Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nová vyhláška rezortu školstva o podrobnostiach organizácie školského roka na školách má nadobudnúť účinnosť 30. mája tohto roka.

Polročné prázdniny, ktoré trvajú jeden deň, budú od nasledujúceho školského roka zrušené. Vyplýva to z novely vyhlášky rezortu školstva o podrobnostiach o organizácii školského roka na školách, ktorá nadobudne účinnosť od 30. mája tohto roka.

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR argumentovalo, že tieto prázdniny sú nadbytočné, keďže neprinášajú pozitívne vplyvy na žiakov v školách.

Ich dĺžka nepostačuje na regeneráciu samotných žiakov, zamestnancov škôl alebo rodičov či zákonných zástupcov žiakov. Obdobie školských prázdnin od budúceho roka budú tvoriť jesenné, vianočné, jarné, veľkonočné a letné prázdniny.

Ministerstvo nevyhovelo zásadnej pripomienke

Ministerstvo v medzirezortnom pripomienkovom konaní o vyhláške nevyhovelo zásadnej pripomienke Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý požadoval stiahnutie predloženého návrhu.

Dôvodom bolo, že polročné prázdniny vnímajú ako súčasť školských prázdnin a nevidia praktický dôvod na zmenu zaužívaného stavu. „Poskytnutie polročných prázdnin bolo psychologickým predelom medzi ukončením hodnotenia v prvom polroku a novým hodnotením v druhom polroku.

Bez poskytnutia polročných školských prázdnin by žiaci ukončili klasifikáciu v jednom polroku a pokračovali by hneď v ďalšom polroku, bez toho, aby si uvedomili hodnotenie výsledkov za predchádzajúci polrok a prípadnú potrebu sa zlepšiť v jednotlivých oblastiach,“ konštatoval zväz.

0
Uložiť článok
Komentovať