foto: Unsplash

Kompostovanie nie je len záľuba, zohráva úlohu v boji proti zmene klímy.

Recyklácia odpadu nie je jediným udržateľným spôsobom likvidácie odpadu. Jedným z nich je kompostovanie akéhokoľvek organického odpadu, akým sú napríklad potraviny či záhradný odpad. Kompostovanie je najstaršou a najrozšírenejšou metódou spracovania biologicky rozložiteľných odpadov a pre niekoho možno aj trochu zložitou.

Keď sa biologicky rozložiteľný odpad rozkladá na skládke odpadov pri anaeróbnych podmienkach, vzniká skládkový plyn, ktorého väčšinovou zložkou je metán (CH4). A ako vieme, metán je odborníkmi považovaný za jeden z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za rozšírenie problému antropogénneho skleníkového efektu. Preto aj kompostovaním môžeme prispieť v boji proti zmene klímy. 

Čo nepatrí do bioodpadu?

Pixabay

Do bioodpadu zaraďujeme kuchynský a reštauračný odpad, no nie odpad živočíšneho pôvodu. Párky preto do bioodpadu nepatria.

Čo nepatrí do bioodpadu?

Pixabay

Šupky z banánu obsahujú postrekové látky, rozkladajú sa preto dlhšiu dobu. Pre kompostovanie sú problematické, preto nepatria do bioodpadu.

Čo nepatrí do bioodpadu?

Pixabay

Citrusy pri vyšších koncentráciách môžu spôsobiť spomalenie rozkladu kompostovanej zmesi alebo okyslenie kompostu, preto sa do kompostu/bioodpadu neodporúčajú.

Čo patrí do bioodpadu?

Pixabay

Do kompostu/bioodpadu nepatria mŕtve zvieratá, rovnako ani exkrementy hospodárskych zvierat kŕmených mäsom. Uhynuté zvieratá môžu lákať iné dravce a pri rozklade nepríjemné zapáchajú.

Čo patrí do bioodpadu?

Pixabay

Lieky v žiadnom prípade nepatria do bioodpadu, ak máte nepotrebné lieky, vráťte ich v lekárni. Do bioodpadu rovnako nepatria ani živočíšne produkty.

Čo patrí do biodpadu?

Unsplash/Andrew Johnson

Potraviny po záručnej dobe môžeme triediť do bioodpadu/kompostu, pokiaľ to nie sú živočíšne výrobky, ako napríklad aj mliečne výrobky. Do bioodpadu nepatria plastové obaly, pretože sa nedokážu rozložiť, preto je potrebné oddeliť zvyšky jedla od plastového obalu, ktorý patrí do plastu.

Čo patrí do bioodpadu?

Unsplash/Yair Mejía

Zvyšky kávových zŕn zostávajúce po konzumácii tohto nápoja, sú bohaté na obsah dusíka. Preto sú vítanou zložkou kompostu. Okrem toho, že kávové zvyšky môžu slúžiť ako hnojivo bohaté na dusík, sú účinnou obranou v boji proti mravcom a slimákom.

Čo patrí do bioodpadu?

Unsplash/Shelby Deeter

Pokosená tráva, či zvyšky ovocia a zeleniny sú vhodnou súčasťou bioodpadu/kompostu, pretože do pôdy vrátia potrebné látky, ktoré sa z nej odoberú. Staré oblečenie a topánky nepatria do bioodpadu, skúste ich darovať priateľom, na charitu alebo do špecializovaných kontajnerov, ktoré už nájdete v mnohých mestách.

Čo patrí do bioodpadu?

Unsplash/Pawel Czerwinski

Hnedé, suché a tvrdé materiály - ako napríklad kôra ihličnatých stromov, piliny, hrabanka z lístia - majú väčšinou vysoký obsah uhlíka (C), menia počas procesu rozkladu svoju štruktúru iba pomaly a zaručujú tým udržanie dutín na zásobovanie vzduchom.

Čo patrí do bioodpadu?

Pixabay

Odpad a prach zo zametania a vysávania sa neodporúča dávať do bioodpadu, pretože pri rozboroch bolo zistené, že obsahujú veľké koncentrácie ťažkých kovov. Do kompostu nepatrí ani popol a odpad z natieraného, chemicky ošetrovaného dreva. Aj keď niektoré z týchto látok by sa v komposte mohli rozložiť, hrozí tu riziko kontaminácie kompostu a následne aj pôdy. Rôzne urýchľovače kompostovania, rôzne výluhy rastlín či pôda sú prísady, ktoré slúžia ako dodávatelia živín a stopových prvkov, ale aj viažu zápach a podporujú rozklad.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )