Foto: SITA

Meno Alan Turing ste už iste zachytili aj vy.

Ak aj nie z dejepisu, tak možno zo slávneho filmu Kód Enigmy. Turing bol matematik, kryptograf i logik, a do dejín sa zapísal aj ako vojnový hrdina. Jeho teória pomáha vedcom odhaľovať záhady ešte aj dnes. Vďaka Turingovej teórii sa podarilo zistiť, ako a prečo vznikajú záhadné kruhy v púšti.

Poriadok vzniknutý narušením systému

V roku 1952 vedec menom Alan Turing zmenil svet vedy. Ako informuje portál Royal Society Publishing, v tom roku uverejnil štúdiu s teóriou, ktorá dostala pomenovanie Turingove vzorce. V štúdii Turing tvrdil, že vďaka dynamike uniformných systémov môžu vzniknúť rovnomerné vzorce, ak dôjde k jej narušeniu. Zjednodušene by sa dalo povedať, že Turingove vzorce popisujú poriadok vzniknutý narušením systému, píše portál Science Alert.

Turingove vzorce sa stali neskôr základom pre popísanie rôznych javov objavujúcich sa v prírode. Ešte aj v súčasnosti vedci objavujú Turingove vzorce aj na tých najmenej očakávaných miestach. Jednou z najnovších ukážok Turingových vzorcov sú trsy trávy rastúce uprostred vyprahnutej africkej púšte Namib. Zaujímavé je na nich najmä to, že rastú v relatívne pravidelných vzorcoch.

Unknown author / Public domain

Vysvetlenia tohto javu sa rôznia, niektorí si myslia, že ich príčina je mýtická, ďalší zas hľadajú striktne vedecké vysvetlenia. Niektorí odborníci sa dokonca nazdávali, že za zvláštny jav sú zodpovedné termity. Neskôr sa však podobné kruhy objavili aj v Austrálii na mieste, kde sa termity nevyskytovali, vedci teda museli od tejto teórie upustiť. Ďalšia z teórií naznačovala, že rastliny takto rastú preto, aby dokázali čo najefektívnejšie využiť vodu, ktorej je v púštnych oblastiach extrémny nedostatok.

Turingove vzorce predstavujú výhodu v extrémnych podmienkach

Na podporenie tejto hypotézy však zatiaľ neexistuje dostatok hodnoverných dôkazov. Fyzici, ktorí sa zaoberajú teóriou Turingovej dynamiky totiž málokedy vykonávajú experimenty priamo na mieste, kde tento jav mohol vzniknúť, napríklad v africkej púšti. Existuje preto výrazný nepomer medzi vedeckými teóriami a empirickými dôkazmi v tejto oblasti.

V tomto prípade sa však vedci rozhodli urobiť výnimku a miesto v západnej časti Austrálie, kde zvláštne vzorce vznikli, preskúmali z výšky za pomoci dronu a niekoľkých kamier. Odborníci chceli overiť hypotézu, že Turingove vzorce sú viditeľnejšie na mieste, kde je trávnatý porast vo vyššej miere závislý od vlhkosti. Výsledky výskumu ukázali, že v trávnatom poraste, ktorý je zdravší a má viac vlhkosti, vznikajú Turingove vzorce s vyššou pravdepodobnosťou.

Ako informuje portál Goettingen, vedci sú v úžase z toho, že trávnatý porast vytvára vzorce zámerne a aktívne buduje siete tak, aby boli symetrické. Porast čerpá z takýchto formácií výhodu, vďaka ktorej sa dokáže udržať pri živote aj v nehostinných podmienkach. Na potvrdenie a pochopenie tohto javu sú potrebné ďalšie výskumy.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )