Mária S. / /
Slovenský grafik Igor Kupec sa rozhodol pomocou typografie znázorniť podstatu duševných a mentálnych chorôb a porúch.

Slovenský grafik Igor Kupec počas svojich vysokoškolských rokov bojoval s úzkostnou poruchou a panickými záchvatmi. Túto skúsenosť popísal ako veľmi ťažké, no zároveň obohacujúce obdobie života. Pár rokov na to sa pomocou typografie rozhodol jednoducho a trefne zachytiť ich podstatu a priniesť na tieto duševné ochorenia a poruchy svoj pohľad. 

„Po pár rokoch som začal rozmýšľať nad duševnými chorobami z perspektívy grafika. Rozhodol som sa teda stvárniť ich podstatu pomocou typografie. Podarilo sa mi ich zachytiť veľa, ale tú, s ktorou som sám bojoval, nie.“  Tu je 20 mentálnych a duševných chorôb a porúch v podaní nášho jedinečného umelca.

Bipolárna porucha

boredpanda/Igor Kupec

Bipolárna porucha, známa pod starším názvom ako maniodepresia, je charakteristická striedaním dvoch protikladných období, a to depresie a mánie, čiže výrazne zhoršenej a naopak, až neprirodzene výbornej nálady. V stave mánie sa jedinec správa nadmieru energicky a radostne, veľmi často robí nepremyslené, zbrklé rozhodnutia či výrazne preceňuje svoje schopnosti. Počas manickej fázy ide spánok do úzadia, pokým počas depresívnej fázy je jedinec výrazne spavejší. Počas depresívneho obdobia sa objavuje aj plač, negatívne zmýšľanie, problémy s očným kontaktom a iné príznaky.

Syndróm vyhorenia

boredpanda/Igor Kupec

Vyhorenie je typ psychologického stresu, vyskytujúci sa  v spojení s nejakou profesiou, či aktivitou. Tak ako jeho názov, aj grafikova ilustrácia je veľavravná. Človek jednoducho pomaly vyhára, cíti sa vyčerpaný a stráca motiváciu či entuziazmus pokračovať v danej aktivite či profesii. Cíti sa neefektívne, má pocit, že je to celé nezmyselné a zmocňuje sa ho frustrácia, čo pravdaže výrazne ovplyvňuje kvalitu výsledkov, ktoré v danej profesii či aktivite dosahuje.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)

boredpanda/Igor Kupec

Ľudia s OCD cítia nutkanie dookola kontrolovať veci, vykonávať presné rutiny, majú opakované myšlienky a potrebujú, aby všetko bolo presne tak, ako to oni  majú zafixované. Väčšinu času nie sú schopní kontrolovať svoje myšlienky, ani aktivity. Veľmi časté činnosti, ktoré ľudia s OCD robia sú napríklad opakované umývanie rúk, opakované počítanie vecí či kontrolovanie, či sú dvere zamknuté. Tieto aktivity sú také časté, nepraktické a zaberajú tak veľa času, že majú veľmi negatívny dopad na kvalitu ich života. Väčšina dospelých ľudí s OCD si však napriek neschopnosti kontrolovať to plne uvedomuje nezmyselnosť svojich aktivít.

Tourettov syndróm

boredpanda/Igor Kupec

Je to dedičná neuropsychiatrická porucha charakteristická fyzickými a verbálnymi tikmi. Tieto tiky sa niekedy krátkodobo dajú potlačiť a väčšinou im predchádza nutkanie. Tourettov syndróm bol kedysi pokladaný za bizarnú a ojedinelú poruchu. Bol spájaný predovšetkým s nutkaním vykrikovania nemiestnych slov, nadávok či vykonávaním spoločensky neakceptovateľných činov. Tourettov syndróm má však širokú škálu možných prejavov a tento typ prejavov je prítomný len u malej časti ľudí s Tourettovým syndrómom. Dnes už toto ochorenie nie je pokladané za ojedinelé, často však nie je správne diagnostikované, pretože väčšina ľudí má skôr slabšie prejavy a u mnohých detí sa príznaky výrazne zlepšia po prechode do adolescencie.

Schizofrénia

boredpanda/Igor Kupec

Schizofrénia je popísaná ako abnormálne spoločenské správanie a neschopnosť posúdiť, čo je realita. Medzi najčastejšie symptómy patria iracionálne presvedčenia, zmätené rozmýšľanie, počutie cudzích hlasov, či rôzne formy formy halucinácii. Jedinci so schizofréniou sa často stránia ľudí, majú zníženú schopnosť emocionálneho prejavu a zníženú motiváciu. Symptómy väčšinou nastupujú postupne, začínajú v ranej dospelosti a trvajú dlhodobo.

Tréma

boredpanda/Igor Kupec

Je to strach, úzkosť či fóbia z podania výkonu pred určitým hľadiskom, a to v akejkoľvek situácii, ktorá si vyžaduje sebaprezentáciu, či už ide o príhovor, alebo ústnu skúšku. Tréma sa objavuje aj pri podávaní výkonu pred kamerou. Tréma môže byť aj súčasťou sociálnej fóbie, ale mnohí ju majú bez toho, aby bola súčasťou iného problému. Prejavuje sa mnohými spôsobmi, často pripomínajúcimi úzkostné stavy, ako sú napríklad abnormálne bitie srdca, trasenie rúk či nôh, potenie rúk, tiky v tvári, sucho v ústach a pocit na odpadnutie.

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (syndróm ADHD)

boredpanda/Igor Kupec

Túto poruchu charakterizujú problémy s udržaním pozornosti, nadpriemerná fyzická a psychická aktivita, problémy s dokončovaním a robením vecí podľa inštrukcií a problémy kontrolovať správanie, ktoré sa predovšetkým u dospelých na ich vek nehodí. Symptómy začínajú vo veku 6 až 12 rokov, musia byť prítomné aspoň 6 mesiacov a musia spôsobovať vážne problémy v aspoň dvoch prostrediach, ako napríklad škola a domov.

Grafománia

boredpanda/Igor Kupec

Je to nekontrolovateľné nutkanie písať. V psychiatrickom kontexte je to chorobná túžba písať hocičo a hocikam. Väčšinou sú to veľmi nezmyselné, popletené, pochybné veci a keď grafoman nemá pri sebe papier, je schopní písať aj po stenách, či častiach svojho tela.

Depresia

boredpanda/Igor Kupec

Je to stav zhoršenej nálady a averzie k aktivite, ktorá silne poznačuje myšlienky, správanie, pocity a celkovú kvalitu života jedinca. Ľudia s depresiou sa cítia smutne, úzkostne, prázdne, bez nádeje, nezmyselne, nepotrebne, vinne, pociťujú hnev a cítia hanbu. Strácajú záujem o aktivity, ktoré si zvykli užívať, často majú nezdravé stravovacie či spánkové návyky, majú problém s koncentráciou a rozhodovaním sa a veľmi časté sú aj myšlienky na samovraždu. Majú málo motivácie a energie, niekedy sa objavujú aj chronické bolesti či zažívacie problémy.

Dysgrafia

boredpanda/Igor Kupec

Je znížená schopnosť písať, predovšetkým v zmysle ručného písania, ale zasahuje aj koherenciu napísaného. Je to porucha transkripcie, ktorá v sebe spája problémy s písmom a s ortografiou, čiže pravopisom a pohybmi svalov potrebných na písanie. Veľmi často je spojená aj s inými, predovšetkým vývinovými poruchami.

Insomnia (nespavosť)

boredpanda/Igor Kupec

Je to porucha spánku, pri ktorej majú ľudia problém či už zaspať, alebo spať dostatočne dlho. Následky nespavosti sú ospalosť, unavenosť a hnevlivosť či zlá nálada na ďalší deň. Taktiež spôsobuje rôzne riziká a znižuje schopnosť koncentrácie a  produktivitu. Insomnia môže byť krátkodobá, trvajúca len pár dní, ale aj dlhodobá, ktorá trvá viac ako mesiac.

Bulímia

boredpanda/Igor Kupec

Bulímia, po latinsky Bulimia nervosa, je porucha príjmu stravy, ktorá je charakteristická prejedaním sa a následnou snahou toto jedlo vypudiť von. Ľudia trpiaci bulímiou si väčšinou ako formu vypudenia potravy vyberajú zvracanie alebo laxatíva. Používajú na to však aj diuretiká, rôzne stimulanty ale aj neprimerané množstvo cvičenia. Vynucovanie zvracania však vypudzuje aj žalúdočné šťavy, ktoré následne poškodzujú hrdlo, ústnu dutinu a zuby.

Anorexia

boredpanda/Igor Kupec

Po latinsky Anorexia nervosa, je psychologická porucha príjmu stravy, kedy si človek zaumieni cieľ byť chudý, chorobne sa bojí pribrania a stráni sa jedla až do život ohrozujúcich extrémov. Ľudia s anorexiou sa vždy vidia ako tuční, nezáležiac od toho, že v skutočnosti majú väčšinou chorobnú podvýživu. Ak ľudia trpiaci anorexiou vôbec jedia, tak veľmi málo, väčšinou len špecifické jedlá a využívajú aj iné spôsoby, ako schudnúť ešte viac.

Fóbia

boredpanda/Igor Kupec

Fóbia je typ úzkosti. Je to dlhodobý, často iracionálny strach z konkrétneho objektu či situácie. Fóbia ma väčšinou okamžitý nástup a trvá aspoň 6 mesiacov. Človek s fóbiou sa bude všemožne snažiť vyhnúť sa danému predmetu či situácii, ktorá ho tak veľmi desí. Často podnikne priam až šialené a absolútne nepotrebné opatrenia.

Parkinsonova choroba

boredpanda/Igor Kupec

Táto choroba postihuje centrálny nervový systém a predovšetkým motoriku. V počiatočných štádiách je viditeľné napríklad trasenie rúk alebo naopak rigidita svalstva, či problémy s chôdzou. V pokročilých štádiách je veľmi častá aj demencia. Sprievodne sa objavujú približne u tretiny ľudí s Parkinosnovou chorobu aj depresia alebo úzkosť. Parkinsonova choroba môže zahŕňať aj problémy so spánkom a zmyslovým či emocionálnym vnímaním.

Závislosť

boredpanda/Igor Kupec

Závislosť je definovaná ako zdravotný problém charakterizovaný naliehavou túžbou po konkrétnom stimule, kedy sa jedinec kvôli potrebe toho stimulu rozhodne ignorovať možné následky jeho prijímania. Základnými charakteristikami objektov, na ktorých sa človek môže stať závislým je, že jedincovi poskytujú dobrý pocit a vyvolávajú v ňom túžbu si ten pocit stále viac a viac opakovať.

Narcizmus

boredpanda/Igor Kupec

Narcizmus, alebo sebaláska či samoľúbosť, je patologický stav, v ktorom človek vníma len vlastné záujmy, pokladá sa za najdôležitejšieho a má excesívnu potrebu byť obdivovaný. Človek, ktorý je narcista, často strávi veľa času rozmýšľaním nad dosahovaním svojich úspechov či zveľaďovaním svojho vzhľadu.

Megalománia

boredpanda/Igor Kupec

Pojem megalománia vyjadruje šialené sebapreceňovanie a chorobnú túžbu po vyniknutí, sláve a moci.

Paranoja

boredpanda/Igor Kupec

Paranoja je myšlienkový proces, jeden z druhov psychózy, vyznačujúci sa bludmi a dezilúziami. Paranoidne zmýšľajúci ľudia sú veľmi podozrievaví, nedôverčiví a veria, že im niekto chce nejakým spôsobom ublížiť. Paranoidný ľudia majú tendenciu vždy hľadať vinníka, niekedy aj za veci, ktoré sa vôbec nestali. Napríklad pri udalosti, ktorú si väčšina ľudí vysvetlí ako náhodu, paranoidný človek si vytvorí ideu o tom, kto a prečo to urobil.

Alzheimerova choroba

boredpanda/Igor Kupec

Je to neurodegeneratívna choroba s dlhodobými a postupnými príznakmi. Alzheimerova choroba je príčina približne 60% prípadov demencie. Najčastejším z počiatočných príznakov je strata krátkodobej pamäte. V neskorších štádiách nastupujú aj problémy s rečou, dezorientácia, náladovosť, problémy so správaním a neschopnosť postarať sa sám o seba.

Pozri aj: UMELKYŇA TRPIACA DEPRESIOU A ÚZKOSŤOU KRESLÍ VTIPNÉ ILUSTRÁCIE, KTORÉ DOKONALE VYSTIHUJÚ JEJ ŽIVOT

themindsjournal
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)