Foto: Facebook (Martina a Peter)

Kotlár absolvoval aj stretnutie so šéfom WHO Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom, na ktorom si vymenili názory k zdravotným, etickým a právnym otázkam.

Slovensko nepodporí aktuálnu verziu novej pandemickej zmluvy ani návrh novelizácie Medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR). TASR o tom informoval splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanec parlamentu Peter Kotlár (SNS), ktorý sa zúčastnil na rokovaniach o zmluve vo švajčiarskej Ženeve.

Ministerstvo zdravotníctva SR podotklo, že návrh sa ešte vyvíja, avšak nepodporí žiadne dokumenty oslabujúce pozíciu Slovenska ako suverénneho štátu.

Je zásadne proti

„Predložený návrh obidvoch dokumentov, osobitne aj vo vzájomnom obsahovom kontexte, je pre Slovenskú republiku neprijateľný, najmä z dôvodov jeho neurčitosti a nedovolených zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a rovnako aj neprimeraných zásahov do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnú ochranu,“ vyhlásil Kotlár.

Poukázal napríklad na povinnosť zmluvných štátov vypracovať národné prevencie pandémie a dohľadu nad verejným zdravím v súlade s IHR či zverenie rozhodovania o zásadných veciach spojených s pandemickými opatreniami vrátane vyhlásenia a ukončenia pandémie do rúk generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Rovnako neprijateľné je podľa neho zavedenie „globálneho monopolu“ zriadením Globálnej siete dodávateľského reťazca a logistiky.

Za neprijateľný zásah do suverenity členských štátov považuje aj záväzok vynaložiť úsilie, aby v zmluvách o dodávke alebo nákupe nových pandemických vakcín boli doložky o odškodnení kupujúceho len výnimočne a časovo ohraničené.

Kotlár absolvoval aj stretnutie so šéfom WHO Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom, na ktorom si vymenili názory k zdravotným, etickým a právnym otázkam.

„Vyjadril nádej na uzavretie pandemickej zmluvy a obavu, že oddialenie oslabí pravdepodobnosť uzavretia zmluvy,“ ozrejmil. Generálny riaditeľ podľa jeho slov rozhodnutie SR rešpektuje, no zároveň povzbudil aj k hľadaniu prípadných ciest k dohode.

Zástupcovia 194 členských krajín WHO od 29. apríla rokujú v Ženeve s cieľom nájsť konsenzus o návrhu zmluvy o prevencii, príprave a reakcii na budúce pandémie. Rokovania majú potrvať 12 dní a zmluva by vo svojej konečnej podobe mala byť schválená na Svetovom zdravotníckom zhromaždení, ktoré sa začína 27. mája.

Uložiť článok

Najnovšie články