foto: Pixabay

Ako ste na tom so znalosťami triedenia papiera?

Je tenký, hladký, vyrobený z tenkého vlákna, patrí medzi prírodný materiál vyrobený z celulózy. Reč je o papieri. Hoci pochádza z obnoviteľného zdroja, je potrebné ho zodpovedne využívať a taktiež znovuvyužívať. Každý znovuvyužitý kus papiera prispeje k ušetreniu stromu pred ťažbou a ten nám na oplátku poskytne kyslík, ktorý dýchame. Preto by sme sa mali naučiť vyhodiť použitý papier do správnej nádoby, aby bol v obehu čo najdlhší možný čas. 

Kam patrí termopapier (napríklad účtenky)?

pixabay

Termopapier nie je vhodný na recykláciu, patrí teda do zmesového odpadu. Keď však omylom nejaké účtenky vhodíte do papiera, problém pri jeho recyklácii to v malom množstve nespôsobuje.

Kam patrí papierový pohár na kávu potiahnutý plastovou fóliou?

unsplash

Poháriky na kávu sú plastovou vrstvou podlepené celé a oddeliť z nich papierovú zložku v bežnom recyklačnom procese nie je možné. Zaujímavosťou je, že z hľadiska analýzy životného cyklu jednorazových pohárov na teplé nápoje najlepšie vyšiel klasický tenučký plastový pohárik.

Kam patrí prázdny (mastný) obal od pizze?

unsplash

Mastný papier od pizze je znehodnotený, v recyklačnom procese sa nedá znova využiť a preto patrí do zmiešaného odpadu. Obal od pizze patrí do modrej nádoby iba vtedy, ak je čistý.

Čo nepatrí do modrého kontajnera na papier?

unsplash

Obal na vajíčka je vyrobený z recyklovaného papiera, ktorý už nie je vhodný na ďalšiu výrobu. Takéto predmety preto patria do zmiešaného odpadu, prípadne do kontajnera s bioodpadom alebo do vlastného kompostéru.

Čo nepatrí do modrého kontajnera na papier?

unsplash

Rolka z toaletného papiera je vyrobená z recyklovaného papiera, ktorý už nie je vhodný na ďalšiu výrobu. Takéto predmety preto patria do zmiešaného odpadu, prípadne do kontajnera s bioodpadom alebo do vlastného kompostéru.

Čo nepatrí do modrého kontajnera na papier?

unsplash

Ide napríklad o voskový papier do políc, kuchynských liniek, regálov alebo papier na pečenie. Mali by sme ho hádzať do kontajnerov na zmesový komunálny odpad, ktorý smeruje do spaľovne.

Čo nepatrí do modrého kontajnera na papier?

unsplash

Škatuľky od cigariet nepatria do papiera, s výnimkou jej kartónovej časti

Čo patrí do papiera?

unsplash

Kopírovací papier a obaly na mrazené potraviny by sme mali hádzať do kontajnerov na zmesový komunálny odpad, ktorý smeruje do spaľovne.

Čo patrí do papiera?

unsplash

Nápojové kartóny, čiže viacvrstvové kombinované obaly, od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav patria do oranžovej nádoby alebo aj do žltej nádoby. Nápojové kartóny je potrebné zmenšiť stlačením.

Kam patrí použitá papierová vreckovka?

Do modrého kontajnera na papier sa nesmie dávať papier mokrý, mastný ani inak znečistený, pretože môže znehodnotiť obsah kontajnera. Preto je potrebné takýto papier hodiť do zmesového odpadu.

0
Uložiť článok
Komentovať