MK-Ultra bohužiaľ nie je len názov prudko nákazlivej a melodickej piesne známej rockovej kapely...

MK-Ultra je kódovaný názov projektu CIA, ktorého cieľom bolo riadiť ľudské myslenie pomocou drog a iných nehumánnych spôsobov. Desivý experiment sa začal v roku 1950 pod zámienkou liečenia psychických chorôb a trval dlhých 10 rokov. CIA počas nich vystavila mnoho ľudí elektrošokovým terapiám, hypnózam či psychickému teroru.

#1 Hypnotizovanie mladých žien proti ich vôli

CIA experimentovala s mladými ženami vo veku okolo 19 rokov, aby zistila či pod vplyvom hypnózy urobia veci, ktorých by sa za iných okolností stránili. Na základe zachovaných dokumentov sa  ukázalo, že zhypnotizované ženy sa snažili využiť ako informátorky či vrahyne. Opísaný je aj konkrétny prípad, kedy bola zhypnotizovaná žena navádzaná k vykonaniu vraždy. Táto žena v hypnóze po príkaze skutočne zo zbrane vystrelila, tá však našťastie nebola nabitá. Ako sa ďalej ukazuje, po prebudení odmietla pripustiť skutočnosť, že zo zbrane vystrelila.

#2 Podávanie LSD pacientom s mentálnou poruchou

V začiatkoch experimentovania s LSD bolo v programe MK-Ultra bežné, že CIA na ne využívala pacientov, ktorí boli prijatí do opatery inštitúcií pre duševne chorých. Keďže pacienti boli pod dohľadom, CIA mohla zblízka sledovať, aké látky pacienti požili spolu s drogou.  Podľa zachovaných informácii sa vyskytol prípad, kedy istý pacient z Kentucky dostával denne dávky LSD po dobu 174 dní.

wikipedia.org

#3 Živé hračky na diaľkové ovládanie

CIA v snahe zasiahnuť do súkromia človeka hľadala spôsob, ako ovládnuť ľudské telo a manipulovať ho na diaľku. Táto časť projektu je známa pod menom Subprojekt 119. Bol vytvorený na to, aby CIA mohla bližšie preskúmať vedecký pokrok v odbore analýzy a interpretácie bio-elektronických signálov.

#4 Mučením k odhaleniu „pravdy“

CIA nešlo len o samotnú kontrolu ľudí. Ich snahou bolo aj čo najrýchlejšie a najefektívnejšie „vydolovať“ pravdu z nepriateľa v podobe agenta. Opäť v tom hrali úlohu psychoaktívne látky. Keď však zistili, že droga sama o sebe nie je taká účinná, našli iný spôsob – priviesť pacienta pod vplyvom drog do extrémne stresujúceho prostredia. Takýto spôsob teroru zlomil psychiku jedinca, vďaka čomu sa priznal prakticky k čomukoľvek.

#5 Elektrošokmi k disociatívnej porcuche identity

V snahe vytvoriť reálneho Mandžuského kandidáta (knižná postava seržanta Shawa, ktorý sa spolu s inými vojakmi stali obeťami vymývania mozgu)  sa CIA zaoberala ideou disociatívnej poruchy osobnosti. Pre porozumenie, jedna z tých osobností by mohla byť každodenný Joe (milý, jemný, chápavý seržant), ktorý by sa v prípade potreby dal preaktivovať na sériového vraha, ktorý je schopný zabiť aj najlepšieho priateľa. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa začali zaoberať prirodzenou mozgovou reakciou na elektrošoky, ktoré skúmaní ľudia pravidelne dostávali. Tento podprojekt nazvali Monarch.

Týchto päť experimentov je len malým úlomkom zo všetkých, ktoré boli v rámci programu spáchané na nevinných ľuďoch.  Celú pravdu sa však pravdepodobne už nikdy nedozvieme.  V roku 1973 bol totiž vydaný príkaz zničiť všetky dokumenty, ktoré by nám mohli čo-to prezradiť.

Pozri aj: Nacistický „Anjel smrti“ Josef Mengele a jeho 10 najšialenejších a najkrutejších experimentov

topsecretwriters
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy