foto: Wikimedia

Zvládnete našu slepú mapu slovenských miest?

Na Slovensku máme oficiálne 140 miest. Poznať všetky znamená, mať veľmi dobrý prehľad o našej krajine. Mnohokrát je problematické aj určiť, kde sa jednotlivé mestá nachádzajú. Dávali ste v škole dobrý pozor? Vyznáte sa v slovenských mestách a myslíte, že vás žiadnou otázkou neprekvapíme? Otestujte sa v našej slepej mape slovenských miest a zistíte, na čom vlastne ste. 

Slepá mapa Slovenska

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Ako sa volá toto mesto?

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Ako sa volá toto mesto?

Editor máp

Pozri aj: Tento kvíz dokáže na 100% urobiť len geograficky gramotný človek. Vyznáte sa vo svete, v ktorom spoločne žijeme?