Foto: Photo by Vladimir Fedotov on Unsplash

V nasledujúcich bodoch sa nájde každý jeden introvert.

Často sa hovorí, že introverti nemajú radi ľudí, to však nie je pravda. Introverti len nemajú radi spoločnosť cudzích ľudí, s ktorými si nemajú čo povedať. Tak sa často stáva, že sa cítia osamelo aj vtedy, keď sú obklopení inými. 

Prečo je to však tak? Nad tým sa zamyslel aj portál Learnig Mind, a prišiel s nasledovnými 5 dôvodmi.

#1 Nedostatok spoločných záujmov

Introverti majú často jednoducho iné záujmy, než väčšina ľudí. Radi čítajú, milujú poéziu, filozofiu, radi sa s vami porozprávajú o vzniku sveta či o vesmíre. Nájsť niekoho s podobnými záujmami tak nie je vôbec jednoduché. 

#2 Neznášajú plytké konverzácie

Je to jednoduché. Keď si má introvert vybrať medzi tým, či bude viesť absolútne zbytočný small talk, alebo či bude radšej mlčať, vždy si vyberie tú druhú možnosť. Všetky zbytočné konverzácie jednoducho idú mimo nich. 

Photo by Nicholas Barbaros on Unsplash

#3 Vyhýbajú sa toxickým ľuďom

Dnešný svet je plný pretvárky, lží, falošnosti a podrazov. Niektorí ľudia sú takto žiť zvyknutí, no introverti sú na to až príliš “čisté duše”. Takýmto ľuďom sa vyhýbajú oblúkom, aj ak by to malo znamenať, že na konci dňa zostanú sami. 

#4 Ľudia ich vyčerpávajú

Je dôležité pochopiť to, že introverta dokáže vyčerpať aj spoločnosť ľudí, ktorých doslova miluje. Po každej spoločenskej udalosti jednoducho potrebuje ostať sám, a dobiť si baterky. Väčším podujatiam sa preto najradšej vyhýbajú. 

#5 Sú radi ponorení vo svojej vlastnej mysle

Introverti majú veľmi bohatý vnútorný život, a ich myseľ je doslova svetom vo svete. Radi sa ponárajú do svojich vlastných myšlienok a počúvať ich je pre nich veľakrát príjemnejšie, ako počúvať cudzích ľudí. Aj preto sú niekedy “sami” aj v spoločnosti ľudí. 

learningmind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )