Veda tento predpoklad potvrdila a psychológovia dodávajú, že emocionálna bolesť má na naše správanie aj oveľa väčší vplyv.

 Je množstvo vecí, v ktorých sa od seba emocionálna a fyzická bolesť líšia. Fyzickú bolesť možno vo väčšine prípadov pomerne rýchlo identifikovať a odstrániť, zatiaľ čo emocionálna bolesť trvá zvyčajne dlhšie a neexistuje na ňu žiaden univerzálny liek. Ak je však dlhodobá a vy sa nesnažíte o jej odstránenie, môže viesť až k depresii, či k iným závažným, psychickým ochoreniam.

Článok pokračuje pod videom ↓

Psychológ Guy Winch je presvedčený, že ľudia si emocionálnu bolesť pamätajú lepšie a dlhšie, než bolesť fyzickú. Podľa jeho slov zato môže to, že emocionálna bolesť je schopná vyvolať spomienky, zatiaľ čo fyzická bolesť to buď nedokáže, resp. tak robí v neporovnateľne menšej miere. Napríklad – ak si spomeniete na obdobie, kedy ste mali zlomenú ruku alebo nohu, pravdepodobne pri tejto myšlienke nepocítite „fantómovu bolesť“. No ak si spomeniete na to, ako vám nejaká udalosť zranila city, kedykoľvek ste schopní opätovne ju prežiť.

Dr. Radhakrishnan Ramaraj je dokonca presvedčený o tom, že intenzívny emočný stres môže človeku privodiť až smrť. Vedci totiž zistili, že v prípade, že emočnú bolesť pociťujete príliš dlho, neriskujete len svoje psychické, ale aj svoje fyzické zdravie, a to tým, že vám hrozí tzv. sresová kardiomyopatia, ľudovo nazývaná ako Syndróm zlomeného srdca. V tomto prípade vaše srdce zvýšenú záťaž nezvládne a zlyháva.

pixabay.com

Ako teda prežívanie emocionálnej bolesti ovplyvňuje naše správanie sa? Psychologička Jeanne Segalová popisuje so svojím tímom predovšetkým tieto príznaky:

  • problémy so spaním (insomnia)
  • strata chute do jedla, resp. zmenené chute
  • pocity smútku a osamelosti
  • rozrušenosť
  • časté zmeny nálad
  • fyzické bolesti (napríklad bolesti pri srdci)
  • neschopnosť sústrediť sa

Zaujímavá štúdia vyšla aj v roku 2008. Jej autorom sú výskumníci, ktorý chceli dokázať, že emocionálna bolesť je skutočne viac bolestivá, ako tá fyzická. Účastníkmi výskumu boli skupiny študentov, ktorí dostali za úlohu spomenúť si na dve udalosti – na jednu, kedy utrpeli fyzickú bolesť a na jednu, kedy pociťovali emocionálnu bolesť. Obe mali byť približne spred piatich rokov. Študenti následne odpovedali na sériu otázok týkajúcich sa toho, či si dokážu na bolesť spomenúť (či už emocionálnu alebo fyzickú), či ju dokážu znova precítiť, ako často o predmetnej bolesti hovorili s niekým iným, či akú mieru bolesti pociťujú pri danej spomienke teraz. Na základe podrobnej analýzy ich odpovedí a fyzických prejavov sa zistilo, že podstatne bolestivejšie bolo pre nich prežívanie emocionálnej bolesti, ktorú si dokázali jasne vybaviť aj po piatich rokoch a vtedy prežívanú bolesť vedeli opäť precítiť.

Pozri aj: VEDCI DOKÁZALI, ŽE „EMOČNÁ OPICA“ SKUTOČNE EXISTUJE. CÍTITE SA PRI NEJ PODOBNE, AKO PO PREHÝRENEJ NOCI

psych.sk (Henrieta Balázsová), psych2go
Všetko začína v tvojej hlave
Uložiť článok

Viac článkov