Foto: Unsplash

Celosvetovú populáciu svetlušiek ohrozuje najmä činnosť človeka.

Svet môže pohltiť temnota. Nie, nedochádzajú nám zdroje, vďaka ktorým máme svetlo aj počas noci, práve naopak. Mizne svetlo, ktoré síce nie je silné, no je neodmysliteľnou súčasťou rozsiahlych ekosystémov. Svetlušky totiž čelia hrozbe vyhubenia.

Na svete žije asi 2000 rôznych druhov svetlušiek, a to najmä v miernom a tropickom pásme, teda aj v našich zemepisných šírkach. Drobný hmyz sa vyznačuje hlavne jednou špecifickou vlastnosťou. Vďaka oxidácii luciferínu (pigment, pozn. red.) na oxyluciferín sú svetlušky schopné bioluminescencie. Zo svetla, ktoré prinášajú do tmavých nocí sa však možno nebudeme tešiť dlho. Podľa najnovšej štúdie univerzity Tufts totiž svetlušky čelia reálnej hrozbe vyhynutia, informujú vedci na stránke univerzity.

Foto: @yb_woodstock さん https://www.flickr.com/photos/yellow_bird_woodstock/ [CC BY-SA]

Správa OSN z minulého roka, ktorú spoločne vypracovalo viac ako 400 odborníkov, svet varovala pred v poradí šiestym masovým vymieraním druhov. Medzi najzraniteľnejšie živočíchy pritom patria spravidla zástupcovia hmyzu. Aj preto sa vedecký tím Univerzity Tufts pod vedením biologičky Sary Lewis zameral na štúdium svetlušiek. Závery štúdie sú vďaka spolupráci s odborníkmi z celého sveta globálne, a preto možno tento výskum považovať za prelomový.

Foto: Unsplash

Strata biotopov, pesticídy a svetelný smog

Odborníci z univerzity Tufts totiž popri vlastnom terénnom výskume kontaktovali aj vedcov z rôznych kútov sveta, aby zistili, čo ohrozuje regionálne žijúce druhy svetlušiek. Rozhovormi s nimi dokázali identifikovať tri najvážnejšie hrozby, ktoré celosvetovo ohrozujú ich klesajúcu populáciu. Vedci z celého sveta sa zhodli, že najnegatívnejší vplyv má na bioluminescenciujúci hmyz strata prirodzených biotopov. Druhou najvážnejšou hrozbou je nadmerné využívanie pesticídov.

Strata biotopov posúva bližšie k hranici vyhynutia väčšinu voľne žijúcich živočíšnych druhov, nie je preto prekvapením, že aj pre svetlušky predstavuje najvážnejšiu hrozbu práve tento faktor. Mimoriadne negatívne dôsledky majú však na svetlušky pesticídy. Larválne štádium svetielkujúceho hmyzu totiž trvá až dva roky, počas ktorých prežívajú ukryté v pôde alebo vo vode. Vedci v tlačovej správe uvádzajú, že viaceré dôkazy nasvedčujú o negatívnych dôsledkoch bežne využívaných insekticídov na populáciu svetlušiek.

Foto: Unsplash

Tretím najčastejším faktorom, ktorý ohrozuje populáciu svetlušiek je podľa zistení vedcov svetelné znečistenie. V krátkom čase tak ide už o druhú vedeckú štúdiu, ktorá označuje svetelný smog za jednu z hlavných príčin vymierania hmyzu. Podľa biológov z Univerzity Tufts umelé osvetlenie narúša biorytmus svetlušiek rovnako ako aj ich rituály párenia. Svetlušky totiž bioluminescenciu využívajú na lákanie partnerov, v dôsledku umelého osvetlenia je táto úloha oveľa náročnejšia.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )