Foto: pixabay.com

John Gottman je psychológ, ktorý svoj život zasvätil skúmaniu vzťahov.

Zdá sa, ako keby boli manželstvá v súčasnosti komplikovanejšie, ako kedysi. Naši starí rodičia sú spolu desiatky rokov, no dnes je každý prekonaný rok považovaný za úspech. Skúmaniu vzťahov sa Gottman venuje už 40 rokov a dokáže odhaliť to, či bude vaše manželstvo úspešné už v priebehu 15 minút na základe obyčajnej konverzácie.

Diskusia

Ešte v roku 1998 publikoval John Gottman v časopise Journal of Marriage and the Family štúdiu. Opísal v nej experiment, do ktorého si prizval 130 čerstvo zosobášených párov. Požiadal ich, aby vyplnili dotazníky a následne diskutovali o svojich nezhodách po dobu 15 minút. Páry pozorne sledoval a za pomoci špeciálnej technológie zaznamenal ich výrazy tváre, tón hlasu, ale aj pozitívne, negatívne a neutrálne vyjadrenia na adresu toho druhého.

Foto: unsplash

Začnite pozitívne

Výsledky Gottmanovej štúdie ukázali, že páry, ktoré začínali diskusiu skôr pozitívne a dokázali zmierniť svoje negatívne emócie v priebehu diskusie, boli šťastnejšie a ich manželstvo bolo úspešnejšie. 17 z párov, ktoré sa štúdie zúčastnili, sa časom rozviedlo a ukázalo sa, že každý z nich začínal diskusiu skôr negatívnymi vyjadreniami.

Štyria jazdci

Na základe pozorovaní Gottman popísal tzv. štyroch jazdcov, teda štyri základné faktory, ktoré prispievajú k predčasnému rozpadu manželstva. Sú to: kritika, neúcta, útočenie a uzatváranie sa. Neskôr počet faktorov rozšíril a pridal ďalšie dva, na základe ktorých dokáže rozpad manželstva predpovedať s 83 percentnou istotou. O svojich zisteniach napísal dokonca aj knihu s názvom The Seven Principles for Making Marriage Work, teda Sedem princípov, vďaka ktorým budem vaše manželstvo fungovať.

Foto: unsplash

Samozrejme, Gottmanova teória má aj svojich odporcov a mnohí kritizujú, že výsledky experimentu študoval a sumarizoval až po šiestich rokoch. V tom čase už vedel, koľko párov zo 130 zúčastnených sa rozviedlo. Laurie Abrahamová tvrdí, že Gottmanova štúdia nebola predpoveďou, ale sumarizovaním toho, čo sa za tie roky po ukončení štúdie udialo. Okrem toho, Gottman mal svoje zistenia aplikovať na novú vzorku, aby svoje tvrdenia overil, to však nikdy neurobil.

Kritika

Či už je experiment platný alebo nie, Gottman tvrdí, že aj bez toho je možné odhadnúť úspešnosť manželstva na základe 15 minút trvajúcej konverzácie. Dodáva, že konflikt vo vzťahu nemusí byť zlou vecou, je však potrebné vedieť, ako ho správne vyriešiť. Gottman hovorí, že mnoho párov si myslí, že šťastné manželstvo je manželstvo bez hádok, ak však chce dvojica rásť, občas je konflikt nevyhnutný, aby si pár ujasnil názory a dokázal pracovať na rozdielnostiach. Len tak sa totiž môže človek stať skúseným a milujúcim partnerom.

thisisinsider
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy