Foto: Facebook (The Metals Company)

Ťažba nikdy nebude ekologická, preto je vhodné sa pozrieť po takej, ktorá čo najmenej zaťaží životné prostredie.

So snahou o udržateľnú budúcnosť sa chceme čo najviac odčleniť od fosílnych palív. Jedným z riešení sú aj elektromobily. Tie sú označované ako vhodná zelená alternatíva, avšak majú aj svoju environmentálnu stopu. Okrem výroby samotnej elektriny, ktorá by ideálne mala pochádzať z obnoviteľných zdrojov, sú tu tiež komponenty batérie. Suroviny na ne sa často ťažia v dažďových pralesoch, a tak ich výroba nemusí byť vždy „zelená“.  

Článok pokračuje pod videom ↓

To sa ale môže zmeniť, ako píše portál IFL Science. Čo ak by sa ťažba presunula hlboko do mora? Možno to znie šialene, no nemusí to tak byť. Spoločnosť The Metals Company má vytipované lokality na morskom dne, v hĺbke štyroch kilometrov, ktoré sú pokryté hrudkami mangánu a ďalších kovov. Výhodou je, že ležia na dne voľne, stačí teda prísť a zobrať si ich.

Elektromobily pre štvrtinu sveta

Tieto ložiská sú lokalizované v Clippertonovom zlomovom pásme a podľa spoločnosti sa tam takto nachádza najväčší zdroj mangánu, niklu a kobaltu na svete. Na dvoch lokalitách v tomto pásme sa nachádza dostatok kovov, aby sa mohlo vyrobiť 280 miliónov elektrických áut, čo by bola štvrtina celosvetového vozového parku.

Keďže dopyt po elektromobiloch a týchto kovoch narastá, je potrebné sa pozerať, kde by sa dali získať. Samozrejme, takáto ťažba nie je ani jednoduchá a nie je bez environmentálnych problémov, no oplatí sa nad ňou zamyslieť.

Foto: USGS, James Hein, CC0, via Wikimedia Commons

Ekologickejšie než dažďový prales

Morské dno v hĺbke 4 kilometre nie je síce bez života, no na druhej strane, nedá sa to porovnať s pobrežím, či napríklad dažďovými pralesmi, kde sa tieto kovy najčastejšie ťažia. Spoločnosť pre IFL Science uviedla, že na jednom metri štvorcovom sa v tejto hĺbke na dne nachádza 13 gramov biomasy. V dažďovom pralese je to na rovnakej výmere 30 kilogramov.

Navyše, aby ste mohli ťažiť v pralese, znamená to výrub, narušenie ekosystému, nastáva riziko erózie a pretváranie krajiny. Aj na dne oceánu sa nachádza život, často mikroskopický, čo ale neznamená, že by nemal byť dôležitý. Zhodnotenie vplyvu ťažby by tu bolo na Medzinárodnom úrade pre morské dno.

The Metals Company v priebehu troch rokov nazhromaždila pomocou vlastného systému 3-tisíc ton týchto cenných morských hrudiek. Ich cieľom je, v prípade povolenia, ťažiť 1,3 miliónov ton ročne.

Najnovšie články