Foto: iterorganization/Youtube

Projekt ITER vstúpil do fáze montáže.

Najväčší projekt jadrovej fúzie – projekt ITER – začal v utorok svoju montážnu fázu, ktorá má trvať 5 rokov. Keď skončí, tak koncom roka 2025 by mohlo dôjsť k jeho prvému spusteniu.

Projekt ITER je mimoriadne nákladný, The Guardian uvádza, že stojí až 20 miliárd eur. Jeho cieľom je napodobniť procesy, ktoré sa odohrávajú na Slnku s cieľom získavania energie. Ide o jadrovú fúziu, teda o zlučovanie jadier ľahkých prvkov, čo je v podstate opak jadrového štiepenia, teda procesu, ktorý sa odohráva v klasických atómových elektrárňach.

Projekt ITER

Jadrová fúzia sľubuje čistú a v podstate nevyčerpateľnú energiu. Napriek tomu, že jej výskum trvá už 60 rokov, musia sa prekonávať mnohé technické problémy spojené so spútaním takej obrovskej energie.

Na zostavenie obrovského reaktora ITER, ktorý bude vážiť 23-tisíc ton, sa použijú milióny súčiastok a komponentov. Použije sa tiež 3000 ton supravodivých magnetov a 200 kilometrov supravodivých káblov, pričom všetky budú udržiavané pri teplote -269 stupňov Celzia.

Projekt ITER je medzinárodným projektom, na ktorom sa zúčastňuje 35 národov z celého sveta. Tie spoločne budujú najväčší experimentálny fúzny reaktor neďaleko mesta Aix-en-Provence v južnom Francúzsku. Na tomto projekte sa zúčastňujú aj slovenskí inžinieri.

Výstavba od roku 2005

Projekt je náročný najmä v tom, že v srdci reaktora sa musí udržiavať horúca plazma na úrovni až 150 miliónov Celzia. Aby sa reaktor neroztopil, bude sa udržiavať v silnom magnetickom poli práve za pomoci spomínaných supravodivých magnetov.

Výhodou je, že proces neprodukuje oxid uhličitý a v porovnaní s jadrovými elektrárňami takmer žiadny rádioaktívny odpad. Treba však poznamenať, že ITER je stále iba experimentom, kde sa má dokázať, že fúziu je možné udržiavať a má byť základom pre výstavbu prvej funkčnej fúznej elektrárne.

Foto: ITER

Výstavba projektu ITER započala v roku 2005 rozhodnutím vybudovať ho po mnohoročných rokovaniach. O dva roky neskôr sa začali vykonávať terénne úpravy a od roku 2008 prebieha súčasne projekt výroby komponentov, budovanie podzemnej štruktúry, seizmické testy a konštrukcia budovy, kde bude ITER stáť. Včerajším dňom sa započala prvá fáza, teda hlavné zostavovanie ITERu. To má trvať 5 rokov.

V decembri roku 2025 je naplánované prvé spustenie. Nebude to však na plný výkon, fyzici budú testovať jednotlivé súčasti a riešiť prípadné problémy. Spustenie na plný výkon sa očakáva až v roku 2035.

Foto: ITER

Bezpečnosť

Pri takýchto projektoch vždy existujú obavy o bezpečnosť. Pri práci s teplotami v rádovo miliónoch stupňov Celzia a s tým, že ide o nový a experimentálny fúzny reaktor, je určite opatrnosť na mieste. Projekt by však mal byť bezpečnejší ako klasické štiepne jadrové elektrárne, keďže sa nepracuje s vysokorádioaktívnymi prvkami. Palivo je takisto pridávané do reakcie postupne a vždy sa jeho prívod dá prerušiť, čím sa reakcia aj ukončí. Dôvody na strach sú tak minimálne.

3
Uložiť článok
Komentovať