Foto: unsplash/ Knop et al., JNeurosci, 2021

Ľudský mozog je do značnej miery pre vedcov stále záhadou, tentoraz sa pokúsili zmapovať oblasti, ktoré súvisia so sexuálnym potešením žien.

Každá oblasť mozgu je zodpovedná za iný aspekt existencie človeka. Kým niektoré časti sú zodpovedné za zrak alebo čuch, iné ovládajú pohyby končatín, či fungovanie orgánov. Časti sú navzájom poprepájané a je až neuveriteľné, do akej miery sa dokáže mozog prispôsobiť, napríklad po nehode. Tentoraz sa vedci rozhodli zmapovať, ktoré časti ženského mozgu reagujú, ak sa žena dotýka svojich genitálií.

Ako je v ženskom mozgu reprezentovaný klitoris?

Najnovšia vedecká štúdia týkajúca sa ženskej sexuality bola publikovaná v časopise JNeurosci len pred niekoľkými dňami. Vedci sa v nej zaujímajú o to, ktoré časti ženského mozgu sa aktivujú, ak sa žena alebo partner dotýka jej genitálií.

Ako píše portál Science Alert, súčasťou výskumu sa stalo 20 dospelých žien vo veku od 18 do 45 rokov. Ich úlohou bolo stimulovať si klitoris počas toho, ako vedci aktivitu ich mozgu sledovali za pomoci funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI).

Foto: Knop et al., JNeurosci, 2021

Aj keď štúdia priniesla množstvo užitočných poznatkov, vedcom sa nepodarilo zistiť napríklad to, či väčšia oblasť stimulácie spôsobuje, že sú ženy na dotyk citlivejšie. Nepodarilo sa zistiť ani to, či väčšia časť mozgu reagujúca na takúto stimuláciu znamená, že majú ženy viac sexu, alebo či viac sexu spôsobuje, že sa daná časť mozgu zväčšuje, ako keď si človek trénuje svaly.

Vedci však dúfajú, že získané poznatky sa im podarí napriek tomu využiť napríklad v snahe pomôcť ženám, ktoré prežili sexuálne násilie alebo trpia nejakou sexuálnou dysfunkciou. Existuje žalostne málo výskumov, ktoré by sa týmito otázkami zaoberali. Vedci majú veľmi málo informácií o tom, ako sú genitálie reprezentované v tzv. somatosenzorickej časti kôry mozgu a či sa táto oblasť mozgu mení v závislosti od skúseností ženy.

Vedci dúfajú, že pomôžu ľuďom, ktorí prežili traumu

Somatosenzorická kôra prijíma podnety z celého tela. Informácie z každej časti tela sa premietajú v inej časti mozgu, vytvárajú tak akúsi mapu. Až donedávna sa však len málokto venoval otázke, ako sú v kôre mozgu reprezentované ženské genitálie. Tie štúdie, ktoré sa tomu predsa venovali, majú odlišné názory. Jedna umiestnila reprezentáciu vagíny pod chodidlo, ďalšia zas do blízkosti bokov.

Problém spočíva v tom, že pri stimulácii, či už bola žena sama alebo s partnerom, dochádza aj k dotyku iných častí tiel. Okrem toho, pri stimulácii väčšinou dochádza k vzrušeniu, vďaka čomu je ešte náročnejšie presne určiť, ktorá časť mozgu reaguje na aký podnet. Preto vedci pre tento výskum vytvorili malé, mierne vibrujúce zariadenie, ktoré si žena mala umiestniť na spodnú bielizeň v oblasti klitorisu.

Foto: unsplash

Ukázalo sa, že klitoris sa v somatosenzorickej kôry naozaj reprezentuje v blízkosti bokov rovnako, ako u mužov. Výsledky sa však u každej ženy mierne odlišovali. Vedcov preto zaujímalo, či sa výsledky menia v závislosti od sexuálnej aktivity. Žien sa pýtali, ako často mali sex za posledný rok, ako aj od obdobia, kedy začali byť sexuálne aktívne. Následne odborníci určili 10 bodov, ktoré boli počas stimulácie najviac aktívne, ako aj hrúbku mozgovej kôry v danej oblasti.

Výsledky boli prekvapivé, čím viac sexu totiž ženy mali, tým bola daná časť mozgovej kôry väčšia. Odborníci však zatiaľ netvrdia, že ide o priamu súvislosť a zväčšenie oblasti spôsobil práve sex. Isté však je, že mozog sa vyznačuje istou plasticitou. To znamená, že čím viac niektoré časti mozgu využívame, tým viac sa daná oblasť zväčšuje. Štúdia z roku 2013 zas ukázala, že u ľudí, ktorí prežili sexuálnu traumu, bola oblasť mozgu súvisiaca s genitáliami menšia.