foto: p.Strom, Google Earth

Lukáš Mužla / / Slovensko
Sad Janka Kráľa mal slúžiť obyčajným ľuďom a je tomu tak dodnes.

Nájdete ho priamo v našom hlavnom meste a je najstarším verejným parkom v Európe. Reč je o Sade Janka Kráľa, ktorý nájdete v Petržalke medzi Starým a Novým mostom pri pobreží Dunaja. Aj v husto zastavanej Bratislave tak môžu návštevníci pokojne zrelaxovať v jednom z najkrajších miest hlavného mesta. 

Verejný park s rozlohou 42ha vznikol v rokoch 1774 – 1776 s ušľachtilou myšlienkou vytvoriť park, ktorý nebude slúžiť len bohatým aristokratom, ale najmä obyčajným ľuďom. Sad Janka Kráľa ako verejný park predbehol Londýn, Paríž či Viedeň a stal sa prvým verejným parkom v Európe. Park vznikol na pravom brehu Dunaja v miestach, kde sa dovtedy nachádzali typické lužné lesy.

Google Earth

Park bol postavený v časoch, keď umeniu vládol barokový klasicizmus. Vyplynulo z toho, že pôdorys parku bol navrhnutý do tvaru osemramennej hviezdice s priesekmi, pozdĺž ktorých boli vysadené stromy. Podľa tohto usporiadania nazvali park Sternallee, teda Hviezdicová aleja. Každá z vytvorených alejí dostala názov podľa typu stromov, ktoré boli popri nej vysadené, a to jelšová, topoľová, javorová, vŕbová, jaseňová a brestová. V srdci parku, v mieste, kde sa križujú všetky cestičky vedúce parkom, nájdete sochu Janka Kráľa, jedného z najvýznamnejších básnikov slovenskej literatúry.

jeseň 01

Janko Kral

Dnešná podoba parku pochádza z roku 1839. Veľká rekonštrukcia prebehla aj v 20. storočí, kedy sa odstránili divorastúce kroviny a návštevníkom parku sa tak otvoril väčší priestor. Dnes v parku nájdete aj rôzne exotické druhy ako ginko dvojlaločné či metasekvoja čínska. Medzi najvzácnejšie kusy určite patria platany javorolisté, ktorých vek v Sade Janka Kráľa dosahuje až 200 rokov.

Napoleon‘s siege of Bratislava (Obliehanie Bratislavy Napoleónom)

'Sad Janka Kráľa'

V dnešnej dobe poskytuje Sad Janka Kráľa akési útočisko pred rušným životom v centre Bratislavy. Návštevníkom poskytuje miesto na relax, šport a oddych s troškou zelene, ktorá v husto zastavanej Bratislave ľuďom tak veľmi chýba a v neposlednom rade množstvo rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí. Okrem toho je to európsky unikát na ktorý môžeme byť právom hrdí. Sme predsa prví európania, ktorým sa dožičilo mestkého verejného parku plného zelene.

Sad Janka Kráľa_0152

Pozri aj: Ľudia v nich stále bývajú. Skalné obydlia v obci Brhlovce sú slovenským unikátom, o ktorom málokto tuší

0
Komentovať (0)