Foto: Pexels

Otestujte si svoje znalosti o triedení kovov v tomto kvíze.

Vplyv ťažobného odvetvia na udržateľnosť je vážny – niekedy dokonca tragický až katastrofický. Nie je však bez riešení. Najrozumnejšou príležitosťou pre toto odvetvie je prijatie obehového hospodárstva. Mnoho kovov sa dá recyklovať – ​​a v niektorých prípadoch sú skutočné miery recyklácie veľmi vysoké. Napríklad 67 % šrotovnej ocele, viac ako 60 % hliníka a 45 % medi je už recyklovateľných. Iróniou je, že recyklácia je často omnoho efektívnejšia ako ťažba a napriek tomu sa recyklácii nevenuje potrebná pozornosť.

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

Kam patrí hliníková plechovka od nealko nápoja alebo piva?

Pexels

Plechovky na nápoje sú vyrobené z hliníka, preto patria do zbernej nádoby určenej na zber kovu. Pred ich vyhodením do zbernej nádoby ich však vyprázdnite.

Treba hliníkovú plechovku pred vhodením do kontajnera zošliapnuť?

Maxpixel

Plechovku, ako aj papierovú krabicu či plastovú fľašu treba pred vhodením do kontajnera zošliapnuť. Obaly od nápojov majú väčšinou objem 0,5l alebo 0,33l - aby sa priestor v zbernej nádobe využil čo najefektívnejšie, tieto obaly by sa mali pred vyhodením stlačiť na minimum. 5 zmenšených obalov zaberie miesto v zbernej nádobe ako 1 nezmenšený.

Kam patrí obal od zubnej pasty?

Pexels

Obal od zubnej pasty môže obsahovať plast, kovy aj zvyšky zubnej pasty - ide o viacdruhový materiál, preto patrí do zmiešaného odpadu.

Kam patrí viečko od jogurtu?

Flickr

Aj keď samotný téglik od jogurtu patrí do plastov, viečko by ste mali oddeliť a vyhodiť do nádoby určenej na zber kovov.

Kam patrí plechovka od farby?

Pixabay

Plechovka od farby je znečistený materiál chemikáliou, preto nepatrí do zbernej nádoby na kov a takýto odpad by ste mali zaniesť na zberný dvor.

Čo znamená označenie na obrázku?

Výrobcovia označujú obaly grafickými značkami doplnené o písomné a číselné údaje, ktoré upresňujú o aký druh obalu konkrétne ide. Číslo 41 je číselné označenie pre hliník, písomný znak je ALU.

Kam patria hliníkové obaly od čajových sviečok?

Pexels

Hliníkové obaly patria do zbernej nádoby určenej na zber kovov, no mali by ste dbať na to, aby ste ich nevhadzovali do nádoby spolu s voskom.

Kam patria použité baterky a batérie?

Použité batérie nevhadzujte do košov na komunálny odpad ani do kovov. Skončili by tak na skládke odpadov bez využitia a ohrozovali by životné prostredie. Recyklácia použitých batérií bráni uniku týchto látok do prostredia a zároveň výrazne šetrí prírodné zdroje. Vráťte ich do obchodu. Každá prevádzka, kde sa predávajú batérie, musí zabezpečovať aj ich bezplatný spätný odber, to znamená, že môžete odovzdať batérie všade tam, kde ich predávajú a to aj bez toho, že by ste si kupovali nové

Kam patrí použitý alobal (ak nie je mastný alebo inak špinavý)?

Wikipedia

Použitý alobal patrí do zbernej nádoby na kov, no v prípade, ak je znečistený, mastný alebo obsahuje zvyšky jedla, vhoďte ho do zmiešaného komunálneho odpadu.

Kam patria obaly od paštéty?

Plechovky alebo tégliky od paštéty sú vyrobené z hliníka alebo zo železa a preto patria do zbernej nádoby na kov. Avšak pred vhodením do nádoby tégliky zbavte ich obsahu.

Koľkokrát možno recyklovať kovy?

Moody

Recyklácia kovov je omnoho efektívnejšia ako ťažba, kovy sa dajú recyklovať donekonečna. Vďaka čomu patria medzi materiál vhodný pre obehové hospodárstvo. Z recyklovaných kovov sa vyrábajú nové kovové výrobky, napríklad aj kľúče, plechovky alebo bicykel.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )