O prepojení medzi psychickým a fyzickým zdravím niet pochýb.

Keď sme chorí fyzicky, trpí aj naša psychická stránka. Platí to však aj naopak. Psychická nepohoda môže vyústiť do fyzických ochorení. Nehovoríme však o príznakoch, ako sú napríklad bolesti hlavy či búšenie srdca. Vedeli ste, že psychické problémy môžu spôsobiť napríklad kožné ochorenia či dokonca zápal priedušiek?

Náuka o tom, ako na seba navzájom psychické a fyzické zdravie vplývajú a ako sa rôzne ochorenia dajú liečiť, sa nazýva psychosomatika. Zástancovia psychosomatiky tvrdia, že ochorenia vznikajú ako následok nesplnených želaní a potláčaných emócií. Takýto konflikt si neraz ani nemusíme uvedomovať, no z dlhodobého hľadiska má na naše zdravie závažný dopad. Táto veda prepája nielen psychológiu a všeobecnú medicínu, ale aj sociológiu, psychiatriu, neurológiu a rôzne iné odbory.

unsplash.com

Na to, aby psychosomatické ochorenie vzniklo, netreba závažný stresor. Stačí, ak ste vystavení vplyvu stresu do istej miery každý deň. S každodenným stresom sa napríklad spája bolesť v dolnej časti chrbtice a vysoký krvný tlak. Ak už nejakým ochorením trpíte, emocionálne rozpoloženie má nesmierny vplyv. Čím viac negatívnych emócií pociťujete, tým je náročnejšia liečba.

Príkladom je napríklad ochorenie spôsobené helikobakterom pylori. Súčasťou príznakov sú v 80 percentách prípadov aj vredy. 20 percent pacientov však s vredmi žiadne problémy nemá a odborníci si myslia, že to úzko súvisí práve s mentálnym nastavením jedinca.

Aj keď je jasné, že psychické a fyzické zdravie idú ruka v ruke, je náročné určiť, do akej miery sa na ochorení podieľa fyzický faktor a do akej miery je zapríčinené práve psychickým faktorom. Isté však je, že stres sa podieľa na vzniku a priebehu takmer každého ochorenia.

Napríklad, ak niekto trpí kožným ochorením, možno sa s tým vyrovná rýchlo a naučí sa nevšímať si zvedavé pohľady okolia. Niekto však môže byť citlivejší a každý jeden pohľad si vysvetľuje ako znechutenie. Je teda pravdepodobné, že u druhej osoby bude mať ochorenie ťažší priebeh ako u tej prvej. Aj práve preto sa čoraz viac hlási o slovo tzv. behaviorálna medicína. Tá sa zameriava nielen na samotnú liečbu, ale aj na diagnostiku a prevenciu ochorení, na ktorých sa stres podieľa.

unsplash.com

Psychosomatický prejav môže vzniknúť aj bez toho, aby v tele prebiehal patologický jav. Napríklad taká bolesť na hrudi môže byť zapríčinená stresom, táto bolesť však nemusí znamenať, že vás o chvíľu zasiahne infarkt. Ak však máte bolesti, nespoliehajte sa na to, že to predsa nemusí byť nič vážne a radšej vyhľadajte odborníka.

A aké sú v možnosti liečby v prípade psychosomatického ochorenia? Samozrejme, v prípade ťažkostí sa v prvom rade sa obráťte na svojho lekára. Je však dôležité nazerať na osobnosť ako na celok, nie len ako na fyzickú schránku. Zamerajte sa preto nielen na užívanie liekov, ale aj na to, čo vás ovplyvňuje vo vašom okolí a ako vnímate svoje vlastné rozpoloženie vy.

Pozri aj: Ak pociťujete aspoň polovicu z týchto príznakov, znamená to, že ste mentálne i emočne nadmerne vyčerpaní

wikipedia,patient
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy