Foto: Alvesgaspar [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Slovenčina nie je jednoduchý jazyk.

Nie iba študentom, ale aj mnohým dospelým robí slovenčina niekedy vrásky na čele. Niektoré slová či výrazy, ktoré bežne používame a myslíme si o nich, že sú správne, sú v skutočnosti nespisovné. V dnešnom kvíze vás preto otestujeme zo slovenčiny a slov, ktoré bežne používame, no niektoré sú nespisovné. Na výber vám vždy ponúkneme dve slová, pričom ale tretia možnosť je, že sú obidve slová správne. Preto si dajte pozor, aby ste správne označili svoju odpoveď. Dokážete zvládnuť náš kvíz na plný počet bodov? 

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

Ktoré z týchto slov je spisovné?

Aj keď mnohí ľudia používajú skôr slovo kelímok, jeho spisovná forma je téglik.

Ktoré z týchto slov je spisovné?

Možno to niekoho prekvapí, ale keďže ide o synonymá, obe podoby sú spisovné.

Ktoré z týchto slov je spisovné?

Či už použijete slovo čečina alebo čačina, obidva výrazy sú správne.

Ktoré z týchto slov je spisovné?

Aj keď slovo sáčok nájdeme v Krátkom slovníku slovenského jazyka, je uvedené so štylistickým kvalifikátorom subštandardné slovo (skratka subšt.), ktorým sa označujú nespisovné slová.

Ktoré z týchto slov je spisovné?

Slovo prostý aj slovo jednoduchý sú spisovné.

Ktorý z týchto výrazov je spisovný?

Základný rozdiel medzi slovami prechod a priechod je v tom, že slovo prechod označuje činnosť a slovo priechod pomenúva miesto. Spojenie prechod cez ulicu znamená „prechádzanie cez ulicu“ a priechod pre chodcov „miesto, kadiaľ chodci prechádzajú“. Zdroj: jazykovaporadna.sme.sk

Ktoré z týchto slov je spisovné?

V hovorovej reči sa síce používa často výraz posilovňa, ale je nespisovný.

Ktoré z týchto slov je spisovné?

Slovo doprovod je považované za nespisovné a jeho správny ekvivalent je slovo sprievod.

Ktoré z týchto slov je spisovné?

Obidve podoby slova sú správne.

Ktoré z týchto slov je spisovné?

V mnohých reštauráciách uvádzajú, že ponúkajú hranolky. Správne by mali ale uvádzať hranolčeky.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )