Všetko, čo prežívame a cítime, sa nejakým spôsobom odráža aj v našom mozgu.

Vedci vedia, v ktorej časti mozgu je zrakové centrum, ktoré je zodpovedné za všetko, čo vidíme. Vedia, ktorá časť je zodpovedná za to, že môžeme dýchať a chodiť. A dokonca sa im podarilo zistiť aj to, ktorá časť je zodpovedná za emócie. Kde sa teda ukrýva v človeku šťastie?

Aj keď s pociťovaním emócií spájajú ľudia často srdce, pravdou je, že je za ne zodpovedný mozog. Napríklad, pocit šťastia sa ukrýva v ľavej hemisfére mozgu. Keď ste šťastní, plní energie a optimizmu, váš prefrontálny kortex sa vďaka neurálnej aktivite rozsvieti ako vianočný stromček.

Avšak vedieť, kde sa nachádza časť mozgu zodpovedná za šťastie nestačí. Práve preto rôzne vedné odbory úzko spolupracujú. Neraz svoje zážitky a poznatky zdieľajú napríklad psychológovia či neurológovia, ale významnú úlohu zohráva aj vierovyznanie. Napríklad, v roku 2000 sa stretol Dalai Lama s psychológmi, neurológmi a inými odborníkmi s jediným cieľom. Chceli zistiť, ako budhisti zvládajú negatívne emócie. Na pohľad sa totiž zdá, že žijú v pokoji a v mieri a nič ich nedokáže vyviesť z rovnováhy.

Foto: unsplash

Okrem toho zisťovali, čo sa odohráva v mozgu človeka, ktorý medituje a sústredí sa na šťastie, láskavosť a altruizmus. Zistenia boli skutočne zaujímavé. Ukázalo sa, že keď pocítime empatiu, mozog vysiela signály rovnakými dráhami, akými vysiela bolesť – či už fyzickú alebo psychickú. Za tento poznatok je zodpovedný neurovedec na popredných priečkach, Richard Davidson.

Tvrdí, že kľúčové je toto poznanie: kľúčom k zdravému životu je zdravá myseľ. Počas svojich štúdií sa často zameriaval na meditáciu a jeden z jeho výskumov z roku 2008 sa venoval tomu, či sú ľudia, ktorí sa dlhoročne venujú meditácii, schopní lepšie sa sústrediť a či ich mozog vykazuje zvýšenú aktivitu. Ukázalo sa, že dlhodobá meditácia dokáže byť mimoriadne nápomocná.

Tomu, čo všetko sa s naším mozgom deje, sa však nevenoval len Davidson, ale i mnoho ďalších odborníkov. Zistilo sa nielen to, že šťastie je možné nájsť v ľavej hemisfére mozgu, ale aj to, že naše pozitívne emócie sa časom menia a vyvíjajú. Okrem toho, na regulácii emócií sa do významnej miery podieľa tzv. limbický systém. Davidson dopĺňa, že tieto informácie neslúžia len tak pre zaujímavosť, ukazujú nám, že človek dokáže svoj mozog vedome ovládať a meniť. Ako?

Foto: unsplash

Davidson odporúča pracovať na vlastnej mentálnej aktivite a na svojich myšlienkach. Tomuto prístupu sa hovorí kognitívno-behaviorálny a neraz sa využíva pri liečbe depresií, úzkostí, fóbií a iných psychických ťažkostí. Zamerajte sa na pozitívne myšlienky, precvičujte si altruizmus, láskavosť, nádej, meditujte, pestujte priateľstvá s dobrými ľuďmi, stanovte si realistické ciele a nezabúdajte na dostatok odpočinku.

Pozri aj: Výzva prijatá. Vyskúšala som meditovať každý deň po dobu šiestich mesiacov a toto sa (vo mne) zmenilo

exploringyourmind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať