Foto: Pixabay

Niekedy aj zdanlivo malé zmeny môžu mať obrovský vplyv.

Miera samovrážd v mnohých, najmä vyspelých, krajinách klesá. To sa ale nedá povedať o USA, kde je trend opačný. V roku 2017 tu bolo vykonaných až 47 100 samovrážd, čo znamená, že samovražda patrí medzi 10 najčastejších spôsobov úmrtia v tejto severoamerickej krajine. Je ale možné tento trend znížiť nepatrným zvýšením minimálnej mzdy? Podľa vedcov to tak môže byť. 

V novej štúdii sa našla prekvapivá súvislosť medzi zvyšovaním minimálnej hodinovej mzdy o jeden dolár a znížením miery samovrážd. Podľa vedcov zvýšenie hodinovej mzdy mohlo medzi rokmi 1990 až 2015 zabrániť až 27 500 samovraždám.

Tieto zistenia sa týkajú ale iba určitej skupiny ľudí a to tých so stredoškolským alebo nižším vzdelaním a najvýraznejší účinok tejto súvislosti sa prejavuje počas období vysokej nezamestnanosti.

Samovražda sa často spája s finančnými stresovými faktormi, ako je strata zamestnania, dlhy či finančné ťažkosti. Oveľa menej sa ale hovorí o tom, ako by ekonomické zásahy, ako je napríklad politika minimálnej mzdy, mohli tieto rizikové faktory zmierniť,uvádzajú vedci v štúdii, ktorú preskúmal portál Science Alert.

Manos Bourdakis [CC BY-SA]

Vedci v štúdii sledovali získané čísla zo všetkých štátov USA medzi rokmi 1990 až 2015 a každý mesiac skúmali mieru samovrážd medzi 18 až 64-ročnými občanmi a porovnávali ich so zmenami v minimálnej hodinovej mzde. Na základe toho zistili, že pri každom zvýšení o 1 dolár dochádza k 3,5 až 6 % zníženiu miery samovrážd. Vedci však toto štatisticky významné číslo nezaznamenali u ľudí s vysokoškolským vzdelaním.

Nepozorovali sme žiadny účinok u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, čo naznačuje, že zvýšenie minimálnej mzdy môže znížiť rozdiely v duševnom zdraví a úmrtnosti iba medzi sociálno-ekonomickými skupinami,píšu autori štúdie.

Uverejnená štúdia je observačnou štúdiou, takže nevie určiť príčinnú súvislosť, no upozorňuje na ňu. Vedci na základe týchto čísiel tvrdia, že je potrebné zamerať sa na ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva a jedným z účinných nástrojov je aj zvyšovanie minimálnej hodinovej mzdy.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )