Foto: facebook.com (Kabinet Umenia)

Matej Mensatoris / / Série
Poznáte slovenských výtvarníkov, ktorých obrazy sa predávajú za sumy, z ktorých sa nejednému zatočí hlava?

Slovensko sa môže popýšiť skutočne veľkým množstvom unikátov. Každý si hneď pomyslí na našu krásnu prírodu či folklór. Možno ale neviete, že aj umenie na Slovensku bolo a aj je na veľmi vysokej úrovni. Dnes sme sa preto zamerali na tých najlepších a najhodnotnejších slovenských maliarov. Sumy za ich obrazy ľahko presiahnu desaťtisíce eur  a ak vám hociktorí od týchto autorov visí v obývačke viete, že máte doma skutočný skvost. Pozrite sa na výber toho najlepšieho, čo slovenské výtvarné umenie poskytuje. 

Albín Brunovský až 83-tisíc eur 

Bol to slovenský maliar, grafik, ilustrátor, autor výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky, predstaviteľ imaginatívneho realizmu. Pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho obraz Erasmovia bol predaný za 83-tisíc eur.Miloš Alexander Bazovský až 90-tisíc eur

Významný slovenský maliar, jeden z najreprezentatívnejších predstaviteľov slovenského maliarstva a grafiky 20. storočia. Jeho inšpiráciou bolo ľudové umenie. Vytváral sugestívne diela baladickej poetickosti. Pre svoj novátorský umelecký prejav patrí k zakladateľom slovenskej moderny. Jeho obraz Sekera sa predal za 90-tisíc eur.Anton Jasusch až 110-tisíc eur

Jeho viac ako polstoročná tvorba patrí medzi vrcholné výtvarné prejavy moderného umenia 20. storočia na Slovensku. Vychádzal z postimpresionistických premís a charakter tvorby pred 1. svetovou vojnou určil predovšetkým maliarov záujem o čisto výtvarné problémy, najmä o vzťah plochy a línie, ako aj o nezvyčajnú, nie prirodzenú farebnosť v maľbe. Anton Jasusch vytvoril svojsky chápaný maliarsky prejav, ktorý sa skladal zo secesných prvkov, čerpal v prvom rade z plošného dekorativizmu a remisii pleneristickej a impresionistickej tvorby. Jeho obraz Vyhnanie z raja bol predaný za 110-tisíc eur.Július Jakoby až do 120-tisíc eur

Košický maliar, ktorý sa venoval kresbe, pastelu, kamenným a keramickým mozaikám. Jeho počiatočná tvorba bola silne sociálne motivovaná, s groteskným a vnútorne ironickým akcentom. Jeho obraz Akt ženy bol predaný za 120-tisíc eur.Mikuláš Galanda až 120-tisíc eur

Bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patrí k výrazným priekopníkom a propagátorom moderného umenia na Slovensku. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Jeho obraz Akrobat bol slovenskou aukčnou spoločnosťou SOGA predaný za 120-tisíc eur.Ľudovít Fulla až 160-tisíc eur

Bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a výtvarný pedagóg. Je považovaný za jedného zo zakladateľov moderného maliarstva a grafiky na Slovensku. Inšpiroval ho najmä slovenský folklór. Fullove tapisérie sú považované za základné diela tohto umenia na Slovensku. Ako ilustrátor sa zapísal do povedomia výtvarným spracovaním ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. Jeho obraz Blumentál v zime bol predaný za 160-tisíc eur.Cyprián Majerník až 170-tisíc eur

Majerník bol slovenský maliar pôsobiaci v Prahe, predstaviteľ Generácie 1909. V jeho osude a v jeho dielach sa odzrkadľuje údel doby, kultúrnopolitické dianie, hospodárska kríza či tábory smrti, vplývajú na tvorivé výsledky maliara. Hlavnými hrdinami diel sa stali utečenci, vyhnanci, jazdci-osloboditelia. Jeho obraz Utečenci bol predaný za 170-tisíc eur.Martin Benka až 180-tisíc eur

Ak sa niekoho opýtate, kto bol najvýznamnejší slovenský maliar, pravdepodobne budete počuť meno Martin Benka. Tento slávny maliar a národný umelec zobrazoval vo svojich obrazoch slovenskú krajinu a ľud pri jeho bežných činnostiach. Jeho obrazy sú stále mimoriadne žiadané, obraz Po žatve sa predal až za 180-tisíc eur.
 

Ladislav Medňanský až 250-tisíc eur

Bol uhorský maliar slovensko-maďarského pôvodu, stúpenec barbizonskej školy a impresionizmu. Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla. Jeho obraz Vnútro lesa s potokom sa predal za 230-tisíc eur a Večerná nálada bol predaný dokonca za 250-tisíc eur.
Pozri aj: Ocitneš sa v inom storočí. Toto 9 najkrajších skanzenov Slovenska, ktoré nám závidia aj za hranicami

soga.skaktuality.sk, hnonline.sk, wikipedia.org
0
Komentovať (0)