V priebehu nášho života na sebe pozorujeme zmeny fyzickej stránky našej osobnosti. Pribúdajú vrásky, šediny, telo už nevládze tak ako predtým. Najdlhšie trvajúca štúdia ľudskej osobnosti však okrem fyzických zmien potvrdzuje aj zmeny osobnosti a to doslova na nepoznanie.

Osobnosť súvisí s charakteristickými vzorcami myslenia, správania a emócií každého jednotlivca, spoločne s psychologickými mechanizmami, ktoré stoja za týmito vzorcami. Otázkou teda zostáva či po drastických zmenách týchto vzorcov zostávame naďalej rovnakou osobou v starobe ako v tínedžerskom veku?

Štúdia zameraná na stabilitu osobnosti bola započatá v roku 1950, kedy učitelia dostali za úlohu vyplniť dotazník o povahových črtách tínedžerov, ktorých vtedy učili. Dotazníky boli vyplnené pre 1 208 tínedžerov vo veku 14 rokov a učitelia mali ohodnotiť ich: sebavedomie, vytrvalosť, náladovosť, svedomitosť, originalitu a túžbu učiť sa. O viac ako 60 rokov neskôr sa vedci nakontaktovali na osoby, ktoré boli hodnotené dotazníkmi v tínedžerskom veku a zopakovali na nich testovanie.

Účastníci, teraz už ako 77 roční vyplnili dotazník sami za seba a taktiež boli o vyplnenie požiadaní ich blízki priatelia a rodina. Ukázalo sa, že v konečnom dôsledku majú odpovede v dotazníkoch z ich tínedžerského veku a dotazníky vyplnené za ich staroby len veľmi málo spoločných znakov. „Predpokladali sme, že nájdeme dôkazy o trvajúcej stabilite osobnosti počas doby od prvého testu po test v starobe účastníkov, avšak dospeli sme k výsledkom, ktoré nepodporujú túto hypotézu,“ znelo vyjadrenie vedcov.

pexels.com

Výsledky boli pre výskumníkov prekvapením, kedže predošle výskumy, ktoré sa zameriavali na porovnanie osobnosti od detstva do stredného veku alebo od stredného veku do staroby, vykazovali stabilné povahové črty skúmaných osobností. Stabilita osobnosti teda závisí od časovej periódy počas ktorej je skúmaná a v tom prípade platí, čím dlhšie obdobie, tým menšia podobnosť povahových čŕt človeka.

Nedostatkom štúdie však môže byť skutočnosť, že v tínedžerskom veku vypĺňali za účastníkov dotazníky učitelia a v neskoršom veku ich vyplnili účastníci sami za seba spolu s rodinnými príslušníkmi. Taktiež skúmaná vzorka účastníkov nie je až tak veľká a rozmanitá, čo môže viesť k skresleným výsledkom.

Na základe výsledkov tejto štúdie však môžeme očakávať, že v priebehu niekoľkých desaťročí nášho života prejde naša osobnosť tak výraznými zmenami, že v starobe už naše mladšie ja bude nerozpoznateľné.

Pozri aj: 4 HLAVNÉ ROZDIELY, KTORÝMI SA MOZOG INTROVERTA FYZIOLOGICKY LÍŠI OD MOZGU EXTROVERTA

interez.sk (Kristína Horniaková) qz.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy