Lucia Mužlová / / LifeHacking
Ste aj vy niekedy zmätení z prevodu jednotiek? Mnoho informácií je uvedených v míľach a častokrát si s tým nevieme rady. Pripravili sme pre váš článok, vďaka ktorému...

Ste aj vy niekedy zmätení z prevodu jednotiek? Mnoho informácií je uvedených v míľach a častokrát si s tým nevieme rady. Pripravili sme pre váš článok, vďaka ktorému vám už premena jednotiek nebude robiť žiadny problém.

Fibonacciho postupnosť je taká postupnosť čísel, v ktorej každý člen je súčtom dvoch predchádzajúcich členov. V skratke si to vysvetlíme na krátkom príklade: 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5 a tak ďalej. Jednotlivé členy nazývame Fibonacciho čísla a sú to napríklad: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

fibonacci
Try Stan

Podiel dvoch po sebe nasledujúcich Fibonacciho čísel konverguje k číslu fí (1, 61) a nazýva sa tiež zlatý rez. To znamená, že ak cez špeciálny vzorec vydelíte dve Fibonacciho čísla, vždy vám vznikne výsledok rovnajúci sa číslu fí. Túto formu využíva mnoho dizajnérov na svete a zaujímavé na tom je, že zodpovedá tiež vzťahu medzi kilometrami a míľami. To znamená že, tri míle je päť kilometrov, päť míľ je osem kilometrov, osem míľ je 13 kilometrov a tak ďalej. Nie je to síce úplne presné a dokonalé, pretože v skutočnosti je osem míľ 12, 875 kilometrov, no v núdzi vám môže táto pomôcka dobre poslúžiť.

Ak potrebujete previesť číslo, ktoré nie je z Fibonacciho postupnosti, stačí rozdeliť číslo na Fibonacciho čísla, konvertovať ich a pridať odpovedajúce čísla, ktoré sú vždy o jedno vyššie v postupnosti. Napríklad 100 možno rozdeliť na 89 + 8 + 3, čiže získame všetky Fibonacciho čísla. Ďalšie čísla (o stupeň vyššie) sú teda 144, 13 a 5, ktoré nám dokopy dajú  162. 100 míľ sa teda v podstate rovná 160, 934 kilometrom. Opäť platí, že to nie je úplne presné, ale je to blízko.

Matematika je úžasná veda, len občas treba vedieť, ako na ňu.

zdroj: interez.sk (Lucia M.), mnn.com

0
Komentovať (0)