Foto: pexels.com

Žiaľ ide až o jedného z piatich ľudí…

Ako dokážete zvládať svoje negatívne emócie? Ľudia sa v tomto delia v podstate na dve skupiny. Buď ich dokážete spracovať a “vypustiť” ich von, alebo ich potláčate v sebe. Ďalší výskum však dokázal, že druhý spomínaný spôsob je tou najhoršou možnou variantou…

Štúdia, ktorá sa venovala súvislosti medzi schopnosťou zvládať negatívne emócie a duševným zdravím, bola publikovaná v Quality of Life Research. 

Výskumnému tímu sa v nej podarilo dokázať, že najväčšie problémy so svojím psychickým zdravím majú ľudia, ktorí prežívajú veľa negatívnych emócií, no nedávajú ich zo seba von a snažia sa ich udusiť v sebe. 

Tento typ osobnosti nazvali psychológovia ako “typ osobnosti D” (z anglického slova distressed). Títo ľudia sa vo výskume stotožnili s tvrdeniami, ako napríklad: “Často pociťujem negatívne emócie,” či “Som uzavretý typ osobnosti.”

pexels.com

Ľudia s typom osobnosti D potláčajú svoje pocity často aj preto, že sa zo strany iných obávajú odmietnutia. Výskum však poukázal aj na to, že aj v prípade, že svoje problémy začínajú registrovať, odmietajú sa k nim priznať svojmu ošetrujúcemu lekárovi. 

Samotní autori štúdie pritom poukázali aj na to, že ľudí s typom osobnosti D netrápi v porovnaní s inými ľuďmi len viac psychických ochorení, ale rovnako aj častejšie problémy so srdcom. Ohrození týmito rizikami sú až 6x viac.

Dobrou správou však je, že ide o vlastnosť, ktorú je možné určitými spôsobmi eliminovať. Stačí si len nájsť ten pre vás najvyhovujúcejší spôsob, ako negatívne emócie ventilovať. 

spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )