Ilustračná foto: Unsplash

Pomalým žmurkaním je možné komunikovať s mačkami.

Mačky sú v porovnaní so psami oveľa náročnejšie na dorozumievanie. Povelom buď nerozumejú, alebo ak aj áno, tak ich jednoducho ignorujú. Preto sa nám môže zdať, že komunikácia s nimi je obtiažna. Avšak, ako ukazuje nový výskum, stačí, ak budete na mačky pomaly žmurkať. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Pomalé žmurkanie je ich interpretácia úsmevu, uvádza portál Science Alert. Stačí zúžiť oči a jemne a pomaly nimi žmurknúť. Pozorovaním interakcie mačka-človek dokázali vedci potvrdiť, že tento úkon spôsobuje, že mačky sú k ľuďom vnímavejšie.

Mnoho majiteľov mačiek to už tušilo, takže je vzrušujúce nájsť pre to dôkazy,povedala psychologička Karen McCombová z univerzity v Sussexe v Spojenom Kráľovstve.

Ilustračná foto: Unsplash

Majitelia mačiek často pozorujú, ako ich zvieratá čiastočne zatvárajú oči a následne žmurknú. Je to podobné, ako keď sa ľudské oči pri úsmeve zúžia. Tento prejav u mačiek prichádza zvyčajne vtedy, keď je zviera uvoľnené a spokojné. Výraz sa teda dá interpretovať ako mačací úsmev.

Mnohí majitelia mačiek naznačovali, že keď ľudia tento výraz kopírujú, dávajú mačkám najavo, že sú otvorení interakcii. Tím psychológov preto navrhol dva experimenty s cieľom zistiť, ako sa mačky správajú pri pomaly žmurkajúcich ľuďoch.

Žmurkanie na mačky

V prvom pokuse bolo 21 majiteľov mačiek zo 14 rôznych domácností. Akonáhle bola mačka pohodlne usadená v domácom prostredí, dostali majitelia pokyn, aby si sadli asi meter od nich a pomaly žmurkali, pričom sa mačka na nich dívala. Kamery snímali tváre ľudí aj mačiek a výsledky porovnávali s tými zábermi, keď mačky žmurkajú bez akejkoľvek ľudskej interakcie.

Ilustračná foto: Unsplash

Zistilo sa, že mačky majú väčšiu tendenciu viac žmurkať na majiteľov po tom, keď majitelia na ne tiež žmurkali. V mačacej reči to znamená, že mačky ľuďom opätovali ich úsmev.

Žmurkali aj na vedcov

Druhý experiment zahŕňal 24 mačiek z ôsmich rôznych domácností. Tentoraz na mačky nežmurkali majitelia, ale vedci, ktorí s mačkou neboli predtým v kontakte. Na kontrolu vedci tiež urobili pokus s mačkami, na ktoré sa iba pozerali bez žmurkania.

Vedci vykonali rovnaký pokus pomalého žmurkania ako v prvom experimente, pričom pridali tiež ruku. Zistili nielen to, že mačky s veľkou pravdepodobnosťou žmurknú na vedcov tiež, ale tiež sa s väčšou pravdepodobnosťou priblížia k ruke toho človeka, ktorý na ne žmurkal.

Ilustračná foto: Unsplash

McCombová uvádza, že toto je prvá štúdia ktorá experimentálne skúma pomalé žmurkanie v komunikácii mačka-človek.

Je to niečo, čo si môžete vyskúšať doma so svojou mačkou alebo aj s hocijakou cudzou mačkou, a tiež je to vynikajúci spôsob na posilnenie vzájomného puta. Skúste na ne prižmúriť oči, akoby ste boli v uvoľnenom stave a na pár sekúnd zatvorte oči. Zistíte, či vám mačka tento úkon opätuje. Ak áno, tak ste s ňou práve začali istý druh komunikácie,“ dodáva McCombová.

Článok bol pôvodne publikovaný v roku 2020.

Najnovšie články