Foto: Damien Grouille, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ostrov Hunga Tonga v južnom Pacifiku sa objavil v roku 2015 po silnej sopečnej erupcii.

Vulkanológovia sa vo svojej práci zaoberajú rôznymi svetovými sopkami a ich činnosťou. Sopečné erupcie sú v histórii známe najmä vďaka tomu, že so sebou brali množstvo ľudských životov či miest. Vedia však aj tvoriť, čo je prípad ostrova Hunga Tonga v južnom Pacifiku. Výnimočný sopečný „produkt“ si však príroda vzala späť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako uvádza portál Science Alert, jedinečný ostrov zanikol následkom vulkanickej erupcie po siedmich rokoch svojej existencie. Za jeho vznikom v roku 2015 paradoxne tiež stála sopečná činnosť, ktorá vytvorila neočakávane výnimočnú príležitosť pre vedcov. Sedem rokov existencie odhalilo niečo, s čím sa výskumníci zatiaľ nemali možnosť stretnúť.

Foto: Planet Labs, Inc., CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Neočakávaná komunita mikroorganizmov

Podľa štúdie uverejnenej na mBio vedci očakávali na novovzniknutom ostrove mikroogranizmy, ktoré sú typické napríklad pri ústupe ľadovca, resp. takzvané ranno-kolonizátorske druhy. Prekvapujúco ich však čakalo niečo celkom iné – mikróby, ktoré metabolizujú síru a atmosférické plyny. Tento druh mikróbov je typický pre iné biotopy, ako sú napríklad horúce pramene, či podmorské geotermálne komíny nazývané aj „čierny dymič“.

Ekosystémy sa po ostrove šírili pomerne rýchlo a ich pôvod najprv výskumníci pripisovali oceánskej vode a vtáčiemu trusu. Tieto teórie sa však ukázali ako nepravdepodobné a vedci pripísali pôvod mikroorganizmov hlbokému morskému dnu, v ktorom prebieha rôzna geotermálna a vulkanická činnosť. Tie sú sprevádzané veľkým množstvom síry, čo by vysvetľovalo výskyt tohto druhu mikróbov na ostrove. Ďalší výskumný postup zahatala príroda, keď si po siedmich rokoch v januári 2022 vzala erupciou ostrov späť.

Foto: WallpaperUP

Zásadné informácie a zistenia výskumníci získali až po zániku ostrova. Ako uviedli vedci, Hunga Tonga im poskytla jedinečnú príležitosť, ktorá sa tak skoro nemusí opakovať. Ešte nikto nemal možnosť skúmať mikroorganizmy v tak skorom štádiu a na takomto type ostrova. Okrem toho, ostrov v južnom Pacifiku bol za posledných 150 rokov len tretí, ktorému sa podarilo po vzniku „prežiť“ viac ako rok.

Najnovšie články