O množstve rozdielov medzi mužmi a ženami hádam ani nie je potrebné hovoriť.

Spoločnosť vytvorila o oboch pohlaviach veľké množstvo stereotypov. Muži sú považovaní za silných živiteľov domácnosti, ktorí si po práci pred telkou vyložia nohy pri pive, kým ženy dokážu rozlíšiť aj nerozlíšiteľné farebné odtiene, zbadajú aj najmenšiu smietku prachu, ľahko sa urazia, mali by vedieť variť a rady klebetia. Existuje však rozdiel v štruktúre ženského a mužského mozgu?

Len nedávno uverejnili britskí vedci jednu z najrozsiahlejších štúdií všetkých čias, ktorá sa týka práve rozdielov vo fyziológii ženského a mužského mozgu. Zúčastnilo sa jej celkovo 5 216 participantov a napriek rozsiahlosti štúdie ostáva stále množstvo otázok nezodpovedaných.

Niektorí tvrdia, že rozdiely sú predsa samozrejmé a jasne viditeľné a odrážajú sa vo všetkom, počnúc obľúbenou farbou až po dynamiku a štruktúru vzťahov. Druhá skupinka zas trvá na tom, že rozdiely medzi mužmi a ženami nie sú spôsobené biologickými odchýlkami v mozgu ale rozdielnou výchovou a kultúrou.

unsplash.com

Odpoveď teda znie, že rozdiely jednoznačne existujú, je však náročné určiť ich presnú príčinu. Napríklad, je dokázané, že muži preferujú objekty, kým ženy sú už od útleho veku viac zamerané na ľudí. Ženy vynikajú v jazykových schopnostiach, kým muži sú lepší v mentálnej manipulácii s predmetmi a ich vizualizácii. Muži majú spoľahlivejšiu pracovnú pamäť, kým ženy majú lepšiu dlhodobú pamäť. To vysvetľuje, prečo si spomenú aj na to, čo presne ste im povedali pred dvoma rokmi, keď ste sa pohádali. To sú však odchýlky v správaní, nie v štruktúre mozgu.

Čo sa štruktúry mozgu týka, výskumy odhalili, že mužský mozog je väčší ako ten ženský, podobne ako majú muži väčšie ruky či pečeň. Väčší rozmer však nemusí znamenať vyššiu funkčnosť. Ak by sme vzali mozgy akýchkoľvek dvoch jedincov, zrejme by sa u nich objavili viditeľné rozdiely v štruktúre bez ohľadu na to, či by šlo o mužov alebo o ženy. Vedci však zistili, že muži majú rozvinutejšiu tú oblasť, ktorá je zodpovedná za emocionalitu a za rozhodovanie. U žien zas bola rozvinutejšia oblasť mozgu spájajúca sa so všeobecnou inteligenciou.

unsplash.com

Napriek všetkým týmto zisteniam si vedci stále nie sú istí, čo presne znamenajú. Rozdiely môžu spôsobovať odlišnosti v správaní, ako sme však už spomínali, zodpovedná za to môže byť aj kultúra, v ktorej jedinec vyrastá. Kontrolovaný experiment je totiž v tomto prípade takmer nemožný. Vedci jednoducho nedokážu ovplyvniť všetky činitele, ktoré by mohli byť za rozdiely zodpovedné. Aby boli výsledky ideálne, bolo by potrebné, aby všetci mali tú istú výchovu, vyrastali v tej istej kultúre, v tom istom prostredí a v tých istých socioekonomických podmienkach, čo jednoducho nie je možné zabezpečiť.

Aj keď je lákavé vyvodiť zo zistení záver, ktorý by zvýhodnil jedno z pohlaví, sú aj dôležitejšie veci. Viac než na to, čo nás odlišuje a kto je lepší, mali by sme sa sústrediť na to, čo nás spája ako ľudské bytosti.

Pozri aj: Je váš mozog zdravý? Zistíte to podľa tohto jednoduchého znamenia

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy