Foto: TASR - Jaroslav Novák

Opatrenia si budú môcť riaditelia či zriaďovatelia pozrieť na stránke ministerstva školstva či prostredníctvom portálu Učíme na diaľku.

Branislav Gröhling predstavil nové opatrenia, ktoré začnú platiť pre všetky školy od septembra. Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami.

Minister školstva Gröhling na tlačovej besede informoval, že v priebehu najbližších dní by mali byť dostupné pre žiakov, rodičov aj učiteľov manuály. Nájdete ich na stránkach ministerstva školstva prípadne na stránkach ucimenadialku.sk.

Školy by sa nemali zatvárať celoplošne. Pomôcť by tomu mal manuál, ktorý po dobu trvania pandémie stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy. Školská dochádzka bude povinná.

Semaforová metóda na školách

Ďalej predstavil tzv. semaforovú metódu pre školy. Semafor, resp. farba určí riziko nákazy v triedach a až následne v školách. Zelená predstavuje najnižšie riziko, oranžová znamená podozrenie na nákazu u jednej osoby (žiak alebo pedagóg), červená je potvrdenie u dvoch a viac osôb (rozlišovať sa však bude v závislosti od typu školy).

Foto: TASR – Martin Baumann

V utorok počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne. Každá škola a aj internáty budú musieť mať 1 miestnosť vyhradenú na izoláciu, pri internátoch je to aj jedna miestnosť pre zahraničných študentov.

Opatrenia kvôli jesenným chrípkam

V prípade podozrenia na akúkoľvek chorobu škola informuje rodičov a následne rodičia lekárov. Nebudú kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva. Je to opatrenie práve kvôli blížiacej sa chrípkovej sezóny. Lekári majú následne za úlohu kontaktovať úrady, ktoré následne v prípade, že sa nákaza potvrdí, budú kontaktovať školu.

Rezort školstva ďalej navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. Počas utorkovej tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling

Do 20.9. sa nebudú využívať telocvične ani kryté bazény.

Počas obdobia od 2. do 15.septembra sa nad rámec zelenej fázy odporúčajú viaceré opatrenia, ako napríklad nosenie rúška či častejšia dezinfekcia. Opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a dodržiavať aj počas obdobia od 16. do 23.septembra.

Školy by mali zaistiť pri vstupe do budovy dezinfekciu rúk. Počas prvých dvoch týždňov školského roka budú v interiéri školy povinné rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Vysokoškoláci by ich mali nosiť všade vo vnútorných priestoroch univerzity. Prokopová uviedla, že deti s autizmom, respiračnými či kožnými ťažkosťami, tak ako to definuje hlavný hygienik, nemusia nosiť rúško. Doplnila však, že diskutujú s Úradom verejného zdravotníctva SR, aby aj tieto deti na začiatku roka mali rúško.

Pandemické opatrenia do školy

  • Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia Slovenska alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí.
  • Zároveň zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti.
  • Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.
  • Nosenie rúšok v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl. Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Viac informácií nájdete na stránke korona.gov.sk.