Foto: pixabay.com

Nie každý má na to, aby sa stal dobrým vodcom.

Vodcovstvo si vyžaduje isté kvality, ktoré sa do istej miery dajú naučiť. Niektorí ľudia však prirodzene disponujú črtami a schopnosťami, ktoré ich k vodcovstvu predurčujú. Ako zistíte, že by z vás mohol byť skvelý líder?

Superschopnosť

Čo keby vám niekto povedal, že môžete mať superschopnosť, nebolo by ňou však lietanie ani neviditeľnosť, ale istá forma čítania myšlienok? Nehovoríme o doslovnom počutí každého slova, ktoré sa človeku preženie mysľou. Hovoríme o schopnosti vycítiť z konverzácie to, ako sa človek cíti a na čo práve myslí. Možno túto vlastnosť dokonca už aj máte, hovorí sa jej empatia.

Empatia

Ľudia neraz chápu empatiu celkom nesprávne – ako precitlivenosť a čisto ženskú záležitosť. Pravdou však je, že empatia sa môže týkať každého z nás a je to schopnosť vidieť svet z iného uhla pohľadu. Empatia nie je len schopnosť cítiť rovnaké emócie, ako cítia iní, je to schopnosť orientovať sa v emóciách a vedieť vyčítať stav človeka z reči jeho tela. Odborníci sa zhodujú v tom, že empatia nie je slabosť, ba naopak, je to skvelá schopnosť, ktorá vám okrem iného umožní aj ovplyvňovať iných.

Foto: unsplash

Výhody empatie

Istej štúdie sa zúčastnilo 15 000 vodcov z 300 organizácií, z 20 odvetví a z 18 krajín. Ukázalo sa, že práve empatia je kľúčovou vlastnosťou v ich povolaní – a to nielen schopnosť načúvať, ale aj aj empaticky reagovať. Odborníci tvrdia, že vďaka empatii dokážu robiť vodcovia múdre rozhodnutia, sú inovatívni a tímová spolupráca s nimi je radosť.

Vodcovská láska

Prečo je empatia taká skvelá vlastnosť? Pretože umožňuje „čítať“ v ľuďoch tu a teraz a odhadnúť, aké sú ich bezprostredné pocity a reakcie. Schopnosť toto odhadnúť a reagovať na to je kľúčovým rozdielom medzi dobrým a zlým vodcom. Odborníci tvrdia, že mnoho lídrov zlyhá práve preto, že nevedia byť empatickí a nedokážu prejaviť akúsi vodcovskú lásku. Dôležité je pre nich len to, aby bola všetka práca vykonaná správne a načas.

Foto: unsplash

Hnanie sa za cieľmi

Je pochopiteľné, že aj výkon a plnenie úloh sú dôležité, na empatiu sa však nesmie zabúdať. Správny vodca totiž berie ohľad na to, ako sa jeho tím cíti, ako myslí a hľadá spôsoby, ako ľuďom v tíme čo najviac pomôcť a podporiť ich. Dosahovanie cieľov bez akejkoľvek morálnej podpory totiž môže dopadnúť zle.

Nezabúdajte, ak chcete byť dobrým vodcom, empatia sa môže stať vašou najväčšou výhodou a silou.

inc
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy