Foto: TASR/ Roman Hanc

Dnešným dňom odštartovali písomné maturity zo slovenského jazyka.

Týždeň písomných maturít v utorok už tradične otvoril externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré dnes píše viac ako 37-tisíc maturantov.

Pre ochorenie viacero žiakov maturitnú skúšku počas tohto týždňa neabsolvuje. Náhradný termín písomných maturít je naplánovaný na 3. až 5. apríla a 12. apríla. Výsledky žiakov z externej časti maturitnej skúšky z marcového a aprílového termínu budú pre všetky školy sprístupnené 5. mája elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 9. až 10. mája.

NÚCEM aktuálne zverejnil témy slohov zo slovenského jazyka. Ak ste zvedaví, aké témy boli pre žiakov vybrané tentoraz, čítate správny článok. Predstavte si, že ste dnes maturantom, ktorú z týchto tém by ste si zvolili?

Témy písomnej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2022/2023 – slovenský jazyk a literatúra

1. V zime na vidieku (umelecký opis)
2. Bezpečne na sociálnych sieťach (výklad)
3. Hľadel/hľadela som ako vyoraná myš! (rozprávanie)
4. Má zmysel kandidovať do školského parlamentu? (diskusný príspevok)

Najnovšie články