahšia o 1 euro. Koľko stojí raketa a koľko loptička?

2. 5 strojov vyprodukuje za 5 minút 5 detailov. Za koľko minút vyprodukuje 100 strojov 100 detailov?

3. Predstavte si, že v záhrade máte jazierko, v ktorom rastú lekná. Rastú rýchlo a každý deň zdvojnásobia plochu, ktorú zaberajú. Aby povrch jazierka pokryli úplne, potrvá im to 48 dní. Koľko dní potrebujú na to, aby pokryli polovicu jeho povrchu?

pixabay.com

Odpovede

1. Väčšina ľudí odpovie: 10 centov. Správna odpoveď však tkvie v nasledovnom vzorci:

x = cena loptičky
y = cena rakety

1 euro = 100 centov, takže cena loptičky a rakety spolu je 110 centov. Potom platí:

x+y=110

Vieme, že raketa je drahšia o 1 euro, teda o 100 centov. Nech je teda x cena loptičky:
x+(x+100)=110
2x+100=110
2x=110-100
2x=10
x=10/2
x=5

Cena loptičky je teda 5 centov a cena rakety je 1 euro a 5 centov. Platí teda, že raketa je drahšia o euro a ich cena je spolu 1 euro a 10 centov.

2. Väčšina ľudí odpovie 100 minút, správna odpoveď je však 5 minút. Počet strojov totiž neovplyvňuje čas potrebný na vyhotovenie jedného detailu.

3. Odpoveď nie je 24 dní, ale 47 dní. Ak totiž lekná každý deň zdvojnásobia plochu, ktorú zaberajú, polovicu jazierka musia zaberať deň pred jeho úplným pokrytím.

brightside
Všetko začína v tvojej hlave