Foto: pixabay.com

Každý z nás má vlastnosť, s ktorou nie je celkom stotožnený.

Jednou z nich môže byť napríklad aj tvrdohlavosť. Tá ovplyvňuje nielen samotného nositeľa vlastnosti, ale aj jeho okolie. Každý má totiž vlastný spôsob chápania a vnímania sveta, niektorí však prijímajú názory iných otvorene, kým iní sa rigidne držia tých svojich. Ako teda dosiahnuť kompromis?

Prípad Hirooa Onodu

Bizarným príkladom neoblomnej tvrdohlavosti je prípad muža menom Hiroo Onoda. Bol členom japonskej armády a počas druhej svetovej vojny sa ukryl v hlbinách filipínskej džungle. Ukrýval sa tam celých 29 rokov, pretože si myslel, že vojna ešte neskončila. Nepomáhalo žiadne presviedčanie, džungľu opustil až v roku 1974, keď za ním osobne prišiel bývalý veliteľ a odvolal jeho poverenie, v rámci ktorého mal špehovať amerických vojakov.

Nietszcheho pravda

Prípad Hirooa Onodu je síce extrémom, no s tvrdohlavosťou sa stretávame denne a neraz dokáže vzťahy a každodenné fungovanie medzi ľuďmi poriadne skomplikovať. Držať sa za každú cenu svojho názoru môže totiž viac uškodiť, ako prospieť. Ako povedal slávny filozof Nietzsche: „Je ľahké byť tvrdohlavý a ísť po vlastnej ceste, len málokto je však rovnako tvrdohlavý pri dosahovaní cieľov.“

Kto je vlastne tvrdohlavý človek?

Tvrdohlavý jedinec je ten, kto odmieta akýmkoľvek spôsobom zmeniť svoj názor či akceptovať názory iných, a to napriek predloženým dôkazom, ktoré jasne svedčia v jeho neprospech. Čokoľvek, čo je iné ako jeho vlastný názor, je jednoducho neprípustné. Preto sa taký človek rád obklopuje ľuďmi, ktorí majú rovnaké zmýšľanie, budú mi prikyvovať a nebudú sa snažiť protirečiť či presviedčať ho o opaku. Akúkoľvek snahu o presviedčanie totiž považuje za ohrozenie vlastnej identity.

Strach zo zmeny

Za tvrdohlavosťou sa neraz môže ukrývať strach, ktorý si osoba nemusí pripúšťať. Zmena je pre nich hrozbou a ktokoľvek, kto sa o ňu pokúsi, je vnímaný ako nepriateľ. Stereotyp síce je pohodlný a pôsobí do istej miery ako ochrana, základom zachovania si psychického zdravia v dnešnom svete je však schopnosť prispôsobiť sa a akceptovať fakt, že veci sa menia. Tvrdohlavosť, zaťatosť a popieranie sú maladaptívne, teda nezdravé spôsoby boja so zmenou a ak sa ich jedinec drží, môže si uškodiť.

Foto: unsplash

Hádky, samé hádky

Možno aj vy máte vo svojom okolí človeka, ktorý je tvrdohlavý a viete, že život s ním je vyčerpávajúci. Tvrdohlavý človek sa totiž púšťa do hádky kvôli všetkému, čo nezodpovedá jeho názorom na svet. Jeho cieľom nie je presvedčiť vás či viesť konštruktívnu diskusiu, cieľom je pohladkať si ego a vyhrať za každú cenu. Práve vďaka tomu sa vzťahy medzi dvoma osobami neraz naštrbia.

Nepohne sa ani o vlas

Tvrdohlavá osoba sa vyznačuje aj tým, že všetko je buď čierne alebo biele, neexistuje nič medzi tým a práve ona/on má vždy pravdu, nikto iný. Akýkoľvek iný názor, aj keď je odlišný len minimálne, je jednoducho zlý. Ako sme však už spomínali, za takýmto postojom sa môže ukrývať strach opustiť zónu komfortu.

Útoky

Keď sa dostanete do hádky s tvrdohlavým človekom, neraz sa to môže nepekne zvrhnúť. Keď sa mu totiž minú argumenty a ocitne sa v úzkych, začne útočiť na osobné veci. Tvrdohlavý človek urobí čokoľvek preto, aby ochránil svoje ego a svoj náhľad na svet, bez váhania sa preto uchýli k taktikám, ktoré podkopú sebavedomie toho druhého. Nepomôžu žiadne argumenty ani vedecky overené fakty, aby obhájil svoj názor, pokojne využije nadávky a vyhrážky.

Vyhýbanie sa relevantným informáciám

Tvrdohlavý človek je ochotný prijať len tie informácie, ktoré zodpovedajú jeho názorom a tie, ktoré mu protirečia, jednoducho odignoruje. Protirečiaca informácia by totiž mohlo znamenať ohrozenie vlastnej identity a ega. Izolovanie sa vo vlastnej informačnej bubline však vôbec nie je dobrým riešením. Následkom sú totiž búrlivé diskusie, ktoré nikam nevedú, len ku vzájomným urážkam a napádaniu, ako je to v prípade súčasných tém, očkovania či politických názorov.

Foto: unsplash

Ako sa s tvrdohlavým človekom vysporiadať?

Choďte na to opatrne

Hádky a urážky v tomto prípade nemajú zmysel ani účinok. Pokúste sa informácie podsúvať nenápadne, aby to pôsobilo, že na to jedinec prišiel sám. Ak totiž priamo predložíte hoci aj 1 000 overených informácií, nebude to mať žiaden efekt, budete vnímaní ako hrozba. Okrem toho, pokúste sa vyhýbať frázam ako „nemáš pravdu“ či „mýliš sa“. Ďalšia diskusia bude totiž potom takmer nemožná a zbytočná.

Rešpekt a empatia

Nezabúdajte na to, že každý má nárok na vlastný názor a postoje. Nátlakom nič nezmeníte, preukážte danej osobe rešpekt a empatiu. Len tak môžete v diskusii dosiahnuť aspoň náznak zhody.

Neberte to osobne

Nech riešite akúkoľvek problematiku, snažte sa udržať ju v racionálnej sfére a čo najviac mimo tej osobnej. Ak k tomu predsa len dôjde, odložte radšej diskusiu na neskôr.

Foto: unsplash

Nesnažte sa vyhrať

Ak chcete, aby osoba akceptovala vaše názory, pokúste sa akceptovať aj vy názory toho druhého. Neraz to vôbec nie je ľahké, no cieľom by malo byť naučiť sa niečo nové, nie odísť z diskusie ako víťaz. Takéto víťazstvo totiž nič neznamená.

Nezabúdajte však, že tvrdohlavosť nemusí byť len negatívnom, mnoho slávnych ľudí dosiahlo veľké úspechy práve vďaka svojej tvrdohlavosti a neústupčivosti.

psychology-spot
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy