Einstein raz povedal: „Jednou z najcennejších ľudských vlastností je intuícia.“ Marilyn Monroe zas vyhlásila, že žena intuitívne, alebo inštinktívne vie, čo je pre ňu najlepšie. Prečo je ale intuícia tak cenná? A prečo sú vysoko intuitívni ľudia odlišní od tých ostatných?

Napriek tomu, že je pomerne náročné, ak nie takmer nemožné presne a jasne definovať spoločné črty vysoko intuitívnych ľudí, niekoľko najvýraznejších sa ich predsa len podarilo vybrať. Nasledujúcich 13 charakteristík poskytuje náhľad do sveta ľudí, ktorí majú skvele vyvinutú schopnosť intuície. Poukazuje na ich myslenie, činy a spôsob života. Nájdete sa v nich?

Načúvajú svojmu vnútornému hlasu

Azda najvýraznejšou črtou, ktorá súvisí s vysokou intuíciou je tá, že takíto jedinci neustále načúvajú tomu malému hlásku vo svojom vnútri, ktorý im napovedá, čo majú robiť, a neboja sa ním aj riadiť. Nepochybujú o ňom, jednoducho vedia, že počúvnuť svoj vnútorný hlas, je to najlepšie, čo v danom momente môžu urobiť.

Detailne si všímajú svoje prostredie

Keďže ľudia majú veľmi radi situáciu pod kontrolou a veci vo vlastných rukách, tí vysoko intuitívni neustále ostražito sledujú svoje okolie. Ak sa musia rozhodnúť, potrebujú mať k dispozícii všetky možnosti a informácie. Potom konajú spokojne, lebo vedia, že využili všetky relevantné informácie na to, aby sa správne rozhodli.

intuícia1
pexels.com

Všímajú si svoje sny

Intuícia vytvára prepojenie medzi vedomím a podvedomím, čo intuitívni ľudia vedia, a preto neberú svoje sny na ľahkú váhu. Vedia, že to, o čom sa im sníva, môže byť to, čoho sa v realite podvedome boja, alebo to, po čom túžia. Chápu tiež, že sny môžu v istých momentoch slúžiť ako inšpirácia k tomu, ako vyriešiť nejaký problém.

Sú si vedomí svojich pocitov

Niektorí ľudia majú sklony svoje emócie potláčať, alebo ich ignorovať, ale intuitívny človek im venuje pozornosť. Vie, že emócie vysielajú signály, niečo znamenajú a môžu ukázať cestu, ktorou sa treba vybrať. Emócie nie len cítia, ale aj rozmýšľajú, čo znamenajú a čo naznačujú.

Dokážu rýchlo upriamiť pozornosť na súčasnosť

V záujem pochopenia toho, čo sa im ich intuícia snaží povedať, intuitívni ľudia majú obdivuhodnú schopnosť plne sústrediť svoje myšlienky na prítomnosť a nezaoberať sa minulosťou ani budúcnosťou. Až pri maximálnom sústredení sa a všímavosti pochopíme celú „správu“, ktorú sa nám naše podvedomie snaží vyslať.

intuícia2
pexels.com

Sú to typicky optimistické duše

Keďže ľudia, ktorí majú vyvinutú intuíciu sa neboja zaoberať sa svojimi emóciami, sú lepšie vybavení na to, aby spracovali negatívne zážitky a informácie. Sú schopní rýchlo sa poučiť zo svojich chýb, čo taktiež spôsobuje, že na svoju budúcnosť nazerajú optimisticky. Vedia, že všetko zlé je na niečo dobré a akokoľvek zle práve situácia vyzerá, vždy je možný progres.

Sú cieľavedomí

Aj keď ešte presne nevedia čo je to, za čím majú v živote ísť, majú silný pocit, že majú nejaký cieľ, ktorý ich poháňa vpred. Veria tomu, že sú pre niečo predurčení a každý deň sa snažia urobiť krok k tomu, aby zistili, čo to je, aby naplno odhalili zmysel života.

Intuitívni ľudia sú myslitelia

Možno si pomyslíte, že ľudia, ktorí sa nechávajú viesť intuíciou sa predsa nepotrebujú nad všetkým zamýšľať a meditovať. Opak je však pravdou. Intuitívni jedinci veria, že sústredenie sa na vnútorné hodnoty a osobné zásady je dôležité. Práve to im pomáha zušľachťovať a rozvíjať schopnosť intuície.

intuícia4
pexels.com

Všímajú si znaky, ktoré im „ukazuje“ vesmír

Intuitívni ľudia veria, že existuje niečo medzi nebom a zemou. Neriadia sa striktne tým, čo vidia, ale cítia, že vesmír im môže niečo naznačovať. Náhody, osudové stretnutia a iné zdanlivo náhodné udalosti sú dôležité a ukazujú, ktorá cesta životom je práve tá, po ktorej sa máme vydať. Aj vám sa už stalo, že jedno náhodné stretnutie so zaujímavým človekom zmenilo smer vašej cesty k lepšiemu? Že ste vďaka tomu rozhovoru učinili správne rozhodnutia, ku ktorým by ste možno ináč nedospeli?

Dokážu vycítiť, čo si iní myslia, alebo čo cítia

Empatia je jednou zo základných vlastností intuitívnych ľudí. Dokážu sa naladiť na frekvenciu človeka, s ktorým sú práve v kontakte a odhadnúť jeho myšlienky a pocity. Túto schopnosť dokážu využiť a zvážiť svoje ďalšie kroky v danej situácii.

Ľahko si dokážu s inými vybudovať vzťah plný dôvery

Keďže sú to jedinci výnimočne empatickí, ako už bolo spomínané, dokážu to vhodne využiť. Sú schopní zvoliť tú najvhodnejšiu odpoveď a premyslieť si, čo je najlepšie urobiť, aby si získali dôveru druhej osoby. Preto ich majú ľudia väčšinou radi. Dokážu tiež veľmi dobre odhadnúť, kedy je k ním niekto úprimný, a kedy nie.

intuícia4
pexels.com

Sú kreatívni a majú dobrú predstavivosť

Žiaden nápad nie je vyslovene nevhodný, čo poskytuje vysoko intuitívnej osobe mnoho priestoru na rozvíjanie kreativity a predstavivosti. Nechávajú svoje myšlienky voľne „prúdiť“ a čakajú, kam ich to zavedie. Často sú výsledkom jedinečné nápady.

Dokážu si urobiť čas na relax

Intuitívni jedinci chápu, že na to, aby ich myseľ plnohodnotne fungovala, je nutné si oddýchnuť a zregenerovať myseľ aj telo. Akokoľvek nabitý majú rozvrh, vždy do neho zaradia aj čas na oddych. Veď práve počas oddychu často prichádzajú najlepšie myšlienky a nápady.

intuícia5
pexels.com

Ste aj vy intuitívny človek? Súhlasíte s popísanými bodmi? Samozrejme, ako už bolo spomenuté, neexistuje presná a jednoznačná definícia intuitívneho človeka. Existuje mnoho ďalších vlastností, ktorými sa môže vyznačovať. Avšak myslím si, že týchto niekoľko „intuitívcov“ vystihuje celkom presne.

Pozri aj: TISÍCE ĽUDÍ TVRDIA, ŽE SÚ AMBIVERTI. AK SA NÁJDETE V TÝCHTO BODOCH, STE NÍM AJ VY

psych.sk (Petra Sušaninová) aconsciousrethink.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )