Mozog je mimoriadne citlivý orgán. Stačí najnepatrnejšia zmena k tomu, aby sa zmenila celá osobnosť jedinca.

Možno povedať, že ľudský mozog je najkomplexnejší orgán v našom tele. Práve v ňom vzniká priestor pre svety, kde je realita viac, než zvláštna. Aj keď nasledujúcich niekoľko porúch môže vyznieť úplne nereálne, žiaľ, pre tých, či nimi trpia, sú mimoriadne skutočné a sú súčasťou ich každodennej reality.

Keď sa nespoznávate v zrkadle

Tento stav dezilúzie sa väčšinou spája s demenciou. Konkrétne typom demencie, ktorý spôsobuje Alzheimerova choroba. Následkom ochorenia jedinec nie je schopný rozoznať v zrkadle svoj vlastný odraz a vidí cudzinca, ktorý naňho hľadí. Čo je na tejto poruche ešte bizarnejšie je to, že napriek tomu, že pri tejto dezilúzii jedinci nie sú schopní rozoznať svoj vlastný odraz, nerobí im problém rozoznať a identifikovať odraz člena rodiny, či blízkej osoby.

pexels.com

Erotománia

Pôvodný názov je De Clérambaultov syndróm. Ten dostal pomenovanie po lekárovi, ktorý ako prvý toto ochorenie popísal v roku 1921. Erotománia je porucha, vplyvom ktorej ľudia (väčšinou ženy) podľahnú ilúzii, že iná osoba (väčšinou starší muž s vyšším statusom) je do nich zamilovaný. Erotománia môže existovať ako samostatné ochorenie, ale môže sa vyskytovať aj ako príznak iného psychotického ochorenia, ako napríklad schizofrénie.

Je zaznamenaný napríklad prípad, v ktorom žena vtrhla do domu istého moderátora a oznámila mu, že sa idú brať. Keď sa žena pokúsila dostať z domu moderátorovu manželku, musela zakročiť polícia a odviezť ju do najbližšej psychiatrickej liečebne. V policajných zložkách je mnoho záznamov, ktoré sa týkajú erotománie, keďže ženy s touto diagnózou často obete svojich ilúzií prenasledujú. Jedným zo známych prípadov je prípad Margaret Mary Ray, ktorá prenasledovala moderátora Davida Lettermana.

pexels.com

Capgrasov syndróm

Ide o zriedkavé neurologické ochorenie, vplyvom ktorého jedinec verí, že niekto blízky, väčšinou člen rodiny, dieťa, alebo partner, je nahradený podvodníkom. Syndróm sa môže objaviť ako následok rôznych organických poškodení mozgu, ako je napríklad Parkinsonova choroba alebo demencia spôsobená Alzheimerovou chorobou.

Je pomenovaný po renomovanom francúzskom psychiatrovi Josephovi Capgrasovi, ktorý sa povedomie o tejto ilúzii pokúšal rozšíriť. V roku 1923 Capgras popísal prvý známy prípad choroby, kedy bola žena presvedčená o tom, že jej manžel, deti a mnoho z jej priateľov nahradili dvojníci.

npr.org

Cotardov syndróm

Našťastie, aj toto ochorenie je ojedinelé. Chorý jedinec verí, že je mŕtvy. Syndróm je pomenovaný po francúzskom neurológovi Dr. Julesovi Cotardovi. Ten v toku 1880 uverejnil detaily známeho prípadu. 43 ročná žena bola presvedčená o tom, že nemá mozog, nervy, hrudník, ani vnútornosti. Cotard spočiatku veril, že identifikoval nový typ depresie, ktorá zahŕňala symptómy ako presvedčenie o zatratení, posadnutosti, samovražedné sklony, intenzívnu bolesť a presvedčenie o neexistencii.

Existuje však záznam z roku 1788. Charles Bonnet uverejnil v psychologicko-neuropsychiatrickom žurnále článok o 70 ročnej žene, ktorá o sebe tvrdila, že je mŕtva a mala by byť pochovaná. Bonnet napísal: „Bolo urobené všetko preto, aby sme ženu odhovorili od tejto smiešnej dezilúzie. Jej dcéra aj služobníci jej jasne povedali, že nie je mŕtva, ale žije. Všetko to však bolo márne. Nakoniec sa všetci zhodli na tom, že je nevyhnutné ženu obliecť ako mŕtvolu a aj ju tak uložiť, aby sa konečne upokojila.“

youtube.com

Urbach- Wiethe syndróm

Ide o extrémne vzácne genetické ochorenie, ktoré spôsobuje postupnú kalcifikáciu mozgu. Ako táto choroba postupuje, najvážnejšie sa to prejaví v časti mozgu zvanej amygdala. Jej hlavnou úlohou je udržať nás v bezpečí. Amygdala detekuje hrozbu a v prípade potreby spustí súbor biologických reakcií súvisiacich so strachom, ako je napríklad zrýchlenie dýchania a tepu. Ľudia trpiaci Urbach- Wiethe syndrómom majú amygdalu úplne zničenú, čo znamená, že im úplne chýba akýkoľvek pocit strachu.

Vedci istý čas skúmali osobu trpiacu týmto syndrómom, ktorú nazvali prezývkou SM. V jednom z experimentov bola SM vystavená mnohým situáciám, ktoré v zdravých jedincoch vyvolávajú strach, ako napríklad priame vystavenie pavúkom, hadom, návšteva strašidelných miest, či sledovanie desivých filmov. Ani jeden jediný podnet u nej však nebol schopný vyvolať ani náznak strachu.

pexels.com

Witzelsucht

Názov tohto ochorenia je odvodený z nemeckého Witz, čo znamená vtip a Sucht, teda závislosť. Witzelsucht je ochorenie mozgu, ktoré sa spája s nádormi, porážkou a infekciami mozgu. Prejavuje sa kompulzívnym využívaním slovných hračiek a nevhodným vtipkovaním. Zmienka o osobe, ktorej zmysel pre humor sa zmenil pod vplyvom nádorov v čelnom laloku, ktorý vyvolal neuropsychiatrické zmeny sa datuje do roku 1880 a ako prvý ju popísal neurológ Hermann Oppenheim. Pacient sa náhle zmenil na veľmi sarkastického jedinca a nevhodné vtipkovanie jednoducho nedokázal zastaviť.

pexels.com

Pozri aj: Pitie moču, krvi, či jedenie cigaretových ohorkov. Toto je 25 najbizarnejších závislostí, pri ktorých nebudete veriť, že naozaj existujú

all-about-psychology
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy