Osvetlený Paríž počas noci, foto: NASA [Public domain], via Wikimedia Commons

Svetlo počas noci je neprirodzené. Pre kolónie hmyzu zjavne predstavuje existenčnú otázku.

Za posledné roky sa objavilo niekoľko alarmujúcich štúdií, ktoré upozorňovali na dramatický pokles v globálnej populácii hmyzu. Tá posledná z februára 2019 tvrdila, že hmyz mizne zo sveta 8-násobne rýchlejšie ako cicavce, vtáky či plazy. Presnú príčinu sme však nepoznali. Najnovšie však odborníci poukazujú na umelé osvetlenie.

Prvé varovania o mimoriadne extrémnom poklese populácie hmyzu hlásili vedci z Nemecka, neskôr z Portorika, Britských ostrovov až sa nakoniec v odbornom časopise Biological Conservation objavila práca, ktorá regionálne výskumy dokázala zovšeobecniť na celosvetový problém. Populácia klesá u viac ako 40 % druhov hmyzu, tretinu môžeme považovať za ohrozenú. Za 10 rokov príde svet o štvrtinu, do polovice storočia o polovicu a do roku 2100 o všetok hmyz na Zemi, píše sa v štúdii zverejnenej vo februári tohto roku.

Foto: Pexels

Najnovšia štúdia vedcov, ktorú zverejnili v časopise Biological Conservation tvrdí, že v najbližších desaťročiach vyhynie viac ako 40 % druhov hmyzu na tejto planéte. Vedci sa v novej štúdii zaoberajú aj príčinou tohto javu. Analýzou viac ako 200 nezávislých štúdií z celého sveta ju možno odhalili. Zdá sa, že hmyziu apokalypsu by mohlo spôsobovať umelé osvetlenie, píšu autori v tlačovej správe.

Svetlo je zdrojom všetkého života na tejto planéte a antropogénne zmeny do jeho prirodzeného kolobehu všetky tieto živočíchy aj ovplyvňujú, píšu autori v najnovšej štúdii. Venujú sa v nej najmä príspevku umelého osvetlenia, ktoré podľa početných dôkazov ovplyvňuje vývoj, pohyb, hľadanie potravy, rozmnožovanie hmyzu rovnako, ako riziko, že sa hmyzie druhy stanú obeťou predátorov.

Foto: Unsplash

V dôležitej štúdii vedci upozorňujú aj na to, že svetelné znečistenie, nie je len problémom veľkomiest či svetových metropol. Umelé osvetlenie ovplyvňuje hmyzie populácie aj v menších mestách, na vidieku či dokonca v národných parkoch. Umelé svetlo negatívne ovplyvňuje hmyz všade tam, kde sa nachádza aj človek.

Autori štúdie upozorňujú, že hmyz je jednou z najdôležitejších zložiek ekosystémov a je nevyhnutný pre prežitie iných druhov živočíšnej ríše. Odklonenie od hmyzej apokalypsy je pritom celkom jednoduché. Stačí aby sa spoločnosť k jej riešeniu nepostavila podobne ako k riešeniu otázky klimatickej zmeny.

Osvetlený Paríž počas noci, foto: NASA [Public domain], via Wikimedia Commons
Mimoriadne dramatickému vymieraniu hmyzích druhov možno predísť obmedzením umelého osvetlenia. Najúčinnejším spôsobom by bolo umelé osvetlenie čo najvýraznejšie minimalizovať, vedci však možnosť úspechu vidia aj vo využívaní tienenia, filtrovania či zahmlenia svetla z umelých zdrojov.

5
Uložiť článok
Komentovať