Foto: Instagram.com/dospej_matere/

Smeruje na tínedžerov, ktorým prináša kvalitné informácie z oblastí vzťahovej a sexuálnej výchovy.

Sexuálna pedagogička Zuzana Bendíková a umelkyňa Veronika Trnková vytvorili komiks s názvom Dospej Matere, ktorý má tínedžerom priniesť zaujímavé a dôležité informácie z oblastí sexuálnej a vzťahovej výchovy. Vďaka kampani na Startlabe sú už na svete tri čísla – o Súhlase, Puberte a Real-i-ty, ktoré prinášajú teóriu aj rôzne aktivity, a to kreatívnou ilustrovanou formou. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Dospej Matere je plný podložených odborných informácií, ktoré sa často v hlbinách internetu strácajú. Okrem toho obsahuje aj aktivity, ako napríklad úlohu: „Zastav sa a zamysli sa nad svojím telom. Napíš všetko, čo si vo svojej hlave hovoríš, keď ho vidíš.“ Prostredníctvom nej vám ukáže, ako si budovať láskavosť k sebe samému a dozviete sa aj to, ako prežiť pubertu s prijatím. Autorky komiksu nám prezradili ešte viac o témach, ktoré v ňom rozoberajú.

V rozhovore s autorkami komiksu Dospej Matere sa dozviete:

  • Aké následky má chýbajúca sexuálna a vzťahová výchova na Slovensku?
  • Ako rozoberá intímne témy bulvár či influenceri?
  • Prečo sa rozhodli vytvoriť práve komiks a ako vznikal?
  • Ako vyzerajú jeho postavy a do akých situácií sa dostávajú?
  • Kvôli čomu je u nás sexuálne násilie zľahčované?
  • Ako na samovyšetrenie prsníkov a semenníkov pomocou ilustrovaného návodu?
  • S akými toxickými informáciami sa stretávajú mladí na internete?
  • Je sexting bežnou realitou tínedžerov?
  • Aký odkaz by chceli priniesť všetkým tínedžerkám a tínedžerom?
Foto: archív Dospej Matere

Ako vnímate absentujúcu sexuálnu a vzťahovú výchovu na Slovensku? Aké negatívne dôsledky to má? Čo by zlepšilo kvalitné vzdelávanie v týchto oblastiach?

Absentujúca vzťahová a sexuálna výchova ovplyvňuje širokú škálu oblastí života každého z nás. Hlavné dôsledky vidíme na štatistikách, ktoré hovoria o veľkom výskyte násilia páchanom na ženách (každá piata žena), prítomnosti sexistickej reklamy a presvedčeniu, že predáva.

Rovnako máme na Slovensku tisíce tínedžerských mamičiek, neustále sa tu predkladajú návrhy na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám a LGBT komunita neustále čelí politickým útokom. Nehovoriac o online priestore, ktoré je rodičmi minimálne kontrolované a vyskytuje sa tam mnoho obsahu, ktoré deformuje realitu intímneho života. Vo všetkých a ďalších oblastiach chýba odborný prístup, ale hlavne základy, o ktoré by sa mládež mohla oprieť.

Mám pocit, že v našej spoločnosti sa rozprávanie o sexe, vzťahoch či vlastnom tele otvorene stále považuje za niečo nevhodné, pre niektorých až „vulgárne“. Je to tak aj podľa vás alebo už sme sa posunuli s týmto zmýšľaním vpred?

Intímne témy sú v bulvári, cez niektoré súkromné spoločnosti alebo influencerov a influencerky rozoberané veľmi povrchne. Neplatí to, samozrejme, na všetkých, niektoré profily sú naozaj kvalitné alebo firmy spolupracujú s odborníkmi v téme.

Ak to tak nie je, tak sa väčšinou stáva, že to skĺzne buď do povrchnosti, alebo často aj nesprávnych informácií, prípadne do vulgárností, pretože to stále nejaká časť spoločnosti považuje za vtipné alebo lákavé.

Čo je z vášho pohľadu pre tínedžerov najnáročnejšie v období puberty? S akými problémami najčastejšie bojujú?

Počas puberty začneme vnímať oveľa viac spoločnosť, okolie a čo od nás očakáva. V dnešnej preinformovanej a digitálnej dobe je výzva sa nájsť (vedieť, čo ma baví, ktoré témy sú mi blízke, kto sa mi páči a ako to prejaviť) a úplne sa nestratiť. Všetky spoločenské problémy, ktoré riešia dospelí ľudia, riešia aj tínedžeri v nejakom rozmedzí a je dôležité sa s nimi rozprávať a zisťovať ich postoje, poprípade ich odkláňať od nejakých extrémov. To je počas covidu pravdepodobne najnáročnejšie.

Foto: Instagram.com/dospej_matere/

Vo svojom videu ku komiksu Dospej Matere hovoríte o tom, ako by vďaka nemu mohli mať tínedžerky a tínedžeri na Slovensku konečne prístup ku kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchove. Čo presne to znamená? Aké témy by mala kvalitná vzťahová a sexuálna výchova zahŕňať? Kedy by sme s ňou mali prvýkrát prísť do kontaktu?

Kvalitná vzťahová a sexuálna výchova znamená, že je postavená hlavne na vekovej adekvátnosti, faktoch a najnovších výskumoch a vytvára priestor na vlastnú reflexiu a definovanie si vlastných očakávaní na intímny život.

Rovnako by mala budovať zručnosti, akými sú asertívna komunikácia, odolávanie rovesníckemu tlaku a kritické myslenie. V poslednom rade buduje postoje rešpektu a inklúzie. Bolo by skvelé, keby deti ju mali aspoň od nástupu na základnú školu.

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť práve komiks? Ako vznikal? Mali ste zladené predstavy o tom, ako by mal vyzerať?

Zuzana: V komikse sa dá veľa vecí jednoducho a efektívne zobraziť a povedať. Tá dramaturgia za tým je kombinácia príbehov, teórie, faktov a aktivít na reflexiu.

Veronika: Ide tiež o formu, ktorá je mladým blízka. Dynamicky sa v nej striedajú ilustrácie s krátkymi textami. Vizuálna stránka je vytvorená veľmi uvoľnene, nedokonalo, no zároveň premyslene.

Vznikal trochu dlhšie, ako sme plánovali. (Smiech) Ale myslím, že ten čas stál za to. Zuzka písala, ja som kreslila a raz za týždeň sme to spoločne prebrali na calle, alebo keď to šlo, aj na stretnutí. Vytlačili sme mnoho prototypov a snažili sme sa komiks dotiahnuť do čo najlepšej formy.

Naše predstavy sa zhodovali už od začiatku, pretože ma Zuzana oslovila na základe môjho predchádzajúceho komiksového projektu Dvojitý úsmev, ktorého vizuál nám bol v podstate vzorom. Veľkým plusom komiksu Dospej matere je práca s farbou. Zuzka prišla s nápadom farebnosť nadviazať na aplikáciu Mood meter. Preto je základ komiksu čierno-biely a dopĺňajú ho 4 farby, ktoré odrážajú pocity daného obrazu.

V čom sa jeho hrdinovia líšia v otázkach spoznávania sa, svojho tela, emócií či intimity? Čo má byť ich odkaz čitateľom?

Každá postava pochádza z inej rodiny a z toho vyplývajú ich životné príbehy. Táto rôznorodosť je bežne prítomná na Slovensku a my sme ju chceli dať na jedno miesto a možno inšpirovať čitateľov/ky k tomu, že ľudia medzi sebou môžu vychádzať a mať pekné vzťahy, aj keď majú rôzne názory.

Foto: Instagram.com/dospej_matere/

Hovoríte v ňom napríklad aj o tom, že aj muži zažívajú rôzne formy sexuálneho násilia. O tom sa často otvorene u nás, žiaľ, ešte nehovorí a všeobecne je súhlas alebo sexuálne násilie zľahčované. Čo je podľa vás toho dôvodom?

Bohužiaľ, u nás je táto téma deforomovaná politickým bojom, čím sa odkláňame od hlasov odborníčok a odborníkov, ktoré v tejto téme pracujú roky. Zároveň, v širokej verejnosti nemáme zreflektované rodové stereotypy, ktoré sexuálne násilie a obťažovanie podmieňujú.

Aké najviac tabu témy v komikse otvárate a malo by sa o nich viac hovoriť?

Toto neviem zhodnotiť, keďže z mojej praxe a postojov sexualitu nepovažujem za tabu tému.

Venujete sa aj samovyšetreniu prsníkov a semenníkov s ilustrovaným návodom, ako na to. Stávajú sa tieto samovyšetrenia medzi tínedžermi u nás samozrejmosťou?

Ilustrácie so samovyšetreniami sú naše najpopulárnejšie príspevky a z môjho pohľadu je to niečo, čo v slovenskom priestore chýbalo. Ja som ich poznala len v anglickej verzii a som veľmi rada, že sme to do komiksu pridali. Dúfam teda, že sa stanú samozrejmosťou, pretože v období puberty alebo iných hormonálnych zmien (menopauza a andropauza), je kľúčové sledovať svoje telo a zmeny. Ako píšeme na ilustráciách – samovyšetrenie raz do mesiaca je ideálne.

Foto: Instagram.com/dospej_matere/

Aké najtoxickejšie informácie tínedžeri dostávajú z internetu a mali by ich v prvom rade získať z relevantných zdrojov? V čom je virtuálny priestor pre nich najnebezpečnejší?

V dnešnej dobe viete na internete nájsť odpoveď na čokoľvek, otázkou však je, do akej miery je pravdivá a či je vôbec ozdrojovaná. V tomto vidím veľké riziko – získanie info zo zdrojov, ktoré sú postavené skôr na emóciách a nie faktoch, čo v téme sexuality ovplyvňuje náš najintímnejší život – vzťahy medzi sebou a so sebou.

Z prieskumu EU kids online z roku 2020 vychádza, že mládež online natrafí na nasledujúce info:

– Deti a dospievajúci sa najčastejšie stretávajú s krutými či násilnými obsahmi (30 %).

– 27 % detí a dospievajúcich sa stretlo s nenávistnými obsahmi.

– Približne každé desiate dieťa sa na internete stretlo s návodom na samovraždu.

– 28 % dievčat má skúsenosť so stránkami propagujúcimi anorexiu a bulímiu.

– Chlapci v porovnaní s dievčatami sa častejšie stretávali so spôsobmi telesného poškodzovania (25 % proti 18 %).

Najsmutnejšie na tom je, že až 26 % detí o týchto zážitkoch z online priestoru nepovie nikomu. Táto téma je celkovo vo vzdelávaní veľmi zanedbaná a dúfame, že sa to bude v najbližšej dobe meniť.

K tejto téme ste vytvorili aj jednu celú časť komiksu, kde napríklad hovoríte o natáčaní sexuálnych videí. Prečo s tým tínedžeri začínajú a prečo by mali poznať možné dôsledky?

Kapitola Real-i-ty je takým úvodom do online sveta, ktorý je bežnou súčasťou mladých ľudí a myslíme si, že by mali mať o ňom pravdivé informácie. Prieskumy hovoria, že sexting vo forme umiestnenia vlastného intímneho materiálu (fotografie alebo videá) na internete bol realizovaný u 7,6 % detí vo veku 11 – 17 rokov (51 % chlapcov, 49 % dievčat a až 55,81 % detí vo veku 15 – 17 rokov).

Motiváciou boli fotografie priateľa/priateľky, túžba predviesť svoj vzhľad (plavky, podprsenka, schudla som) a vzbudiť pozornosť návštevníkov svojho profilu na sociálnej sieti a i. Sexuálne explicitné materiály zaslalo iným ľuďom 9,31 % respondentov vo veku 11 – 17 rokov.

Ako som spomínala vyššie, je to bežná realita tínedžerov a taktiež si vyžaduje vedomosti, zručnosti a postoje, aby im z nevedomosti hraníc nezničili budúcnosť alebo mentálne zdravie.

Foto: Instagram.com/dospej_matere/

Vaša kampaň bola na Startlabe úspešná, plánujete vydať aj ďalšie čísla komiksov. Čomu by ste sa v nich chceli venovať?

Áno, veľmi sme sa z kampane tešili a ďakujeme podporovateľom a podporovateľkám. Už cez 180 ľudí si náš komiks číta a ďalšie sú dostupné na Sashe. Na jar plánujeme vydať 4. kapitolu o “Prvýkrát” a cez leto 5. kapitolu o vzťahoch.

Keby ste mohli na záver priniesť jeden odkaz všetkým tínedžerom z oblasti tém sexuálnej a vzťahovej výchovy, čo by ste im povedali?

Ak máte otázky v oblasti sexuality alebo vzťahov, nehanbite sa spýtať rodičov alebo nejakej dospelej osoby, ktorá je vám blízka. Ak toto pre vás nie je cesta, objednajte si komiks Dospej Matere alebo sledujte profily, ktoré tvoria odborníci ako psychológovia, lekári alebo neziskové organizácie a uvádzajú tam zdroje, ako napríklad @sexpekt_ a @planovanerodicovstvo.

Uložiť článok

Najnovšie články