Foto: Brian nairB from Toronto lol, why did they just ask me for my airport code?, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Poznáte, čo sa skrýva za jednotlivými štátnymi vlajkami?

Štátna vlajka je jedným zo symbolov každého štátu. Vždy odráža nejakú skutočnosť o danej krajine a niekedy ide vskutku o zaujímavú vec. Dnes sme si preto pre vás pripravili kvíz práve o štátnych vlajkách a rôznych zaujímavostiach, ktoré sa k nim viažu. Ako si s kvízom poradíte?

Ak sa vám tento kvíz páčil, vyskúšať môžete aj ďalšie v našej sekcii.

Na svete sú iba dve štvorcové vlajky - jednou z nich je Švajčiarska vlajka. Ktorá je tá druhá?

Public Domain

Iba vlajky štátov Švajčiarka a Vatikánu majú tvar štvorca.

Na ktorej štátnej vlajke sa nachádzajú ľudia?

Pixabay

Teoreticky by do úvahy mohla prichádzať aj vlajka Malty, kde sa v kríži nachádza Sv. Juraj na koni, avšak jediná vlajka, kde sa nachádzajú ľudia, teda aspoň dve osoby, je štátna vlajka Belize.

Vlajka ktorého štátu je najstaršou štátnou vlajkou na svete?

Pixabay

Podľa Guinessovej knihy rekordov je vlajka Dánska najstaršou štátnou vlajkou na svete a pochádza z roku 1625.

Na vlajke ktorého štátu sa nachádza zbraň AK-47 (Kalašnikov)?

Kniha na vlajke Mozambiku je symbolom vzdelania, puška predstavuje obranu a bdelosť, motyka roľníctvo a poľnohospodársku výrobu. Žltá hviezda pripomína záväzok budovať socialistickú ekonomiku a spoločnosť.

Na svete sú iba dve vlajky, ktoré neobsahujú ani červenú, ani bielu a ani modrú farbu. Jednou je Jamajka. Ktorá je tá druhá?

Public Domain

Červená, modrá a biela farba sú farby, z ktorých aspoň jednu nájdete na takmer každej štátnej vlajke. Výnimku tvorí Jamajka a Mauritánia.

Na ktorej z týchto vlajok sa nenachádza chladná zbraň?

Pixabay

List vlajky Tanzánie je rozdelený šikmým čiernym pruhom, lemovaným dvoma úzkymi žltými prúžkami, na dva trojuholníky: žrďový je zelený, vlajúci je modrý. Na vlajke Kene sa nachádza štít s oštepmi, na vlajke Saudskej Arábie zase šabľa.

Čo znamená nápis v preklade, ktorý nájdeme na vlajke Brazílie?

Pixabay

Na zelenom poli vlajky je žltý ležiaci kosoštvorec, v ňom modrý kruh predstavujúci južnú oblohu s 27 hviezdami, cez ňu naprieč biely pás s heslom ORDEM E PROGRESSO (poriadok a pokrok).

Čo symbolizuje hviezda na kubánskej vlajke?

Public domain

Vlajku Kuby navrhol v roku 1849 Narciso López, ktorý chcel Kubu pripojiť k Spojeným štátom. Jedna biela hviezda na vlajke mala teda predstavovať hviezdu, ktorá by po pripojení Kuby k USA pribudla na vlajke Spojených štátov.

Okrem vlajky Mozambiku existuje ešte jedna štátna vlajka, na ktorej je strelná zbraň. Vlajka ktorého štátu to je??

Pixabay

Vlajka Guatemaly má tri vertikálne pruhy, svetlo modrý, biely a svetlo modrý, uprostred je štátny znak z roku 1871. Je na ňom exotický papagáj quetzal – guatemalský národný vták, symbolizujúci slobodu – v prirodzených farbách, ktorý drží zvitok s textom LIBERTAD 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821 (oslobodenie od Španielov a vyhlásenie nezávislosti). Za ním sú skrížené pušky s nasadenými bodákmi a skrížené šable vo vnútri vavrínového venca, ktorého ratolesti sú dole zviazané bielou a modrou stužkou.

Vlajka ktorej krajiny pozostáva z dvoch červených na sebe položených trojuholníkov?

Pixabay

Vlajka Nepálu je tvarom celkom výnimočná vlajka sa skladá z dvoch nerovnako vysokých karmínových, modro lemovaných pravouhlých trojuholníkov nad sebou.

0
Uložiť článok
Komentovať