Foto: flickr.com (Charlene N Simmons,muffinn)

Týchto 10 zvierat kedysi žilo aj na Slovensku. Dnes sú však pre našu prírodu minulosťou.

Keď sa povie vymieranie živočíšnych druhov, len málokto pomyslí na našu krajinu. Takéto veľké zásahy do prírody predsa malé Slovensko urobiť nedokáže, alebo áno? Pravdou je, že i naša príroda postráda niekoľko druhov zvierat, ktoré kedysi žili na Slovensku, no dnes ich tu už nenájdete. Príčiny ich vyhubenia na našom území sú rôzne, no jedno je veľmi pravdepodobné – človek im v tom určite pomohol.

Ohrozené zvieratá na Slovensku

Dopátrať sa k vyhynutým a ohrozeným druhom rastlín, húb a živočíchov na Slovensku je pomerne jednoduché. Stačí si preštudovať Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska v ktorom človek nájde všetko čo potrebuje. Na Slovensku pritom vyhynulo už niekoľko druhov zvierat – 6 druhov rýb, 2 druhy cicavcov a 2 druhy vtákov, pričom desiatky ďalších patria k druhom ohrozeným. Treba však dodať, že tieto druhy sú vyhynuté len regionálne, a teda i keď ich na Slovensku už nenájdeme, v iných krajinách stále vo voľnej prírode žijú.

Plch záhradný – vyhynutý

Drobný hlodavec obýval našu krajinu ešte pred niekoľkými rokmi. V roku 2000 sa ešte stále pohyboval po Veľkej Fatre i v Muránskej planine, no o rok neskôr sa už v Červenom zozname Slovenska objavil s označením vyhynutý. Európsky endemit rozšírený od Atlantického oceánu až po Ural je kriticky ohrozeným druhom i v susednom Česku.
Lirón Careto - Garden Dormouse

Norok európsky – vyhynutý

Kedysi ste toto zviera mohli nájsť po celej Európe, no dnes ochranári evidujú už len jeho ostrovčekovitý výskyt v niekoľkých lokalitách Európy. Posledné zviera tohto druhu bolo na Slovensku spozorované už veľmi dávno a to v roku 1886. Za vyhubením tohto druhu stojí nepochybne človek a obchod s kožušinou tohto cicavca.
{4759] European mink

Medzi kriticky ohrozené cicavce patria na Slovensku “len” dva druhy. Sú to: 

 • Lietavec sťahovavý
 • Kamzík vrchovský tatranský

Drop malý – vyhynutý

Medzi na Slovensku vyhynuté druhy zvierat patrí i drop malý, ktorý dorastá približne do veľkosti bažanta. Drop malý obľubuje najmä trávnaté stepné oblasti, piesočnaté polopúšte či vyschnuté pieskové lúky. Vzhľadom na to, že podobné územia človek pozmenil, drasticky tým znížil i výskyt tohto druhu, až kým na Slovensku celkom nevyhynul.
262A1619 Kleine Trap, Little Bustard, Otis tetrax.

Sokol bielopazúravý – vyhynutý

Kým v celosvetovom merítku tento druh sokola nepatrí medzi ohrozené druhy, na Slovensku ho už niekoľko desaťročí nenájdete. Posledné hniezdenie tohto dravého vtáka na našom území bolo v roku 1948 v obci Leles, kým posledný oficiálne doložený výskyt pochádza z roku 1974 z obce Folkušová. Od tohto momentu na Slovensku neexistujú dôveryhodné a oficiálne dôkazy o výskyte sokola bielopazúravého. Najväčšia populácia týchto dravých vtákov žije v Španielsku a Grécku.
Lesser kestrel / Falco naumanni / Kleine torenvalk

Medzi kriticky ohrozené druhy vtákov na našom území patrí celkom 7 druhov. Sú to: 

 • Sokol rároh
 • Orliak morský
 • Orol malý
 • Strakoš červenohlavý
 • Skaliar pestrý
 • Drop veľký
 • Hvizdák veľký

Jeseter ruský – vyhynutý

Kedysi obyvateľ i slovenskej časti rieky Dunaj, no dnes len náš ďalší vyhynutý druh. Jeseter ruský sa po Dunaji proti prúdu dostával dokonca i na Moravu, no i tam je dnes už len legendou. Tento druh jesetera patrí k tým väčším. Jeho dĺžka dosahuje až 2 metre a hmotnosť aj 100 kg. Na Slovensku boli na začiatku 20. storočia bežné úlovky vážiace 80 až 90 kg. A príčina zníženia populácie? Jeseter je lovený najmä pre mäso a ikry, ktoré sa spracovávajú na luxusný pokrm – kaviár.
Russian sturgeon

Jeseter hladký – vyhynutý

Typická východoeurópska ryba, ktorá sa dnes ešte stále ojedinele objaví i vo vodách Dunaja, kedysi doplávala i k Slovenským hraniciam. Jeseter hladký je od jesetera ruského o niečo menší a dorastá do maximálnej dĺžky asi 160 centimetrov. Druh, ktorý sa dožíva až 50 rokov, bol už veľmi dávno najvzácnejším jeseterom vo vodách Dunaja.

Foto: Zaur Abbaszade (wikimedia.org)

Jeseter hviezdnatý – vyhynutý

V slovenskom úseku Dunaja bol jeseter hviezdnatý vždy vzácnou návštevou, no už niekoľko rokov je u nás pokladaný za oficiálne vyhynutý druh. Pôvodne sa tento druh vyskytoval v Čiernom, Egejskom, Azovskom a Kaspickom mori a vo veľkých riekach, ktoré sa do nich vlievajú. Práve tak sa v minulosti dostal i na naše územie.

Foto: Darekk2 (wikimedia.org)

Vyza veľká – vyhynutý

Vyza veľká je často mylne považovaná za najväčšiu sladkovodnú rybu, čo však nie je celkom presné, pretože sa nejedná o čisto sladkovodný druh. Nič to však nemení na tom, že vyza veľká je skutočne obrovská. Najväčší jedinec vážil až 1571 kg. Vyza veľká sa dožíva i 120 rokov a dosahuje dĺžku až 8,5 metra. Tento druh sa v minulosti vyskytoval v slovenskej časti Dunaja a objavoval sa dokonca i na dolnom toku Váhu. Vyza veľká sa loví najmä pre ikry známe ako čierny kaviár.
Beluga / Huso huso

Losos atlantický – vyhynutý

I keď je losos atlantický ryba, ktorá žije väčšinu svojho života v mori, dospelí jedinci počas svojho života migrujú proti prúdu riek za účelom trenia hlboko do vnútrozemia. Práve rieky a sladká voda je teda rodiskom lososov. Losos atlantický sa kedysi v hojnom počte vyskytoval i na Slovensku či v Čechách. Prehradením a znečistením riek sa však z lososa atlantického na Slovensku stal vyhynutý druh.
Atlantic salmon (Salmo salar)

Pstruh morský – vyhynutý

Podobný osud ako lososa atlantického postretol na Slovensku i pstruha morského. Po prehradení riek sa už pstruh za cieľom trenia do našich riek nedostane, a tak sa musíme “uspokojiť” s nemigrujúcim druhom, a teda pstruhom potočným. Kedysi sa však táto ryba žijúca vo všetkých európskych moriach dostávala i na naše územie.
Sea trout

Medzi kriticky ohrozené druhy rýb na našom území patrí celkom 6 druhov. Sú to: 

 • Hrúz kesslerov
 • Hrúz fúzatý
 • Čík európsky
 • Blatniak tmavý
 • Kolok vretenovitý
 • Kolok veľký

Pozri aj: Šľachtili ich pre armádu či naháňanie zvery. 5 jedinečných psích plemien, ktoré boli vyšľachtené na Slovensku

wikipedia.org, mrk.cz, Červený zoznam rastlín a živočíchov
0
Uložiť článok
Komentovať