interez.sk, Košo

Od používania energie cez priemernú dĺžku života. Tieto kľúčové štatistiky nám charakterizujú najbližších sto rokov na Zemi.

Čo všetko nás v nasledujúcich rokoch čaká? Aké zmeny zažijeme spolu s našou planétou? Zmeny, ktoré sa za posledné obdobie dejú, sú rýchle a veľmi prudké. Tu je päť čísel, ktoré nám ukazujú zmeny, ktoré sa v nasledujúcich sto rokoch udejú. 

Ako bude rásť svetová populácia?

Podľa OSN bude do roku 2100 na svete viac ako 11,2 miliárd ľudí. Avšak, môže sa stať, že na konci tohto storočia bude svetová populácia viac ako 16,6 miliárd. V oboch prípadoch je však isté, že počet ľudí na svete bude narastať minimálne do roku 2050.

bbc

Prečo priemerný vek ľudí rastie?

Je to hlavne preto, lebo žijeme dlhšie a máme každý menej detí. V roku 1950, ľudia po celom svete neočakávali, že sa svojich päťdesiatych narodenín vôbec dožijú. V súčasnej dobe je priemerná dĺžka života po celom svete okolo 72 rokoch a do roku 2100 sa očakáva jej nárast až na 83 rokov. Dlhší život znamená viac starších ľudí a menej novorodencov. Kvôli tomuto faktu sa takzvaná „populačná pyramída“ otáča a vytvára tak akýsi tvar úľu.

bbc

Kde budeme žiť?

Vedci predpokladajú, že do roku 2030 bude na svete viac ako 41 obrovských miest, v ktorých bude žiť viac ako 10 miliónov ľudí a do roku 2050 majú žiť dve tretiny ľudí celého sveta v mestských oblastiach. Tieto mestá, s počtom obyvateľov viac ako 6,3 miliárd, by sa mali zmestiť na plochu dnešnej Veľkej Británie.

bbc

Odkiaľ budeme mať energiu?

V súčasnej dobe sú pre ľudstvo najväčší zdroj energie, viac ako 86%, fosílne palivá. Obnoviteľné zdroje tvoria asi iba 10% z celkového počtu prostriedkov, odkiaľ získavame energiu. Ďalším zaujímavým faktom je to, že používanie solárnej energie sa v období rokov 2010 až 2015, zväčšilo 7,5 krát. V budúcnosti budú dominovať práve krajiny s veľkým množstvom pozemkov, na ktorých bude miesto pre veterné turbíny a solárne panely.

bbc

Aká je pravdepodobnosť, že budú ľudia v tých najbežnejších prácach nahradení robotmi?

Podľa vedcov z Oxfordskej Univerzity, bude takmer polovica amerických pracovných miest vykonávaná pomocou robotov alebo počítačov. Najpravdepodobnejšie je to hlavne pri povolaniach z oblasti telemarketingu, účtovníctva či taxi služieb, kde by tieto zmeny mohli nastať už v priebehu nasledujúcich desiatich či dvadsiatich rokov, zatiaľ čo v pracovných miestach, kde je potrebná kreativita, rôzne zručnosti či schopnosť vcítiť sa, bude na tieto zmeny čakať dlhšie.

bbc

Ktoré z týchto zmien vám prídu najmenej pravdepodobné? Čakajú náš svet naozaj rozhodujúce zmeny, ktoré budú mať vplyv na každého jedného z nás?

Pozri aj: Ako by to vyzeralo, keby na Slovensku žilo iba 100 ľudí?

interez.sk (Stella K.), bbc.com
Príbehy
0
Komentovať (0)