Odborníci i verejnosť opäť hlasovali za najsexistickejšie reklamy roka.

Anketa Sexistický kix vyberala už piatykrát to najnevhodnejšie a najsexistickejšie spomedzi reklám, ktoré sa objavili v slovenskom mediálnom priestore.

Anticena Sexitický kix upozorňuje na sexistickú reklamu v slovenskom mediálnom priestore. Jej cieľom je predovšetkým povzbudzovať širokú verejnosť, ako aj ľudí zapojených do reklamnej tvorby ku kritickému, rodovo kompetenténmu nazeraniu na rozpory reklamného sveta a každodennej reality, píše sa na oficiálnej stránke ankety.

Nominovaných bolo až 115 reklám

Organizátorom ankety je mimovládna organizácia Aliancia žien Slovenska, ktorá sa zameriava na obhajobu ženských práv. Tá sa už od svojho vzniku venovala problematike obchodovania s ľuďmi bez ohľadu na rasu či etnickú príslušnosť. Aktuálne sa však okrem toho všetkého zameriava aj na riešenie domáceho a rodovo podmieneného násilia a toho, ako sa toto všetko premieta v reklamnom priestore v médiách nielen na internete, televízii, rozhlase, ale aj na uliciach miest a obcí.

Tak, ako každý rok, aj tentokrát mohli používatelia internetu do ankety nominovať svojho „favorita“, ktorý určitým spôsobom poukazoval na nerovnovážne postavenie žien a mužov spoločnosti, prípadne diskriminoval formou xenofóbie, rasizmu alebo sexualizmu.

V spojenom 5. dvojročníku verejnosť nominovala celkom 115 sexistických reklám, ktoré boli nájdené vo verejnom priestore od konca roka 2019 až po súčasnosť. Najväčšie kixy vyberala verejnosť a odborná porota zložená z odborníčok a odborníkov v oblasti marketingu a rodovej rovnosti. Do hlasovania verejnosti sa zapojilo spolu 3 846 ľudí, ktorí rozdali 66 977 dislajkov.

Anticenu získalo vinárstvo

Najsexistickejšou reklamou roka sa stala tá od Vinárstvo Durgala&Budinsky, ktoré zverejnilo na facebooku aj text reklamy, ktorý nazval „Rýchlovka vo vinohrade“. Zhodli sa na tom odborníčky a odborníci z oblasti marketingu a rodovej rovnosti. Podľa nich táto reklama spája alkohol, sex a predajnosť zobrazenej osoby ženského rodu.

„Je nepochopiteľné, že podnikatelia ani po kampani metoo nechápu, že marketing založený na znevažovaní žien, zľahčovaní znásilnenia a sexizme je nielen spoločensky neúnosný, ale aj kontraproduktívny. Ženy sú predsa tie, ktoré robia rozhodnutia o nákupoch do domácnosti, preto úspešné firmy ženám svojím marketingom nadbiehajú a nevysmievajú sa z nich,“ povedala na margo víťaza anticeny rodová expertka Oľga Pietruchová.

Najviac hlasov od verejnosti dostala reklama na región Tokaj. „Vizuál útočí na najnižšie pudy a veľmi primitívne komunikuje motív, ktorý by sám osebe mohol byť lákavý. Takýmto spôsobom však skôr odrádza ako láka. Komunikácia pôsobí ako z minulého storočia a v žiadnom prípade nepatrí do verejného priestoru. Je škoda, že zadávateľ nevie prilákať svojím produktom či službami a musí sa uchýliť k takému prvoplánovému riešeniu,“ zhodnotil túto reklamu Róbert Slovák, kreatívny riaditeľ Slovák&Friends.

Kumšt bez sexizmu pre Lidl

Cenu za kumšt bez sexizmu dostala spoločnosť Lidl za pozitívny prístup z praxe. Išlo o náborovú kampaň, ktorá stavia na zásade rovnakého odmeňovania.

„Oceňujeme spôsob spracovania náborovej kampane, ktorá nielenže komunikuje legislatívne ukotvenú zásadu rovnakého odmeňovania, ale zároveň kreatívnym a dômyselným stvárnením poukazuje na iluzórnosť «prirodzenosti» či «normálnosti» rodového mzdového rozdielu,“ vysvetlila Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

0
Uložiť článok
Komentovať